DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Živoj i nović inž. Milivoje, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave . Ljubinju
k šum. upravi u Žagubici;
K u 11 e š i ć inž. M i o d r a g, šef šum. uprave u Žagubici, k Direkciji šuma u
Aleksincu;
Riz vi c Hasib , podšumar II klase 8 grupe, od sres. naćelstva u Bos. Novom k šum.
upravi u Prijedoru;
Starčev i; ć Venceslav, podšumar II klase 8 grupe, od Kr. banske uprave k
Direkciji šuma u Zagrebu;
Mulabećirović Hasan, podšumar II klase 8 grupe, od sres. načelstva u Doboju
k šum. upravi u Višegradu;


Cerić-Muratbegović, podšumar 9 grupe, od sreskog načelstva k šum. upravi
u Teslicu;
Ve´ličković Dragoslav, šumar 8 grupe, od šum. uprave k sreskom načelstvu
u Pirotu;
Gorđov inž. Aleksander, šum. pristav 8 grupe, od sreskog načelstva u NiSu
k šum. upravi u Loznici;


Šteri ć inž. D rag o mir, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave u Loznici
k sres. načelstvu u Nišu ;


Ljubjecki Vanilije, šumar 8 grupe, od sres. načelstva u Kumanovu k šumar,
skom odsjeku kr. banske uprave u Skoplju;


Kazakov inž. Vadim, šef šum. uprave 8 grupe, od šum. uprave k Direkciji
šuma u Čačku;
Balabajev inž. Leonid, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Kranjskoj
Gori k, šum. uptravi u Čačku;


GolubinskS inž. Pavle, išum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Kumanovu
k šum. upravi u Nikšiću;
Studijanov inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave1 u Nikšiću k
šum. upravi u Beranima;


Lukiči ć Zlatko , knjigovođa 8 grupe, od računovodstva Dir. šuma u Apatinu k
Direkciji šuma u čačku;
M i h i, ć inž. Josip , šum. pristav 8 grupe, od sreskog načelstva u Donjoj Stubici
k sreskom načelstvu u Ludbregu;


Draskovic i´nž. Rade, šum. pristav 8 grupe, od sreskog načelstva u Ludbregu
k sreskom načelstvu u Gospiću;


Ivanović inž. Stevan, savjetnik 5 grupe, od Dir. šuma u Cetinju k Direkciji
šuma u Skoplju;
Šunjevarić Milenko, viši šum. povjerenik 6 grupe´ i šef šum. uprave u Bitolju,
k Direkciji šuma u Skoplju;


Ćivš a inž. Dušan , viši šum. pristav 7 grupe, od Direkcije šuma u Sarajevu
k Direkciji šuma u Aleksincu;


Va iS il j ev inž. Aleksander, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Beranima
k šum. upravi u Kumanovu;


Čo p inž. V j e k o s 1 a v, šum. viši pristav, od šum. uprave ti Kruševcu k šum. upravi
U Livnu;
Vučković inž. B la žimi r, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Gornjem
Milanovcu k šum. upravi u Novom Pazaru;