DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 170     <-- 170 -->        PDF

Isđanfe Ministarstva šuma i rudnika


III DIO


Z B O U N I K


šumarskit) ssaKona i propisa


sakupio i sredio: Ing. JOSIP BOROŠIĆ
dovršava se u štampi
´.akoni, uredbe, pravilnici — sporedno zakonodavstvo — tumačenja i upustva
za vršenje službe


U ovom brižljivo obrađenom zborniku, nastavno na 1 i II dio istog izdanja,
sakupljeni su svi propisi koji se odnose na resor Ministarstva šuma i rudnika,
čije poznavanje je neophodno potrebno svakom službeniku, naročito obzirom na
mnogobrojne izmene i dopune pojedinih propisa, kao i pojedina njihova
objašnjenja.


Svaki šef jedinice, referenti u centralnim nadleštvima i ostali službenici, koji
u svom svakodnevnom radu imaju posla sa zakonskim propisima, naći će u ovom
Zborniku dragocjene podatke i


praktičnu knjigu


koja će im ne samo olakšati rad i uštediti vrijeme, koje bi inače morali izgubiti
u traženju pojedinih službenih propisa, nego će im ujedno poslužiti


za brzo i pravilno rješavanje pojedllinih predmeta
i na taj način omogućiti brzu orijentaciju i pravilno obavljanje same službe.


Prof. dr.


Ugrenović, Iskorišćavanje šuma


4 knjige, 1139 strana, 464 slike, sve na najfinije´m papiru prostom od drveta.


Cijena
za praktikante, pripravnike i studente:
I Opći dio (materijalna, formalna i finansijska strana unovčivanja),
225 str. 12 slika Din 70.—
II Tehnologija drveta (građa, kemizam, tehnička svojstva, greške
drveta, kvalitet sastojine), 318 str., 189 slika Din 100.—
III Tehnika trgovine drvetom I (oruđe, rad, oblo, tesano, cijepano
drvo, uzanse), 276 str., 132 slike Din 100.-


IV Tehnika trgovine drvetom II (ogrijevno, taninsko drvo, ugalj,
iznošenje, pilane, sanduci, sušenje, furniri i šperovano drvo,
zagrebačke, ljubljanske, tršćanske uzanse, trgovačka terminologija
u pet jezika), 320 str., 131 slika Din 100.—


Za naručitelje koji nisu ni praktikanti, ni pripravnici ni studenti, a plaćaju
ujednoč, cijene su za 20% veće od gornjih.


Svaka se knjiga, izuzevši I, može naručiti zasebno. Pošto je I knjiga nemalo
sva rasprodana, moći će od preostalih primjeraka da dobiju po jedan samo
oni naručitelji koji naruče sve četiri knjige najednoč. Pri pogodnosti plaćanja
na 10 mjesečnih obroka gore naznačene cijene povisuju se za 20%. Poštarina
se ne uračunava naručitelju.


Narudžbe prima: D. TOMIČIĆ, sekretar Tehničkog fak., Zagreb, Wilsonov
trg broj 12 Čekovni račun br. 38.910


386