DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 49     <-- 49 -->        PDF

cegovini, a naročito u ovoj posljednjoj, trebalo ovu vrst stoke sasma
dokinuti ili da je zemljoradnik zamijeni sa drugom kojom vrstom, na pr
ovcom.


RÉSUMÉ . En traitant la question de ladite ségrégation, l´auteur a dans la vue
le coté spécialement technique du probleme.


Prof. Dr. P. GJORGJEVIĆ (BEOGRAD):


XL ISTORIJE PANČIĆEVE OMORIKE


(PICEA OMORICA, UNE DATE HISTORIQUE)


U broju 11 Šumarskog Lista za novembar 1935 godine objavljen je
članak g. P. Fukarek-a pod naslovom: »Picea omorica, njezina vrednost
u šumarstvu i pitanje njenog areala«. Pa kako se u tom članku nalaze
i nekoje nepotpunosti u pogledu vremena njenog otkrića, smatramo
za potrebno da te praznine ovim dopunimo.


Tako na str. 494 citiranog članka g. Fukare k saopštava:


»Prvu vijest o postojanju neke naročite konifere u graničnim krajevima
ondašnje Kneževine Srbije nalazimo u izvještaju beogradskog botaničara
profesora Josipa Pančića« ... U svojoj knjizi »Flora kneževine
Srbije« izdanoj u Beogradu 1874 godine pozna on za te krajeve samo
običnu smreku i jelu, te neke borove, dok »omoriku« još ne spominje.
Godine 1876 nakon istraživanja užičkog kraja (Zlatibor, Zaovina, Rastište,
Crvena Stijena) navodi on taj svoj nalaz i kasnije, 1884 godine, u
»Dodatak flori Kneževine Srbije« popunjava rod Pinus novom vrstom
»Pinus omorica«.


Iz ovih navoda moglo bi se zaključiti, da je Pančić otkrio omoriku
tek 1876 godine, kada je objavio i svoju prvu raspravu o omorici pod
naslovom »Eine neue Conifere in den östlichen Alpen. Beograd 1876.«


Međutim iz publikacije samog Pančića uverićelmo se, da je Pančić imao
saznanja o postojanju omorike još 1855 godine, a da ju je dobio i u
svom botaničkom institutu proučavao već 1865 godine, kada je mogao
nesumnjivo utvrditi »da omorika i jela nisu ista stvar, šta više da je
omorika mnogo srodnija sa smrčom, nego sa jelom«. Ove podatke nalazimo
u Pančićevoj monografiji omorike, pod naslovom »Omorika, nova
fela četinara u Srbiji«, koja je štaimpana u »Težaku« 1887 godine strana
1—9, sa Tab. I—II. Pa kako izgleda da ova retka publikacija nije poznata
mladoj generaciji botaničara, smatramo za korisno i interesantno, da te
manje poznate podatke ovde saopštimo detaljnije.


Tako na str. 2. ove monografije Pančić saopštava sledeće:


»Već prvi put, godine 1855, kada sam po užičkom okrugu putovao,
doznao sam za omoriku, da negde u tom kraju raste, ali mi
niko nije umeo da pokaže to drvo, a kad bih pitao na šta ona liči, jedni
bi mi odgovarali da liči na jelu, drugi da više liči na smrču, a većina je
bila mišljenja, da je jela i omorika jedno isto drvo.


Godine 1865 dosetim se, da ću za najpouzdanije doći do poznavanja
omorikovog drveta, ako vlast zamolim, da se za našu Veliku Školu na


435