DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 65     <-- 65 -->        PDF

... ...... ..... ......... .... .... .. ..... ....... .... .. .... ........,
... ... .. ..... y ........ ......... ...... ...... ..... .. y ........
.... ........, na ... .... .. .. ...... .... ........ . y ........ .......
.... .......... .. ..... ....... .. .... ......... ..... .......... ...
.... ........, .... ce .... ...... ......, .. ........ ......... .. ......
(........) ......... Ta ....... ce ..... y .......... ...... .. ........,
na ... .... .. ..... y ........ ... ..... y ....... ...... .. ...... ..........
....., .......... ........... ........


XXXI. ......... .. ........ ........ ..... ....... ..... .. ..........
........ ............
XXXII. ......... ce ........ ....... ............ y ......., .. ....
..... y ....... ....... ................
XXXIII. ........ ce ..... ...... ........ ........ ... ......... na
........... ......... . ............. ......... ........ y ...... ..
...... 3.400.— ....... —
XXXIV. ......... .. ....... na ..... ........ ......... ........
......... ...... ....... .. ... ...... o ......... ..........
XXXV. ......... ce ...... ..... ... .. ...... o ...... ......., a y
.... ...... ....... ........ ...... ...... .. .. ..
... ....., .... .. .......... ...... ....... . ... ........, .. ce
........ ...... .... ......... .... ... ... ........, ... ......... .
.. ......


...... ........ ...... ..... 100 .........


XXXVI. ...... ........., .. .... ...... ........ ....... .........
.... .. ce ....... ............. .. ........ ......
......... ce .. ......... ... ....... ...... ........, .... .. ce
.......... . ......... ........... . ...., .. y .... .. 8 .... .......
..... ........


ŠUMARSKE LISTOVE


stare brojeve moli uprava za kompletiranje nepotpunih godišta.
Često mlađi naši članovi traže pojedine brojeve starih godišta i dešava se, da im
uprava ne može iste dobaviti, jer ih nema više na zalihi.
Mnogi članovi našeg udruženja imaju kod kuće ili u uredu starih brojeva Šum.


Lista, koje više ne trebaju, pak ih molimo, da nam iste pošalju.
Darovatelji neka izvole unapred primiti našu zahvalnost.
Troškove poštarine pripravni smo nadoknaditi.


Traže se za knjižnicu Jugoslovenskog šumarskog udruženja ove knjige:
Escherich: Forstinsekten Mitteleuropas I—III.
Nüsslin: Forstinsektenkunde.
Ponude sa oznakom cijena neka se šalju Jugoslovenskom šumarskom udruženju u
Zagrebu, Vukotinovićeva ulica broj 2.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU APRILU GODINE 1936.
Redovitih članova:


Abramović Ante, Zagreb Din 100.— za god. 1935; Brnjas Dragutin, Zagreb Din
100.— za god. 1936; Crepić Josip, Vinkovci Din 75.— za II polg. 1933 i .. za god.
1934; Ciganovjć Vladimir, Apatin Din 100.— za god. 1937; Grünwald Josip, Zagreb
Din 100.— za god. 1934; Koprić Andrija, Zagreb Din 50.— za II polg. 1935; Kosanović
Vladimir, Plaški Din 100.— za god. 1936; Lovrić Ninoslav, Zagreb Din 50.— za II polg.


451
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 66     <-- 66 -->        PDF

1935; Marković Miodrag, Kraljevo Din .5.— za II/4 1936; Miljuš Petar, Zagreb Din
100.— za god. 1936; Rajković Velimir, Zaječar Din 100.— za god. 1935; Ružić Ante,
Sušak Din 50.— za I polg. 1936; Strapajević Đuro, Zagreb Din 50.— za II polg. 1935;
Seljak Janko, Zagreb Din 50.— za II polg. 1935; Vasilić Vojin, Našice Din 100.— za
god. 1936; Vučković Blažimir, Gor. Milanovac Din 100.— za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Balabajev Leonid, Kranjska Gora Din 50.— za I polg. 1936; Meščanska korporacija,
Kamnik Din 100.— za god. 1935; Tavčar Karl, Ljubljana Din 50.— za 11 polg.
1935; Tomše Valentin, Ljubljana za I polg. 1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Đorđević Petar, Beograd Din 100.— za II polg. 1936 i I polg. 1937; Gačić Jovan,
Beograd Din 200.— za god. 1934 i 1935; Milosevic Dušan, Beograd Din 100.— za
god. 1936; Nikolć Borislav, Beograd Din 100.— za god. 1936; Vorkapić Lazar, Beograd
Din 100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka:


Begić Jure, Banjaluka Din 100.— za god. 1936; Čekrlija Risto, Banjaluka Din
200.— za god. 1934 i 1935; Kahler Jeronim, Kotor Varoš Din 100.— za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo:


Kure Josip, Sarajevo Din 50.— za II polg. 1935; Tonković Đuro, Sarajevo Din
100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje:


Momirovic Borivoj, Bitolj Din 50.— za 1 polg. 1936; Mihajlović Dragomir, Tetovo
Din 50.— za I polg. 1932; Šimić Petar, Kavadar Din 50.— za I polg. 1937; Vančetović
Zivojin, Skoplje Din 100.— za god. 1935.
Uplata članova pomagača u mjesecu aprilu god. 1936:


Bula Konstantin, Zagreb Din 25.— za I polg. 1935; Trohar Vlado, Zagreb Din
50.— za god. 1936; Aljmašac Marin, Zemun Din 70.— za god. 1936 i lipis.
Uplata na pretplati za šumarski List u mjesecu aprilu 1936 godine:


Graščinsko oskrbništvo, Boštanj Din 100.— za god. 1936; »Šuma z.´o, z.«, Zagreb
Din 100.— za god. 1935.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU MAJU GODINE 1936.
Redovitih članova:


Agić Oskar, Vinkovci Din 100.— za god. 1936; Belašković Drago, Zagreb za
1 polg. 1936; Franješ Eugen, Bjelovar Din 50.— za II polg. 1935; Grünwald Josip, Zagreb
Din 50.— za I polg. 1935; Ht´kner Josip, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Ištaković
Blaž, Vinkovci Din 50.— za II polg. 1935; Muck Valter, Zagreb Din 50.— za


I. polg. 1936; Muždeka Damjan, Vinkovci Din 200.— za god. 1935 i 1936; Marković
Miodrag, Kraljevo Din 25.— za % 1936; Nosal Hugo, Lovreč Din 50.— za I polg.
1932; Ostojić Košta, Kosovska Mitrovica Din 100.— za god. 1936; Peršić Nikola, Bjelovar
Din 50.— za I polg. 1933; Ružić Ante, Sušak Din 50.— za II polg. 1936; Sptelfogel
Viktor, Našice Din 100.— za god. 1936; Terešćenko Stefan, Aleksinac Din 100.—
za god. 1936.
Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Munih Franjo, Ljubljana Din 20.— a conto duga za god. 1932; Radosavljević
Jovan, Ljubljana Din 25.— za II/4 1936; Tomše Valentin, Ljulljana Din 50.— za II polg.
1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Deteta Branko, Apatin Din 100.— za god. 1936; Drndarski Lazar, Bačka Palanka
Din 50.— za I polg. 1932; Manojlović Milan, Beograd Din 200.— za god. 1935 i 1936;


452
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Rosić Sreten, Beograd Din 100.— za god. 1935; šebetić Marko, Novi Sad Din 100.—
za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo:


Holl Ferdinand, Sarajevo Din 100.— za god. 1936; Mihaliček Nikola, Sarajevo
Din 100.— za god. 1936; Piškorić Oskar, Višegrad Din 84,— a conto za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Skopjje:


Mihajlovit Dragomir, Tetovo Din 50.— za II polg. 1932.


Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka:


Gagić Dragoslav, Kotor Vareš Din 25.— za U/4 1936; Katić Josjp, Banjaluka
Din 100.— za god. 1935; Heim Jovan, Derventa Din 25.— za 1/4 1936.
«


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JUNU 1936 GODINE.
Redovitih članova:


Dremil Oskar, Zagreb Din 50.— za I polg. 1935; Dereta Borislav, Golubac Din
25 za % 1936; Dereta Mihajlo, Vinkovci Din 100.— za god. 1936; Ježić Miroslav,
Sušak Din 100.— za god. 1936; Jozić (Josip, Nova Gradiška Din 100.— za god. 1936;
Kovaćević Roko, Sisak Din 100.— za god. 1936; Kolarović Stevo, Aleksinac Dn 100.—
za god. 1936; Kovačević Pero, Jastrebarsko Din 100.— za god. 1936; Kušan Stjepan,
Cetinje Din 100.— za god. 1936; Lovrić Slavko, Fužine Din 50.— za I polg. 1935;
Matonički Stjepan, Zagreb Din 50.— za I polg. 1934; Markovi.ć Ivan, Garešnica Din


4/4


50.— za II polg. 1935; Marković M. Miodrag, Kraljevo Din 25.— za 1936; Mahovlić
Josip, Pleternica Din 100.— za god. 1936; ^lrvoš Vladimir, Gomirje Din 300.— za god.
1934, 1935, 1936; Peršić Nikola, Daruvar Din 50.— za II polg. 1933; Savčić Miloš, Nova
Gradiška Din 100.— za god. 1936; Seljak Janko, Zagreb Din 50.— za I polg. jl936;
Škorić Vladimir, Zagreb Din 100.— za god. 1935; Šokčević Đuro, Vinkovci Din 100.—
za god. 1933; Nosal Hugo, Lovreč Din 50.— za II polg. 1932; Netković Nikola, Boljeva
Din 100.— za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Détela Leo, Stražišće Din 100.— za god. 1936; Jurhar Franjo, Dolnja Lendava
Din 100.— za 1936; Eger Gustav, Železniki; Din 100.— za god. |1936; Sevnik Franc,
Straža Din 100.— za god. 1936; Krejči Antun, Ruše Din .100.— za god. 1936; Šivic
Antun, Ljubljana Din 100.— za god. 1936; Tomše Valentin, Ljubljana Din 50.— za
I polg. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Belanović Sava, Mitrovica Din 100.— za god. 1936; Berzeković Antun, Apatin
Din 100.— za god. 1935; Pećina Mihovil, Apatin Din 200.— za god. 1936 i 1937; Savić
Đorđe, Novi Sad Din 100.— za god. 1936; Petrovič Radiša, Novi Sad Din 100.— za
god. 1936. ´ , :


Redov.tih članova sa područja podružnice Sarajevo:


Čaić Rudolf, Gacko Din 50.— za I polg. 1934; Banin Vladimir, Oštrelj Din 50.—
za I polg. 1932; Gordov Aleksander, Loznica Din 50.— za I polg. 1936; Hajliček Hubert,
Sarajevo Din 50.— za II polg. 1935; Jelinek Bogomir, Semizovac Din 50.— za
I polg. 1935; Milosevic Stjepan, Sarajevo Din 50.— za 1 polg. 1935; Šonta Teodor,
Sarajevo Din 50.— za II polg. 1936; Radalj Marko, Vareš Din 100.— za god. 1936;
Kutleša Stjepan, Vitez Din 400.— za god. 1933, 1934, 1935 i 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje:


Bojić Dimitrije, Skoplje Din 100.— za god. 1936; ćirić Danilo, Kosovska Mitrovica
Din 100.— za god. 1936; Joksimović Branko, Din 100.— za godinu 1936; Mihajlović
Dragomir, Tetovo Din 50.— za 1 polg. 1933; Oblak Franjo, Skoplje Din 100.— za
god. 1935; Jakovljev Leonid, Skoplje Din 100.— za god. 1936.


5


453