DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 53     <-- 53 -->        PDF

iznosi oko 60.000 m3, a može se popeti (kod trokratne smijene radništva) i na
120,000 m3. Kao jak izvoznik može se računati i Poljska. Finska prerađuje u glavnom
brezovinu; Litva brezovinu; u znatnoj manjoj količini i johovinu, te nešto topolovine.
Glavna sirovina poljskih tvornica jest njihova odlična josikovina, te nešto hrastovina,
topolovina i jablanovina. Njemačka i Austrijska furnirska industrija i industrija šperovanog
drva radi gotovo sa svim vrstama drveta, kako tuzemnog tako i inozemnog,
te se na pr. u Beču izljušte u furnir mnogi orahovi panjevi iz naše .države. Furnirska
industrija u Jugoslaviji u prvom redu prerađuje odličnu domaću hrastovinu i to u rezu
blistače, samo joj je na žalost od svih uvoznika ostala vjerna jedino Engleska, dok se
u drugim državama hrastovina nalazi izvan današnje mode. Prerađuje se i naša bukovina
(koja se izvozi i neprerađena u obliku furnjrskih trupaca), pa i različite egzote.
Šperovano drvo u svoje tri tvornice Jugoslavija proizvodi iz bukovine, jošikovine i
topolovine.


Tako pronalaskom i usavršavanjem šperovanog drveta ne samo da se dobio
dobar građevni materijal, nego je njegova primjena našla prođu i za (malovrijedne
inače) vrste drva, kao što je breza, topola, bukva. Tehnika ljuštenja, kako je već navedeno,
daje mogućnost iskorištenja i tanjih sortimenata, te time u izvjesnoj mjeri
smanjuje i trajanje proizvodnje za drvo, a vrijeme je u šumarstvu najskupocjeniji elemenat.
S obzirom da šperovano drvo predstavlja daljnji stepen prerade osnovnog materijala,
to je ono u sebi apsorbiralo i više rada, davši tako zaposlenja mnogim hiljadama,
kojeg bez šperovanog drveta ne bi bilo. Tako napredak tehnike, i ako uvodi
nove strojeve i kod njih umanjuje količinu ručnog rada,pruža novo polje rada i zarade
ne samo radnicima, koji su zbog stroja ostali bez posla, nego i novo pridošlim silama.
Treba dakle stroju ostaviti njegovu zadaću, koja se sastoji u odmjeni ljudske snage,
a time i u olakšanju rada i života.


In"g. Oskar Piškorić.


ZAKLADE ZA ŠUMSKO OSOBLJE, NJIHOVE UDOVE I SIROČAD NA PODRUČJU
SAVSKE BANOVINE.


S obzirom na članak D. Hradila »Zaklade za šumsko osoblje, njihove udove i
siročad na području Savske banovine« štampan u »Šumarskom listu« broj 5—7 ´od god.
1936 molimo cij. uredništvo, da izvoli donijeti u jednom od narednih brojeva slijedeće:


Po predlogu Kr. banske uprave od 25. marta t. g. broj 14.772/1936. odredilo je
Ministarstvo Prosvjete naređenjem broj 2.643/1936., da se »Zaklada za potpore udovama
i siročadi šumarskog osoblja« izdvoji iz »Dobrotvorne zaklade zakladatelja savske
banovine« i pripoji postojećoj zakladi »za uzgoj djece šumarskih činovnika«. Ujedno
je određeno, da ove pripojene zaklade budu pod upravom šumarskog osoblja Kr. banske
uprave. i- <


šumarski odsjek odredio je otpisom broj 9.650/1936. Računovodstvu Kr. banske
uprave za zakladne poslove, da isplati »Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika«
iznos od Din 74.048.— gotovine sa kamatima u uložnoj knjižici Državne hipotekarne
banke broj 2.704.


Isto tako je po predlogu Kr. banske uprave broj 14.771/1936. od 25. marta 1936.
određeno po Ministarstvu Prosvjete, da se »Zaklada za uzgoj šumarskog čuvarskog
osoblja Savske banovine« izdvoji iz »Gospodarske zaklade zakladatelja Savske banovine
« i stavi pod upravu šumarkog otsjeka Kr. banske uprave.


Šumarski otsjek odredio je otpisom broj 9.651/1936. Računovodstvu Kr. banske
uprave za zakladne poslove, da isplati »Zakladi za uzgoj šumarko-čuvarskog osoblja«
iznos od Din 54.700.— u nominalnoj vrijednosti 7% obveznica državnog investicionog


439