DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 170     <-- 170 -->        PDF

Isđanfe Ministarstva šuma i rudnika


III DIO


Z B O U N I K


šumarskit) ssaKona i propisa


sakupio i sredio: Ing. JOSIP BOROŠIĆ
dovršava se u štampi
´.akoni, uredbe, pravilnici — sporedno zakonodavstvo — tumačenja i upustva
za vršenje službe


U ovom brižljivo obrađenom zborniku, nastavno na 1 i II dio istog izdanja,
sakupljeni su svi propisi koji se odnose na resor Ministarstva šuma i rudnika,
čije poznavanje je neophodno potrebno svakom službeniku, naročito obzirom na
mnogobrojne izmene i dopune pojedinih propisa, kao i pojedina njihova
objašnjenja.


Svaki šef jedinice, referenti u centralnim nadleštvima i ostali službenici, koji
u svom svakodnevnom radu imaju posla sa zakonskim propisima, naći će u ovom
Zborniku dragocjene podatke i


praktičnu knjigu


koja će im ne samo olakšati rad i uštediti vrijeme, koje bi inače morali izgubiti
u traženju pojedinih službenih propisa, nego će im ujedno poslužiti


za brzo i pravilno rješavanje pojedllinih predmeta
i na taj način omogućiti brzu orijentaciju i pravilno obavljanje same službe.


Prof. dr.


Ugrenović, Iskorišćavanje šuma


4 knjige, 1139 strana, 464 slike, sve na najfinije´m papiru prostom od drveta.


Cijena
za praktikante, pripravnike i studente:
I Opći dio (materijalna, formalna i finansijska strana unovčivanja),
225 str. 12 slika Din 70.—
II Tehnologija drveta (građa, kemizam, tehnička svojstva, greške
drveta, kvalitet sastojine), 318 str., 189 slika Din 100.—
III Tehnika trgovine drvetom I (oruđe, rad, oblo, tesano, cijepano
drvo, uzanse), 276 str., 132 slike Din 100.-


IV Tehnika trgovine drvetom II (ogrijevno, taninsko drvo, ugalj,
iznošenje, pilane, sanduci, sušenje, furniri i šperovano drvo,
zagrebačke, ljubljanske, tršćanske uzanse, trgovačka terminologija
u pet jezika), 320 str., 131 slika Din 100.—


Za naručitelje koji nisu ni praktikanti, ni pripravnici ni studenti, a plaćaju
ujednoč, cijene su za 20% veće od gornjih.


Svaka se knjiga, izuzevši I, može naručiti zasebno. Pošto je I knjiga nemalo
sva rasprodana, moći će od preostalih primjeraka da dobiju po jedan samo
oni naručitelji koji naruče sve četiri knjige najednoč. Pri pogodnosti plaćanja
na 10 mjesečnih obroka gore naznačene cijene povisuju se za 20%. Poštarina
se ne uračunava naručitelju.


Narudžbe prima: D. TOMIČIĆ, sekretar Tehničkog fak., Zagreb, Wilsonov
trg broj 12 Čekovni račun br. 38.910


386
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 171     <-- 171 -->        PDF

Industrija oruxja


Borovnilc i Vrbanić


Zagreb, Jurišićeva 9 kod Glavne pošte


Telefon 59-99


Preporuče svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor
PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo
iste najsavjesnije. — Izrađujemo lovačke puške po specijalnim
narudžbama. — Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete
i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznil) životinja


Šumska industrija


FILIPA DEUTSCHA SIHOVI


Vrhovieva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe
hrastove gracije svih dimenzija.
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godne J860.


Uprava gospodarstva i šumarstva


KRNDIJA HAŠIIE, SLAVONIJA
GOSPODARSKA I ŠUMARSKA Proizvodi i eksportira svekolike
INDUSTRIJ A D. D. U ZAGREBU gospodarske i šumske proizvode


387
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 172     <-- 172 -->        PDF

GOZDNA DREVESNICA Ljubljanske podružnice J. Š. U. v Mariboru.
CENIK ZA 1936. Višina Za


cm 100 kom. 1 kom.
Starost


Din
Smreka, Picea excelsa 5—6 let. pres, izbrane 35/50 110— —
4—5 letne pres. 20/35 80.—
semenke 20/40 60.—


10/15 50.—
Beli bor, Pinus silvestris 15/20 60.—
Črni bor, Pinus austriaca . . . . 10/15 60.—
Gladki bor, Pinus strobus . . . . 10/15 120— —
Mecesen (ariš), Larix europaea . . 20/40 100.— —
Mecesen, japonski, Larix leptolepis . 20/40 400.— —
Duglazija, zelena, Pseudotsuga Dou


glasii viridis 15/20 400.— —
Akacija (bagrem), Robinia pseudo


acacia 50/100 110.— —


15/50 90.— —
Hrast, rdeči, Quercus rubra . . . 10 300,— —
Jesen, domači, Fraxinus excelsior . 25/40 120.— —


10/20 100.— —


Jesen, amer., (Fraxinus alba (ameri


80/150 150.— —


cana)


40/80 120.— —


15/40 100,— —
Kostanj, Castanea vesca 20/40 300.— —
črni oreh, Juglans nigra . . . . . 20/30 400.— —
Črna jelša, Alnus glutinosa . . . . 50/120 120.— —


20/50 100.— —
Kanadska topola, Populus . . . . 1 letne sadike 40/60 250.— 0.25
canadensis deltoidea potaknjenci (reznice) 25 60.— —
Vrba, Salix amygdalina (za pletenje
košar 25 60.—
Jagnjed (jablan), Populus pyramidalis 4 letne sadike 150/200 — 4 —


2 „ 80/150 — 3.—
potaknjenci (reznice 25 70.—
Gaber, Carpinus betulus ... . 5 letne semenke 80/120 200.—


Javor, gorski Acer pseudoplatanus 2 15/30 120.—
1 10/15 100 —
Brest, Ulmus montana ... . 30/50 150.


Kristov trn, Gleditschia triacanthos 20/40 120.—
Maclura aurantiaca 20 120.—
ZA VRTOVE IN PARKE:
Cipresa, Chamaecyparis Lawsoniana 6 letne presajenke 80/100 — 5—10


4 letne presajenke 25/40 — 2—3
Sitka, Picea sitkaënsis ... . večletna presajenka 100 — 15.—
50/100 — 10.—
30/50 — 5.—
Picea alba 100 — 15.—
50/100 — 10.—


30/50 — 5.—
Srebrna smreka, Picea pungens . 50/80 — 20.—
Siva jelka, Abies concolor . . . 20/30 — 10.—
Oreh, domači, Juglans regia . . 4 letne presajenke 40/60 — 3,—
Hrast močvirni, Quercus palustris 2 letne semenke 20/30 — 0.50
Lipa, velikolistna, Tilia grandifolia večletna presejanka 200 — 10,—
Topola, balzamova, Populus balsam ea 1 letne sadike 60/80 o


potaknjenci (reznice) 25 100.— —
Nagnoj, Cytisus laburnum . . . . večletna presajenka 80/100 — 3,—
Javor, Acer dassycarpum . . . . 2 letne semenke 50/80 — 2.—


Breza, Betula alba . večletna semenka 150/200 2.—

Obavještenja daje i naruđbe prima sreski šumarski referent u Mariboru.