DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ODLIKOVANJA:
Odlikovani su:


Dimitro v inž . Todor , profesor Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sofijipredsjednik Udruženja bugarskih akademski obrazovanih šumara, Sofija, ordenom
Sv. Save 3 reda;


Sto j an o v inž. V as il j, profesor Poljoprivredno-šumar. fakulteta u Sofiji i potpredsjednik
Udruženja bugarskih akademski obrazovnih šumara, Sofija, ordenom
Sv. Save 3 reda;


Kondev-Savov inž. štilijan, načelnik Odjeljenja za šumarstvo, lov i ribolov
Ministarstva narodne privrede, Sofija, ordenom Sv. Save 3 reda;
P é´t ro v inž . Georgij , načelnik Odjeljenja za šumarstvo u p. i počasni predsjednik
Društva bugarskih šumara, Sofija, ordenom Sv. Save 3 reda;
Zaharije v Tomo , direktor zavoda za šumarske opite i predsjednik Društva bugarskih
šumara, Sofija, ordenom Sv. Save 4 reda;


Kirilo v Simeon , oblasni šumar, inspektor, Sofija, ordenom Sv. Save 4 reda;


Stršeno v Sofronije , inspektor Odeljenja za šumarstvo, lov i ribolov Ministarstva
narodne privrede, Sofija, ordenom Sv. Save 4 reda;
Ivano v Atanas , načelnik za pošumljavanje i uređivanje bujica, Sofija, ordenom
Sv. Save 4 reda;
Adžaro v inž . Nikolaj , šef biroa za pošumljavanje i uređenje bujica, Plovdiv,
ordenom Sv. Save 4 reda.
Ugrenovi ć dT. Aleksandar , profesor Poljoprivr. šumar, fakulteta u Zagrebu,
francuskim ordenom »Du mérite agricole« komanderskog stepena;
Grünwal d inž. Josip , viši šum. savjetnik, Zagreb, francuskim ordenom »Croix
d´officier du mérite agricole«;
N e i d h a r d t dr. Nikola, docent Polj. šum. fakulteta i tajnik Jug. šum. udr., Zagreb,
francuskim ordenom »Croix d´officier du mérite agricole«,
JovaHova c inž . Antun , inspektor Ministarstva 3 grupe 2 stepena Odeljenja
za šumarstvo Min. šuma i rudnika u p., ordenom Jugoslovenske krune 3 reda;


PROMJENE U SLUŽBI.


Unapređeni su:


C e r j a k ing. D o m i n i k, za šum. savjetnika V grupe kod sres. načelstva u Novom
Mjestu;
C rfanić J. Josip, za podšumara III klase 8 grupe kod Odelenja za šumarstvo
Ministarstva šuma;
Boškovi č J. Svetislav , za knjigovođu 8 grupe kod Ode´Ienja za računovodstvo
Ministarstva šuma i rudnika.


Postavljeni su:
Stojaković inž. Ljubomir, šum. inžinjer za činovničkog pripravnika kod
šum. uprave u Rujevcu;
Savić M. Dušan, potšumar III klase 10 grupe kod Odelenja za šumarstvo Ministarstva
šuma.


Premješteni su:
Bremec M. Srećko, podšumar II klase 8 grupe, od šum. uprave u Turbama k
šum. upravi u Hidžama;
Janković inž. Budimir, šum. pristav 8 grupe, od Dir. šuma Brodske imovne
općine u Vinkovcima k šum. upravi iste imovne općine u Rajevom Selu;
Brankavić inž. Desimir, šum. inž. 8 grupe, od šum. uprave u Ražnju k šum,
upravi u Žagubici;


455
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Živoj i nović inž. Milivoje, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave . Ljubinju
k šum. upravi u Žagubici;
K u 11 e š i ć inž. M i o d r a g, šef šum. uprave u Žagubici, k Direkciji šuma u
Aleksincu;
Riz vi c Hasib , podšumar II klase 8 grupe, od sres. naćelstva u Bos. Novom k šum.
upravi u Prijedoru;
Starčev i; ć Venceslav, podšumar II klase 8 grupe, od Kr. banske uprave k
Direkciji šuma u Zagrebu;
Mulabećirović Hasan, podšumar II klase 8 grupe, od sres. načelstva u Doboju
k šum. upravi u Višegradu;


Cerić-Muratbegović, podšumar 9 grupe, od sreskog načelstva k šum. upravi
u Teslicu;
Ve´ličković Dragoslav, šumar 8 grupe, od šum. uprave k sreskom načelstvu
u Pirotu;
Gorđov inž. Aleksander, šum. pristav 8 grupe, od sreskog načelstva u NiSu
k šum. upravi u Loznici;


Šteri ć inž. D rag o mir, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave u Loznici
k sres. načelstvu u Nišu ;


Ljubjecki Vanilije, šumar 8 grupe, od sres. načelstva u Kumanovu k šumar,
skom odsjeku kr. banske uprave u Skoplju;


Kazakov inž. Vadim, šef šum. uprave 8 grupe, od šum. uprave k Direkciji
šuma u Čačku;
Balabajev inž. Leonid, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Kranjskoj
Gori k, šum. uptravi u Čačku;


GolubinskS inž. Pavle, išum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Kumanovu
k šum. upravi u Nikšiću;
Studijanov inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave1 u Nikšiću k
šum. upravi u Beranima;


Lukiči ć Zlatko , knjigovođa 8 grupe, od računovodstva Dir. šuma u Apatinu k
Direkciji šuma u čačku;
M i h i, ć inž. Josip , šum. pristav 8 grupe, od sreskog načelstva u Donjoj Stubici
k sreskom načelstvu u Ludbregu;


Draskovic i´nž. Rade, šum. pristav 8 grupe, od sreskog načelstva u Ludbregu
k sreskom načelstvu u Gospiću;


Ivanović inž. Stevan, savjetnik 5 grupe, od Dir. šuma u Cetinju k Direkciji
šuma u Skoplju;
Šunjevarić Milenko, viši šum. povjerenik 6 grupe´ i šef šum. uprave u Bitolju,
k Direkciji šuma u Skoplju;


Ćivš a inž. Dušan , viši šum. pristav 7 grupe, od Direkcije šuma u Sarajevu
k Direkciji šuma u Aleksincu;


Va iS il j ev inž. Aleksander, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Beranima
k šum. upravi u Kumanovu;


Čo p inž. V j e k o s 1 a v, šum. viši pristav, od šum. uprave ti Kruševcu k šum. upravi
U Livnu;
Vučković inž. B la žimi r, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Gornjem
Milanovcu k šum. upravi u Novom Pazaru;
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 71     <-- 71 -->        PDF

M a´k s i ć inž. S v e t o z a r, viši šum. pristav 7 grupe, od sreskog nacelstva u Prilepu
k šum. odsjeku kr. banske uprave u Skoplju;


F i I i p a n inž. F a n j o, šef šum. uprave 7 grupe gradiške imovne općine u Novoj
Kapeli, za šum. višeg pristava kod šum. uprave u Podravskoj Slatini;


Kosonogov inž. Pavle, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Zavidoviću
k šum. upravi u Plevlju;


Vasiljević inž. Đuro, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Plevlju k Dir.
šuma u Sarajevu;


Pante´lić Čedomi´r, pom. tehnički manipulant 10 grupe, od šum. uprave u Aranđelovcu
k šum. upravi u Pirotu ;


D j ori č ´inž. Mihajlo, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Beogradu k sreskom
načelstvu sreza vračarskog u Beogradu;


Kovačevi ć inž. Pero, šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena, od sreskog nacelstva
u Vrbovskom k sreskom načelstvu u Jastrebarskom;


Simčić inž. Ivan, viši sekretar Min. šuma 5 grupe, od Direkcije šuma u Aleksincu
k Odeljenju za šumarstvo Ministarstva šuma u Beogradu;


Braljinac inž. Mihajlo, viši sekretar Min. šuma 5 grupe, od šum. uprave
u Kruševcu k Odjeljenju za šumarstvo Ministarstva šuma u Beogradu;


Zečević inž. Vladimir, savjetmk Dir. šuma 5 grupe, od šum. uprave Prača
Sjetline k Direkciji šuma u čačku;


Žaga r inž. Bogdan , savjetnik 6 grupe, bd sreskog nacelstva u Crikvenici k šum.
upravi u Bohinjskoj Bistrici;


Kosandić inž. Milan, šum. savjetnik 6 grupe, od Direkcije šuma u Čačku k Direkciji
šuma na Sušaku;


Feri ć inž. Ilija , šum. savjetnik 6 grupe, od šum. uprave u Dubici k Direkciji šuma
2 banske imovne općine u Petrinji;


Vasil>jev inž. Aleksander, viši šum. pristav 7 grupe, od šum. uprave u Kumanovu
k šum. upravi u Beranima;


Begov S ć inž. Branislavl šum. viši pristav 7 grupe, bd šum. uprave u Livnu
k šum. upravi u Vozući;


Djulepa inž. .Must a1 f a, šum. viši prigtav 7 grupe, od šum. uprave u Vozući
k šum. upravi u Nemiloj;


Nikolrlć inž. Dimitrije, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Prištini
k Direkciji šuma u Skoplju;


Popović inž. časlav, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Rajevom
Selu k Direkciji šuma brodske imovne općine u Vinkovcima;


Premerštaj n Robert, podšumar I klase 7 grupe, od sreskog nacelstva u Murskoj
Soboti k sreskom načelstvu u Krškom.


457