DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka:


Dobrić Ante, Bihać Din 200.— za god. 1935 i 1936; Sinički Ivan, Banja Luka
Din 100.— za god. 1936.


Uplata članarine članova pomagača:


Babin Milutin, Zagreb Din 100.— za god. 1934 i 1935; Krasojević Cvjetko, Zagreb
Din 175.— za god. 1933/11, 1934, 1935 i 1936; Šimatić Nikola, Senj Din 50.— za g. 1936.


Uplata na pretplati za šumarski List:


lg. Kleigmajer, Ljubljana Din 100.— za god. 1936; Direkcija šuma otočke imovne
općine, Otočac Din 50.— za 11 polg. 1936.


LIČNE VIJESTI


f .... .0.0 ....0...


... ..., ....... ....... .........., ...... je ........ ...., .. je ...
.... . ...... .... .... ........, ........ ....... . ...... ........ ........
y ...., ..... ........ ........., ........ 15 .... .. .. y .....


....... .... ..... ........ ..... je y ........ ........... ........
......... 14 .... 1905 ...... y .... .........., ..... ........., ......
........, Kao ... .......... ........, .. ..... ............ ........ .
.... ....... je ...... ......... y ........ 1925 ....... Ha .....................
........ y ........ ...... ce 1926 ......, .... je . ..... ............
....... ....... ........ ...... 1931 ...... . .. ... ..... .. .............
. ........ ..........


lio ......... ....... ......... je .. .... ........... . .. .. ....
...... ...... y ........ 26 .... 1931 ......, y ... je ........ ..... ... ..
20 .... 1933 ......, .... je ......... .. .... ........... ... ....... ......
y ...., a 17 .... 1931 ...... ......... .. ....... .......´.. ......... y
...., .. ..... ........ .. je . .... .......,


... .. ......... ........ .. ......... ........, ............., ....
.... je .... ...... ......... ... .... ......, a .. ......... ..... ......
Kao ....., ........ ce ......... .........., .........., ........, ..........
. ......... ......... . ... ..... y ....... .......... .... je .....
......... . ........... . ...... .... ......, ............ . .........
..........


...... ........ ...... ........ je .... ..... ....... . ....... y .......
........ .. je ....., ... ........... ....... . ..... . ... ...., ....
.. ce ...... ...... ......... ...... ....., ........ je ..... ........
........., ........... .. ..... .......... ..........


........ ...... ..... .... .... ......... .... ...... ........ .
........ ....... .. .... ........., a .. ....... ...... ........ .....,
...... . ..........


.... je ..... . ..... ..... ..... ...... ..... . ...... .... ....
.........!
.... ..... ............


454