DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 150     <-- 150 -->        PDF

Boko Marko, viši šum. povjerenik 6 grupe i šef šum. uprave u Brusu, k šum.
upravi u Raški;
Hval a inž. R a j k o, šum. viši pristav 7 grupe, od odelenja za šumarstvo Min. šuma
u Beogradu za šefa šum. uprave u Vojnom Križu;
Avramović Marko, šum. povjerenik 7 grupe i šef šum. uprave u Ivanjici, k Direkciji
šuma u Čačku;
Novakovih inž. Dušan, šum. viši pristav 7 grupe, od šum. uprave u Vlasenici,
k šum. upravi u Srednjetn;
Vuković inž. Velja, šum. pristav 8 grupe, od Direkcije šuma u Skoplju, k šum.
upravi u llidžama;
Denisov inž. Gabriel, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Plaškom, k šum.
upravi u Dražniku.


IZ ADMINISTRACIJE


. P E . . A*


0 ............ ............ .... . ....... . .........
........ . 0 ...... ........ ...... . ........ ..........
...........


I ..... .......


... 1. . ......... . ......... ........ ...... ce ......... ...:
1) ........ . ........ ........ .....;
2) .......... y .......... ...... . ....... .........., .........


. ..........
... 2. ........ ..... ...... .... ..... ............ .... . .......


a. ........ ..... ...... ........ .... . ...... ........ ......... .........,
.... ... ....... ............... ........ — ....... ..... y ......
............ .... . ........
... 3. . .... ......... .. ..... 1 ...... .......... ........ .... .
......., .... ....:


1) ....... ........ ..... ... .... ...... . ....... .........., .......
. ...... ......... .. ........ ...... no ...... o ......, .... . .......
......, ...... ... ..... ......... ........... . ......... .... .......
... ....... ......... ......, ... . ... ......... .......... . ..........
........ ......... . ........... ......;


2) ....... ...... ... ..... ........ ...... . ....... ...........,
........., ........ ....... . ......... ........... . .........., ...
ce ...... ......... ... .......... . ...........


... 4. (1) ...... ........ .... . ...... ........ ......... .........
....... .. ......... ......... . ........, ...... ....... ........ ....
. ....... y ...... ........ ........ no ........ ... .......


(2) ...... ........ .... . ...... ........ ......... ......... ....
........ ....... ....... ................
... 5. (1) . .......... je ....... ... ...... ........ .... . ......
........ ......... ......... . ....... ......... ........ ......... ..
....... ........ .......


* ........... .. ......... ...... .. 1 .... 1936.
366
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 151     <-- 151 -->        PDF

(2) . ....... ......-.......... . ........-.......... ....... .......
...... ........ .... . ...... ........ ......... ......... . ......
........ ........ ....... ....... ....... ...... ... . ..... ..........
.... ... ........
... .. ....... ...... o ........ ............. ........... ce y .........
.. ... 1 ..... 1 y ....... a y ........., ... ce ...... ......... ... ..........
(... 1 .. 2), .. ......... ......... y .... .......


II ............ ............ .... . ....... . ......... ........


A) .............


... 7. . ............ ..... . ....... ....... ..... ........ ........,
.... ...... ........ y .... y ......... .......... ......... ....... .
.......... .... ........ .. .... ........


... 8. (l) . ............ ....... ....... ........ .. ......... ........
Ha .... ........ ..... ..., .... ........ ........ . .... je ..........
.... .........


(2) ............ .... . ....... .... ce ..:
1) ....... .. ....... ........ ...... (I);
2) ....... .. ....... ........ ...... (II);
3) ....... .. ...... ........ .... (III) .
4) ....... .. ...... ........ ......... ......... (IV);
(3) ... ............ .... . ....... ....... .......... .............
. ...........
...~9. ....... .... ........ ..... ....... . ..... ....... .......
... 10. . .......... ........ ....... ....... ...... ....... ... . ...


.... ........ .... ......., .. ......... ........ ........, .... ce y ........
.. .... ......... ....... .... ........ ... ..... .......


... 11. (i) . .......... ....... .. ....... ........ ...... .....:
....... ......-......... ...... ... .... ...... . ....... ..........;
....... o ........ ...... o ......, .... . ....... ......; ...... .........
......... ........, ....... . ..........; ........... ...... . ......;
..... ...... . ...... y .... ............; ......... ......; ..... ........
..........; ....... . .......... ..........


(2) ....... .. ....... ........ ...... .... ce ..:
1) ..... ...............-.......... ... .-.. ..... ........ ...........
........ . .........., ....... . .......... .........;
2) ..... .. ....... ...... ... ...... . ...... .........;
3) ..... .. ............ ....... . ......; .
4) ..... .. ....... .......
... 12. (i) . .......... ....... .. ....... ........ ...... .....: .......
........ . ........-......... ...... ... ..... .... ......... . .......
.... ......... ... ....... ......... ......, ...... ........ ......,
......., ....... .......... . ......., ... . ........... ....... ..................
.... .. ......... ......, ....,. ......., ........ . ...... ........;
.......... ......... ...... . .... ......, ....... . .......... ....


o ......... . ....... ....... . ...., .... . .... .... ce ......... .. .........;
....... ...... ... .......... ......... .........; ........ no
....... .. ...... ........´...... ..... .......; ...... ......... ........
........?;. . .......,... ........ .. .... . .... ........ ........
(2) ....... .. ....... ........ ...... .... ce ..:
367 .
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 152     <-- 152 -->        PDF

1) ..... ...............-.......... ... . .. ........ .......... .
.......;


2) ........-........ .....; .


3) ..... .. ......... ......... . ....... ......... (...........) ......,


... 13. (1) . .......... ....... .. ...... ........ .... .......: ...
....... .... .. y .... .. ........ ......., ........ . ............. ........
....; ...... ........ ......, ....... . .......... .. ..........
....... ...... ........; ............ . ........ ............ ........,
...... . .......... ......... ........ .1...... ........; ........ . ........
...... .. ............ ........ ....;...... ........ ...... ..
......... ........... ..... y ........ ......; .......... . .........
............ ........ .. ....... ...... ........; ...... ... ..... ........
....... ......... . ....... o ......... . ....... ............. .....
...... y ...... ......-............ ...........; .......... . ...........
........ .. ....... .....


(2) ....... .. ...... ........ ...., .... ce na:
1) (1.... ..............-.......... ... . .. ...... .......... ..
....... ....;
2) ..... .. ......... ........ .... (..........);
3) ..... .. ...... ........... ....... . ...... .............. (........);
4) ..... .. ............. ........ ..... . ..... ........;
5) ..... .. ....... ...... ......... (...........-............);
fi) ...... .....; .
7) ..... .. ............ ........ .....


... 14. (i) . .......... ....... .. ...... ........ ......... .........
.......: ... ........, ............ . .......... ....... .... ce ......
.. ............. ........ ......... . ........... .........; .......... .
....... o ........... ............. ........ ......... ..... . ..........;
...... ... ..... .... ......... . ........... ......... . ........
y ...... ...... ......... .. .... ...... ......., ..... o ......... . .......
............. .... .....; ...... ........, ...... ........ . .......
no ..... ........ . ......... ... .. ...... ......... ... ........ ...........


(2) ....... .. ...... ........ ......... ......... .... ce ..:
1) ..... ...............-.......... ... . .. .......... ........ .........
.........;


2) ........-........;


3) ..... .. ......... . ....... (.. ......... .............);


4) ............ ..... (....... . .......); .


5) ...... ......


... 15. .......... ............. . .......... .... ... ....... .........
........... .. .......... ............. . .......... ... . ... ........ .......
........ .. ... 1 ..... 1 a y ...... ce ...... na ....... .. ..1. 1 v, 2
...... .. y ...... ... ...... . .......... .. ... 74 ... .......


... 16. (i) ........ .... . ....... ........ .......... ......... .......


(2) ........ .... . ....... .... ......... ...... ....... . .......
. ...... ... .... .........
.) ........ ........:
a) .. ...... : ... 17. ....... ........ ........ ..... ........ ........
.... . ....... ..... ....... ...... . ....... ..........,


368
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 153     <-- 153 -->        PDF

... 18. (i) ....... ........ ........ ..... ........ ........ .... .
....... .. ........... ......... ...... no ......... § 74 ...... o .......
...... . .......... ......... ........ ..... ......... ........... . .......
...........


(2) ....... ......... ........... ....: ......., ......, ......., ........
. .......
(3) ....... ......... .......... ..: ......., ...... . ......
(4) ............. .......... ........ .. ... 2 . 3 .... ..... ........
........... ..... no ........ ........ .... . ........
(5) ..... ....... ......... . ........ ....... .. ........ ........
......... ........... .... ........ .... . ....... no ........ ............
...... ........ . .... .......... ....... ....... ..........
... 19. (i) ........ .......... .. ........ ...... ..... ........ ... .......
...... y ..... ....... no ..... .........., .... .. no ......... ........
........ y ....... ........ .......


(2) ........ .......... .... .. .. ........:
.) .. ........ ..... . ........;
.) ........-........;
.) .. ......... ......... . ....... ......... . ........... ......; .
.) .. ....... ..... . .......
... 20. ........ .......... .. ........... ...... ......... .........
............ ........ .... ......... .......... .......... ce ........
....... ........ ........... ............


.) .. ...... : ... 21. ........ ........ .. ...... . ........ ..
........ ...... . ....... .......... ....:


1) ......... ....;


2) ...... ......;


3) ...... ........ ..... y .........;


4) ....... ...... ............;


5) ....... ......-........... .........; .


6) ........ ...... ........ ....... ..........


... 22. ........ ........ .. ...... ........ ....... ....:


1) ......... ......... ........ ......... ......... ....... ............
.....;


2) ....... .......; .


3) ....... ......... . ........


... 23. ..... ........ .. ... 21 . 22 ... ...... .... ........ .... .


....... no ........ ............ ...... ........ . ..... ........ .........
... 24. (i) ..... ......-.......... ......... . ............ .........
....... ......... ..... ....: y ......., ......, ......., ..........,
.... ...., ........, ....., ..... ...., ...., ..... . ....... ......
............. .......... ........ ........... ..... no ........ ........
.... . ........


(2) . .... ........ ............. ...... ........ .... ........ ....
. .......
no ........ ............ ...... ........ . .... ......... ....,
... 25. (i) ......... .... .... ce ..:
.) ...... ...............-..........-......;
.) ...... .. ....... ..... (..........);
.) ...... ...........;
.) ...... .. ............. ....
.) ...... .. ............. . ..........,


369
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 154     <-- 154 -->        PDF

(2) ........ .... . ....... .... no ........ ....... ........ ......
....... . ....... . ...... ... .... .........
... 26. (i) ...... ...... .. ....... ...... ......... .... . .......
....... . .......... ........ .. ........... ........ .......


(2) ....... ....... ...... . ...... ............. .......... ........
........ .... . ........
(3) . .... .......... ...... . ........ ............. ...... ........
.... ........ .... . ....... ...... ....... . ............. ..........
.......... ....... ...... a no ....... ........ . .....
(4) ........ ...... ...... .......... .. ..... ............. ...........
. no ....... .. .. ..... ......... 10.000 .. .... . ....... .........
... 27. (i) ...... ........ ..... y ......... ..... ce o ......., .......
. .......... .......... ..... . .... .... joj .... .........


(2) ...... ........ ..... y ......... ......... je .......... ............
.... . ....... — ....... .. ...... ........ .....
... 28. .. ........ ......... ...... ..... ..... .... ........ .... .
....... ........ ....... ..... ....... »....... ...... ............«
. ......... .......... Te .. ............ y ................ . .........
....... ......... ......... ....... ...... ... .......... ......... .....


... 29. ... je ....... ......... ........ .. ............ ........ ......
... ....... ....... ........., .... ........ .... . ....... ........
........ »....... ......-........... .........«. Ta ......... .... .. .....
...... no ........ .......... ........., ...... ........ . .......
..........., no ......... ........ ............. ......, .... ce ... ......
.. ..... ..... ..........


... 30. ........ ...... ........ ....... ......... .... ..... ......haj
.. ........ ....... ..........., ...... ....... ........ .... . .......
no .......... .... .. ce ......... y ......... .. ......... ...........


... 31. .......... ........ . ........-.......... ...... .... ..... ........
......... ........... ......... je y .......... ......... ........
......... ......... y ......... .... ....... ........ ..: ....... o ...........
......... ............. .......... ....... . ......... . o ..........
.... . ......., ............ .......... ........ ....... ...... ...... .
.......... ....... ......, ... . .......... ......... .. ............ .........
.. ...........


... ......... ......... ....... .......... ............. .. .........,
y .... je .............. ......... ........, .............. . ..........
...... .... ........ ......... ......... . ....... .............


......... ......... ........ je na ...... a .... ............. ..
....... .... . ........ ...... ....... ....... ........ . .... ..... .......
....... ........ .... . ........


... 32. (i) ....... ....... . ......... .. ......... ......... ......
....... ........ .... .... .......... ........ . ............ ...... .........
....... . ........ . ....... ce o ........ ......... ........ y
....... .......... ......


(2) ....... ........ ....... ....: ......, .... ...., ......, ......,
......., ....., ......, ....., ....., ...... ...... . .......
(3) ....... ....... ......... . ....... je y .......
(4) . .... ........... ...... . ........ ............. ....... ........
........ .... ........ .... . ....... ...... ....... . ........
370
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 155     <-- 155 -->        PDF

.......... ........ ....... (.........) . no ....... ....... ......... .
........ .....
.) .. .... ....... ........ ... 33. (i) ........ .... . .......
........ nd ....... ........ ......


(2) ....... . ........ .... ......... ..... ......... ........ ....
. ........
(3) ..... y ......... ..... ..... ...... .....
(4) .. ...... .......... .... ......... CG ... ....... ...... ........
..... no .........., .... .. ......... ........ .... . ........
... 34. (i) .. .......... ..... ........ ...... .. ........ . ..........
......... ....... .... ........ ..... y .... . ........, .... .. .........
......... ............ .. ........ ...... ce .......


(2) ........ .... . ....... .... ....... . ....... ......... ... ........
.... .... ........ ......
(3) ............ . ........ .... ..... ......... ..... ......... ........
.... . ....... ............
III ...... . ............


A) ........ ....... ... 35. ........ ...... ... .. .........
. ........... no ........ ........, ........... . ....... ............ y
.... ......... ... ..... ............ . ........... ......., ....... ...
... y .... ..... ..........-......... ....... ...., ......... .......
...... . ............ ... . ....... ......


... 36. (l) . .... .. ..... ...... ..... ce ... ......... ....... ....
......., ....... ......... ........ .... ........ no ......... ...... o
....... . ......... ........ .... . ....... .. ......... ........ ....
. .... ........ ......... no ....... .... ..........


(2) ...... ......... ......... ...... ... ce no ........... ........
......... ........ . ......... ........ .. ...... ......... ......... .
........ ............ .... .. ......... ........ .... y .... .. ..... 1
.... ......
(3) Ha ...... .... ......... ......... ......... ... ce ........ .....
....... ............. ........ .... .. ........ .. 20 ...... . y .........
...... ....... .... .. ........ 10 .......
(4) Ha ... ........ ..... ce ........ ........ . ... ....... ......
....... ..... ..............
... 37. (i) ... ........... ..... ......., ........ . .. ............
........ ....... ...... ........ ..... ce ........ y .... .. 10 .......


(2) ......... .... ..... ........ ........ .... . ............ .......
......... ...... .. ..... 1 .... ..... .. ........ .........
(3) ..... .... ..... ce .. ........ ......... ........ ...........
....... ........
... 38. (i) . ....... ...... . ........ ......... ............. .. ...
36 ... ...... ..... ......... .... .. .... ..... ........ ..... . ..........
....... ........ ....... ............ ........ . .......... ... . ............
.... ........ ......... .. ...... ......... .........


(2) . .... .. .... ... ce ........ ......... ............ . ............
............. ............ ........ . .......... ... . ..... ..... ..
...... ..... . ...... ........
... 39. (i) ......... .... ..... ........ .......... ....... .. ........
.............. .......


371
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 156     <-- 156 -->        PDF

.) .. ...... ...... . ........ ......;


.) .. ........ (........) ......;


.) .. ...... (.......);


.) ............ y .... .. ........... ... a—.;


.) ......... .... . ......... y ....;


.) .. ......... .... . ....... ......; .


.) .. ...... . .......... ..... ........ . ........


(2) ........ ce ....... ... ........ y .... .. 20 ....... .. ..... ..
..... 10 ...... ... ce ........ ... ....... y .... ..... .......... ..........
(3) ...... ... a—.) ..... ce ........ ..... ............ ........, ....
he ce ........ ...... .......... ......... . ...... ......... ........
... 40. (i) .. ....... . ........... ...... . .......... ......., ........
......, ......, ......... . ...... ... ce ........ ....... . ............
...., .... he .......... ... ...... .... ce ..... ........ .. .....
........ 10 .......


(2) .. .... ..... ... ce ........ ....... .... . ............ ....
........ .. ........., .. ... ..... ......... ....... ........ ......
...........
... 41. ... ........ ...... ........... y ....... ......... ... ce
........ .... ....... ...... .... .. ce .... ....... ........ . ..........
...........


... 42. (1) ...... ......... y ......... ........ ...... ..... ce
.... ....... .... no ....... ............. y ......... .......


(2) ....... ............. ........ .... ........ ........ .........
............ ........ . ......... ........, ... . ....... y ...., ........
. ...... .. ......, ......... . ........... ........
(3) ....... ............. ........ .... ..... ....... ......... no
......... ......... ........ a ..... ce ...... ... .......... .. .......
... . ...... .............
(4) ........... ....... ...... . ....... ....... ......... .. .........
............ . ....... .... ......... ......... .. ..... y ..........
....... ....... .............. ... ce .... .. ..... ....... y ... 29. ...
.......
... 43. ..... ..... ............. ....... ......... ......... ce
........: a) ... je .. ........ .......... ......... . ....... o ....... ......
..... ..........; .) y ........... §§ 52, 53 . 55 ...... o ...... . .) ...
je ....... ......... ........ ...... .. .... ... ........


... 44. (i) ............. ........ .... y ......... ...... ....... je
....... ...... ...... y ...... .... ........ ....... ....... ............,
.......... ......... ......... ...., a ... ...... ...... ...... je . .......
.... ..........


(2) .. ........ ......-............ ...... ..... ..... .... ........
.... . ....... ........ . ....... ........... ....... .. ..... .........
........ . ......... ... ....... je ....... .... ..........
(3) ............. ........ .... .... ce ........ . ........ ...................
......... .......—..... (».....«), ... .. y ....... no......
.... ......... . ............ .... .. .... ..........
... 45. (i) ....... ............. y .... . .... ....... .. ..................
............ ... ce ........ no ........ ........ . ...........
...., ......... ..... ....... . ........... ....... ......., ......
,.. ... ........... .?1.......... . ........... ....... ..........,


372
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 157     <-- 157 -->        PDF

(2) ....... ce ......... ... ........ .. ...... ......... ........
........ .... . ............. ..... ......... .. ..... ....... ........
.........
(3) ......... ce ........ ..... . ......., .. y ......... .. .........
......... ....... ... ......... o ........ ............. ........
.... ..... ...... ......... .........
... 46. (i) ........ ....... ......... .. ........ ...., ...... ...
..... ........ ............., ....... . ........ ...... .... ce .....
...... ......... ... .......... ....... no ......... ... .......


(2) ........ .... ... ......... ... ce ........ .. ...... ...... .......
. ...... .....
... 47. (i) .. ... ......., .... ........ ....... 100.000 ......, .... ce
......... ..... ......... rio ......... ...... o ........ ..............


(2) .. ...... ... ..... ........ ........... ...... y ......... ..
20.000 ...... ....... ......... ... . .. ....... ....... ......... ........
......... .. ...... .. 100.000 ...... .. .... ce ........... ..... .........
... ce ... ....... .... ........ ........... ........ ......
....... ..... .... .......... ce ... ..... ..... ...., .... ce ...... ....
..... y ....., .... ....... y ..... ......... .. ..... ...... ..... ... . y
»......... .....« ........ . ..... ...... ....... ......
(3) .. ....... ........ ...... ... ....... ...... ... .. ..........
........, y .... ..... ... ....... ...... . ... ......... ...... a ... ....
... .........., .... ..... .... ..... ........ . ..... .......... ..........
...... a ... . ... ...., .... ce ........ ... ........ .. .... ........
......... .... ...... .......... y ...... ... .. .. .. .... ..... ........
.. .. ..... ........., .... ........ .... .......... ... ...... ...... u
..... ........ .. . . ..... ... ......
... ........ ... ........ ...... . ...... ........, .... je .......
............, ... .. ............ y ........., .... ......... ... ........


... 48. AKO je .......... .... ..... .. ........, .... ce ..........


.... ........ . ...., ... je ............ . .... ..... ........ .. .....


........


... 40. (1) ........ .... . ....... ... .... .. ..... 51 ... ......
.... ........ ......... ......... . ... ...... ........., ... ce ..... .......
....... .. ....... ......... ........., ... je y ........ ........
......... ... .... . ........... ......., ..., ... ce .... o ....... ......
.........., ........ ... ............ ........... . .......... . ........
.............. ........... ... o ....... ...... ....... ...........
.... ......... ..... ........ Ho y .... ... ........... ......... .... ..
... .... .... .. .... ........ .......... .. ....... ........ .........,


(2) ... .. ....... ..... ........... ..... ........, .... ce ... ..........
y ...... ..... 3 ..... 47.
(3) ...... ........ ... ...... ......... ........ ........ .........
... ......... ....... ...... ... ........ ............ . y .... ..... ........
...... ne ... ......... ..... .. 1,000.000 ....... ....... ........
......... ...... .........., ...-..... . ............ .......... . ..........
. ........ ............ ........... .. ........ ce y .... ......
......
... 50. ... ...... ......... a ..... .......... ....... .... ce .........
........ ............. ......... ....... ......... (......, ........,
......, ....., ....., ....., ....... ....), ... ........ .. .......


373
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 158     <-- 158 -->        PDF

...... 100.000 ... y ....... .. ...... ..... .... ......, ... ....... .......
.. ...... .... .. 50.000 .......
... 51. ...... o ....... ....... ......... . ...... ... ..... ........
............. ...... .. ...... .......... .........:
.) ........ ....: ....... .. 100.000 ...... no ...... ....... . ...... ..


20.000 ...... ......., ... ........ ....... ....... ..... .. ..... .... ..
3 ....... ... ....... ........ ......... .... ce . ....... ........., ..
.... ..... ....... .. 5000 ...... no ...... ....... . ...... ....;
.) ........ ....... .. ...... ........ ....: ....... .. 250.000 ......
no ...... ....... . ...... .. 50.000 ...... ......., ... ........ .......
....... ..... .. ..... .... .. 5 ......;


.) ........ .... y ....... ... ...... ....... . ......, y ...........
.. ......... ......... a no .......... ....... ...... .. ..... ........
.........


... 52. (i) ... ...... ......... a ..... .......... ....... .... ce .........
........ ... ..... ....... . ...... .. 100.000 ...... .... .. y ....
.. ........ .............. ........., ... je .. y ........ .......... ........
........., ... ... ce ....... ... ..... ... ..... no ...... .. ....
...... ....... ........


(2) ...... o ........ ...... . ....... ... ... ........: a) ....... ..
..... 28 . 44 ..... 1 . 2 .. 10.000 ......; .) ........ .... .. 25.000 ......:
.) ........ ....... .. ...... ........ .... .. 50.000 ......; .) ........
.... . ....... .. 100.000 .......
.) . p . a . . . . p y . . . n . . a. ... 53. ........ ......... ...........
......... ce no ........ ........ . ........... .... y .... .........
... ..... ............ . ........... ......., ....... ... .... y ....
..........-......... ....... ........ ......... ........, ... . ......
....... .. ....... ......


....... ........ ......... ........... ce, a ....... ......... .
........, ....... y ......... ....... ..... ce . ... ......, .... ..... y .........
... ........... .... .. ............, ......... . ..............
...... ...... ....... y ......... .......


. ......., .. ........ ......... .... .... ..... .. ...... ...... .......
....... ... ce .... ...... .... ......... .. ....... .......... .........
..........., ... ....... ... ...... .... ......... .......... ...
...... ...... ........ .. ........ ..........., ........ .... . .......
.... ..... ......... . ....... ...... y ..... ......... ......, .......
... ........, .... ...... ......... . ........... ....... ....... .........,
.. .. y .......... .......... ....... .......


........ ......... y ..... ........ ce .... ..... ...... .........
....... ............ ...... na ....... ........ ..... . ......., ... ce
....... .... ...... ... ..... . ........... ........ no ...... ........
.... . ......., a .. ....... ....... .. ...... ........ ......... ..........


... ........ ...... o ...... ... ..... ......... .... ce .........
....... ........ ......, a .. ...... y ..... ....... ........ je ..........
........ .......


... 54. ... ..... ... ........ ........ . ......., .... ....... .. .......
........ ......... ......., ... . ... ....... . ......., .... .......
......., ...... ....... ......... ........ ......... ......... .. ....


374
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 159     <-- 159 -->        PDF

.... ....... ... ......, ...... ce im ......... ...... o ........ ......


....... . na ...... .... ....... .........., ....... . ........


... .... ........ .. ........ ...... o ........ ............. ....


.... .... . ....... ........ ..... ......... ... ....... .. ......... ..


2,000.000 ...... . .. ........ .... .. 10 ......, a ..... .. ......... . ....,


y ........... .. ......... ..........


..... ......... ... ....... y ......... .. 100.000 ...... ... ......


na ....... ...... ... ....., ........ ........ ....... .. ...... ........


......... ......... .... .. ..... ....., ........ ... .. ........ .........


.... ....... .. .......... ......... ........ ......... ........., a .....


no ....... . .. .... ..... .. ...... .. 50.000 ...... .. ......... .........


..........


...... ....... ...... ce . .. ...... ......... . ........... ......


........ ......... ..........


...... . ....... y ..... ...... .. ......... ............ .........


.. 20.000 ...... . ... ..... .. ..... .... .. 3 ...... ........ .........


........ ........ ......... ........., ..... .. .... na .. 100.000 ......


. .. ........ .... .. 5 ...... ........ ....... .. ...... ........ ..


....... ........., a ..... ... ......... . .... ........ .... . ........


... 55. ......... ........ ......... ......... ....... ce ..........
........... ... ........: a) ..... .........., .) ..... ............


.) ........ je ......... ........ ..... ..... ......... .. ........
......... ......... na ......... ..........: y ......... ..... ... ...........
......, .... y .. ..... ........ ........ .... . ........ ..........
y ......... ....... ........ ........ .... . ....... .. ...... ..........
....... . ... ...... .. ........ ........ . ... ........ .......... y .....
........ ........ .... . ....... y ........... .. ......... ........., a
na ...... ........... ...... ........., ...... ... ...... na ........ ........
. ... ........


......... je ..... . ...... ..........
.) ......... ....... ........ ........ .... . ......., ... ...... na
... ..... ......., ...., .... ....... .......... .. ........ ......... .
.... ..... iiyiie ......... .. .. ........ ....... ............ ... .... ce
.......... ...... . na ..... . ...... ........ ......... ....... .... ..........
.. ............. .. .............. .. ......... ....... .. .......
.... ........... ..... . ......
.......... . ........... .... .... ...... . ....... ..... ... .. ....
... ........ .. ........ ......... ......... ........., .... ..... . ......
........ .. ........... . .......... y ......... ....... ........ .... .
....... ..... ......... .. ......., a .. .......... y ........ ........
.... . ....... y ........... .. ......... ......... .. ...... ...... ..........
.......... ........ ......... . .. ... .......... ........ y .......
..... ....... ....., ...... ........ ........ ........... . ..........,
... .. ........ no ........... ..........
... 56. ........ .... . ....... .... .. ........ ............ ......
........ ......... ....... .... ......... ........ ......... .........
.. ..... .......... ...... ...... ....... .... — ........... .... .....
...... ......... ...... ............ ...... . ..... ....... ......... ..
...... .........


375
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 160     <-- 160 -->        PDF

. ....... .. ce ........ ........ ... ........ ........ ...........
y ..... .... .......... ....... y .... ......... ......., ....... . ..........
...... ......... . ........ ......... ............, .... ........
.... . ....... ........ ....... ...... ........ ....... ........ . .........
y ........... .. ......... ......... ....... ........ ......... ..
ona .... ......... .... y ...... ........ ...... ........ .......
..........


........ .... . ....... .... ... ...... ......... ........ .........
........ ......... ......... y ......... ......... ....... ............
......., y .... ...... ... ..... ....., a ca ... ....... . ...... y ......
........


... 57. ........ .... . ...... ....... ......... ........ .........
......... ........ ........ .... . ......., .. ........ ...... . .......
......... .. ... . ...... ......... y .. ......


.. .... ce ........ . ...... ..... ......... ..... . ........ ........
..........


........ .... . ....... ........ ......... ....... ... ....... ...
...... ..... ........ ........., ... . ...... . ...... ... ....... .. .....
. ..., .. je .. ..... ....... ..... 6 ...... ........ ........ ............
...... .. ..... ........ .......


... ....... .. ..... ..... ...., ........ ......... ..... .........
...... o ........ .............. ... ne .... .. ....... ........., ........
. ......... ........., a .. .. he . y ...... ...... ona ....... .. ..........,
...... ...... ....... ... y ..... ...... ........., ... ...... .. .....
...... ..... . ........ ..... ...... y .......... ... ........., ........
........ .... . ....... y ...... ......... ........


... 58. ........ ........ .......... . ........, .... ce ....... ..
....... .......... y ...... ..... ....... .............., ... . ..........
......... . ........, ... . ...... ....... . ....... .... ..... y .....
..... ....... .............., .. ........ ......... .. ........ .........
........., y ...... .. .. .... ....... .. .. ..... .... ... ........ ........
...... no ... ....... ....... ........ ......... ............., .........
ce ..... ....... ..... ............ ......... ....... .. .....
........ ...... a .. ...... ....... .......... .. ..... .... .. ......
............ ..........


... 59. ..... ....... o ....... ......... ........ ......... .........
......... ........ .... . ........


IV .......... ..........


... 00. 1) ...... ........ .... . ...... ........ ......... .........
. ....... ........ ........ ........... ce .. ......... ... ...... .. ..........
........


2) . ... .... .... ........ ...... ........ ....... ......... y ....
..... ........ ...... . ....... ux y .... ............ ........ ...... .....
......... ...... ....... . ........ ... .......


... 61. 1) ...... ........ .... u ...... ........ ......... .........,
..... .. .... .. ..... ......... .........., ............ ........... .........
......., .... je ........ y ...... ......... (.......) ........ y....... .......... ......... (. ........ . ....... ........, ... . y .........).


376
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 161     <-- 161 -->        PDF

2) 1L>..... ......... ....... .... .. ...... ....... ...., ..........
....... .........


3) . ..... .......... ....... ........ ........ ...... ........ ....
. ...... ........ ......... ........., ..... .. ...., ....... ..... .......
no ........., .... hc y .. ..... ......... ........ .... . ........ ....
ce ........ ......., ...... ....... ........ y ...... .......... .......
......... .......... ........ y .......


4) ........ .......... ........ y ...... ....... ce ........ . .........
........ na ..... ......... ....... . ........ ..... ........ . .......
......... ......... .......... ........ ...... ... ....... .. ......
........ ....... ce . ........ .......... ........ y ...... . ....... ........
y .......


5) ....... ........ ....... .. u .. ........ ........... ........ no
...... ............ ......, y ...... ... ....... .. .. ... ........ .. ......
..........


6) ....... ........ y ...... ... . ........ .......... ........ y
......, .......... .. ......... ..... .........., ......... .. .........
....... ... ......., ....... ......... ............. .......


7) ...... .......... ... ............ .......... ........ .... .. ........
... ....... ........, ........ ......... ........ .. ...... ......,
... ne ..... .. ........ ....... ........ y ....... ...... .. ...... ....
ce .. ..... ...... .......... ........ y ...... ......... ...... ... ......
na ........ .......


8) ...... ........ .......... ........, ........ ........., .... ..
......., ........, ............... . ........... y ......, no ....... .........
y ....... ........ ...... ........ ........ ce ........ .....
.......... .......... ...... no ......... .... he y .. ..... ......... ........
.... n ........


9) ...... ........ .... no ...... ...... .......... ......... ......
........ .... ....... ...... ........ ......... .......... .... ......
........ ........ .... . ....... y ........... .. ......... ..........
. ...... .. ........ ...... .. je ......... ...... .......... ......... ..
... ........., ....... .. .... ........ ........ ce ......... no ... 62
a ........ ........ .. ....... .... ynocnhe ce ... ...... y ...... ........
....... ......... ....... .......... ce ...... .........


... 62. 1) ....... .. ..........., ... . ....... .. ........ ....... ........
.... ce ........ . ....... ......... ........... ... ...........
......... ...... ........ .... ....... ...... ........ ......... .........
.. ........ ......., a no ...... ............ ......, .. .......
........ .... . ....... y ........... .. ......... ..........


2) .... ...., a y ....... ........... .......... y ....... ........ .....
........ ......... ...... .... .......... .......... ......... .. .......
........ .. ......, .... on ...... ... . .... ........, .. ... ........
no ....... ........ ........... ......... .......... na ........ ........


3) ....... ......... . .......... ........ .......... ...... ........
.... . ...... ........ ......... ......... .. ........ ..... ....... ...
...... ........, a ........ ...... .. ........ .......... ... ...........
...... y ..... .......


4) ...... ........ .... . ...... ........ ......... ......... .... ..
......... ........ . ........ ..... ....... . .. ... ............ .........
no .......... ......... ........ .... . ....... .. ......... ..........


377
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 162     <-- 162 -->        PDF

5) ...... . ........ ....... ....... ce .. ..... ........... ........
....... .... ....... ......... ......., a ....... ..... ........ .......
....... ...... .........


6) ...... ........ .... . ...... ........ ......... ......... .........
..... ......... ....... .. ......... ....... .. ....... ........


... 63. 1) ....... ....... .......... ........ ....... ce y ..... ........
........ ........, a ........ ..... . ....... ......... .........
2) ........ .... . ....... y ......... .. ......... ......... ......
....... o ...... ............ ........ ........ ...... . ........ .......


o ......... .........
3) ........ . ........ ....... ...... ..... .. ......... ..........
........ . .... ce ....... no ........ ........ ......... .. ....... ........
.... . ....... ... ...... na ........ .......


4) ....... ....... ...... ...... ce ....... y ......... ....... ...
........... .......; ........ ...... ......... ce .. ......... ........
...... ..... ......... ....... .... ce ........, ... .. ....... ........
....... .. ...... .... .. ......... ......, .. ..... .......... .......
......., a no ........ ............ ...... .... ce ...... ............
........ . .. .... ......... ...... ... ce ... .... ......... ........
.......... ......... (....... ........, a ........ .......).


... 6-1. 1) ........... ...... ........ .... . ...... ........ .........
......... ........... ce ..... .......... .......... ...... .......,
...... y ..... . ........ ........... Koja .. ........... ........ . y
.... ce ...... ..... ....... ........ ...... ......., ........ .........
.... . ........


2) Ha .... ..... ........ ce . ........... ..........., a ..... .....
.... ce ........ . ... ......... ....... ....... ........ ........ .........
..... .. ......... ....... ....... ..... ......, ... ce .......
...... ......... ........


... 65. 1) ...... ........ .... . ...... ........ ......... .........
.... ...... ........... .. ....... .. ....... . ........ ......, ...
Tia ..... ............. ......., ... .. ....... ........ y .. ......


2) . ...... ....... ... je ........... ........, ........ ce .......
......... ..... y ...... ...... ....... ........ . ..., .. ce y .......
............. ....... ......... ..... . ....... ........ .......... ....
y ......, y ...... .. ....... ......... ..........


... 66. 1) ....... ......... .........., ........ . ...............
....... .. ........ .. ..... ..... . ........, ... . .. ....... ........,
.... ce ........... y .... ....... .........., ........ . ...............,
.... ...... ........ .... . ...... ........ ......... ......... .. .....
...... ........ .. ... ....., ... ........ ....... ......... ......, a ..........
one ...... .... .. ... ....... .......... (..... ........, ......
..... n .. ..)


2) ........ .........., ........ . ..............., ... . ..... .....,
y ...... ce ...... y .......... ... ......., ....... ce .. ...... ..........
........ ... ...... .. ..... ......... ....... . ........, .........
........ .........., a y ...... ............. .......... .......


3) ....... .. ...... ........ .... .. ......... .. ......... ........
.........., ........ . ..............., ... . ..... ....., .. . ..., .. .....
.......... ......, .... ............ ...... ........ no ....... .........,
...... ........ ...... .. ... ........... ...... ..... ...... .........


378
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 163     <-- 163 -->        PDF

... 67. 1) 0 ..... ......... .... ...... ........ .... . ...... ........
......... ......... ........ ..... no ........ ....... ............
.. ....., .. .... y ..... .... ........ ..... ..... ....... a .......
...... ....... . ........


... 68. 1) ... ...... ........ ......... ......... ...... ce .... ..
.... ............ .... .... .... ....... .. ...... .. 20,000.000 .......


2) . .... .... ..... ce ......... .. ..... ....... .... ......... .........
.. 2 (...) ......, a .. ........... . ......... ......... no 50 (ne.....)
...... ... ....., ... ... .... .. ....... ...... .. ..... 1 ..... ......
... .. ...... ......., ........ ce .... ........ no ........... ..... ............


3) . ...... .. ce .... ...... .. ........... ... ....... ...........
....., ...... .. ............ ..... .......


4) ........ ........... .. ..... ....... ...... ........, a ...........
.. .. ........ .......... ....... ........ . ........ ..........
.........


... 69. 1) üa .......... ........... ....... ....... y ........ .....
.......... . .. ......... ........ ........ ..... .... ...., ... . .........
. ............. ........ ... ...... ........ .... ..... ......
........ .....


2) . .... .. .....: a) ... ..... ..... ...... ....... ........... ......
.......; .) ...... .. ....... ...... . ........ ........... ....... ........
(.. ....... ce ....... ........ ....... y ...... . ....... ........);
.) ...... .. ....... ....... ........., ......... ............ ..........
. ............ (......., ...... .. ..... ....) ..... ....., ... . ........
......., ... no ...... ........ .... . .......; .) ...... ........ ........
.... ......


3) ....... ..... ... .... ne ....... .. ..... .. ...... 50,000.000
(....... .......).
4) ........ .... .... .... .. 50% y ........ ..........., a .......
.. ..... y ....... .. ....... ... ....... ........... ......
5) Ca ......... ...... ......... ........ .... . ....... y ...........
.. ......... ..........


... 70. 1) ... ...... ......... ......... ......... ...... ce ........
........ ...., .... .. ....... .. ....... ........ . ...... ......... .......
.......... ..........., .. ....... ......... ......, ..............
............ .........., ... . .. ....... ..... ........ ............ .....


2) ...... ..... .......... ........ y ...... .. 1% .. ....... .......
.... ........ ......... ........., .. ..... ..... ce ...... ..........
........ ... ....., ... ........ ..... .. ........ ...... .. 50,000.000 .......


8) ...... o ....... .. .... ..... ...... ........ .... . ....... y
........... .. ......... ..........
4) .... ce ..... .. ........... ... ....... ........... ....., a ......
............ ..... .......


... 71. 1) ..... ......... ...... n ........ ......... ..........
...... ........ .... . ...... ........ ......... ........., ..... ..
...., ..... ....... . ....... . ..... .........,


2) .. ...... ....... . ....... ....... ............ ..............
......, ....... . .......... ........, ......, ......, ....... . ........
........., a ....... ... ....... . ...... .... .... .......... ......., ..
.... je ........ no ...... ....... . ....... .... .. ....... ........


379 .
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 164     <-- 164 -->        PDF

..... ..... .... ........, a ....... ...... ..... ........ .. .......


..... ........


3) ..... ..... ...... ........ .... . ...... ........ ......... .........
........ je ...... ....... ....... ..... ....... ....... ce .. .........
....... ... ........ ....... ... ...... .........


4) ... ...... ....... . ....... .......... ...... ........ .... .
...... ........ ......... ........., ..... .. .... a .......... .............
... ............ .... . ....... .. ...... ........ ......., .....
....... . ......., . .. je ........ ... ........ ........ .......


... 72. 1) ...... no ...... ......... .......... ... ......... .......
Ha ... ........ ........ .......


2) ...... ce ....: 1) .. ....... ...... (............. .. .............,
............, ........... ........); 2) .. ...... ...... (........, ........,
........., ....... .. ........., ..........., ..... y ...... ...........);
3) .. ........ ......, .... .......... ........ ......., ....... .......
.. ....... ...... . ........... ....... .. ...... .......


3) ...... ce ....: 1) .. ......... ....... ......... (....... . ......
........ . .......); 2) .. .... ....... (........., ...... .. ........ .........,
........ . ...............); 3) na ........ ......, .... ..........
........ ....... ........... ....... .. ...... ........ ...... . .......
......... .. ..... ....... ........ .......


4) .. ..... ......... ........ ce ....... ........ . ........: ..........
. ........., .... .. y .... ........ ...... ...... ......... ... no
........ ...., ... . ........ ....... ........, ...... . ........., ....
...... .... .. ........ ....... ....... ......... ........., a ......
..... .. ......


5) ....... ....... .. ...... ........ .... . ....... .. ......
........ ......... ......... ...... y ....... ...... ........ .... .......
...... ........ ......... ........., a ........ ........, ...........
........ . ........... ............. . .......... ...... ..... ......
.. no 25% ....... ....... ... ce ........ ........ y ...... ....... . .......
... ........ ......... .......


V ........ ..........


... 73. (i) ........ .......... .... ...... ........ .... . ......
......... ......... ......... . ....... ......... ........ je: a) ................
. .) ..........-................


(2) .......-......... ........ ...... ce .. ...... . ........-.........
...... ..........., .. ........ ......... ..............., ........
. ........ ......... ........ . oprana. .... je ....... ........ . ........
.... ... ....... ......., ....... no ......... ........ ........ .... .
....... ... .......... .......... ........ joj je ....... .. .. ..... .. ce
.... . ....... ......... y ... ...,.. ....., .. ce ........... . ......
...... ....... ...., .. ce ......, ......... . ........... ....... . ..........
......... ..... ........ .......... y ...... o ......, .........
........ . y .... .......
(3) ..........-............... ce ........ .... ..: a) ........ .......;
.) ........ .......; . .) ........ ........ ........ ........., ........
. ............
(4) ..........-............... .. ........ ...... .. .........-..........,
........, ........... . .............. ...... ..........
380
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 165     <-- 165 -->        PDF

... 74. ......... ce ........ .... . ....... .. y ........... .. .........
......... ....... ......... o .......... ..........., ................
. ............ ...... ... ...... ........ .... . ...... ........
......... ......... . ....... ......... ........ ..... ........ ...
...... y .... he .. ..... ........ ..........: ..... ........ .........,
..... ............ ........... .......... .. ............. .... . .......,
..... ........ .......... . ......... . ......... ...... . ........
..... ....... ....... . ...... ....... . ........


... 75. ......... ........... . .......... ......... ...... ........
.... . ...... ........ ......... ......... . ......... ........ .......
........ oprana ...... .........


VI ...........


... 76. ...... y ............ .... . ....... . ......... ...........
..: 1) ........; 2) ........; . 3) ..........-.........
... 77. (i) ........ ...... ........ ........ . ...... .......


(2) .......... ........ . ...... ...... ...... .......... ...... ..
§-. 45 ..... 3 ...... o ............
(3) ........ .. .......... ..... . § 132 ...... o ...... .... ..........
......... ...... . .... ...... ....... ...... . ... ........ .........,
.... ..... ............. ....... ...... . ........ ......... ..... ..
.......... ......... ....... ............ a .... .. ce .. ... ....... na
..... ... ...... ....... y ........ .......
... 78. (i) ........ ...... ........ ........-.........., .......-........
. ...... .......


(2) .......... ........-.......... ...... .... .... .... .... ..........
...... .. § 45 ..... 3, 2 . 1 ..... ...... .... ... ....., a ..........
.......-........ ...... .... .... no ...... ...... (.......-........., ............,
........... ....) .......... ...... .. § 45 ..... 3 . 2 ...... o
............ .......... ...... ...... ...... ..... ........... .......
... 70. .......... ..........-........ ...... ...... .......... ......
.. § 45 ..... 3 . 2 ...... o ............


... 80. . ......... . ......... ...... .... ce .......... . .... ......
...... .. ........ ....... ........ .......... ... ...... ...... ..........
...... ......... .. ...... .. .......


... 81. .......... ......... ...... ........ ....... ......... ......
.......... ...... .. ...... o ............ .......
... 82. .. ...... ........ .... .... .... .......... .... .... ..........
...... .. § 135 ...... o .......


... 83. ..... ......... ..... ....... . ........ .... .......-..............
......: ......... . ........... ........., .........., .........
. ...........


... 84. (i) ...... .......... no ..... (......) ... ce ...... ........
.. ........ (........, ........, .......-........, ...... ....), ..... ......
(........, .......) . ................


(2) ....... ...... ..........-.......... ...... .... ce y ........ .
........... ....... .......... ... ......, .. .. je ......... ... ........
... ........ .......
... 85. Ha .... ........ ........ .... . ....... ..... .... ........
... 86. (i) Ha .... ....... ............ ..... .........


(2) ........ ....... .... ... ....... y ....... . ......... je .. ..=
.... ......., ....... . .... .......... ... . .. ... ... y ........
381
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 166     <-- 166 -->        PDF

(3) ......... ....... ............ ...... .... ........ ....... ........
...... .. ............ ... ... ...... ........
... 87. (i) Ha .... ...... ..... ... ......, .... .... ... ....... y ......
. ......... je .. ...... ........, ....... . .... .......... .... . .. ...
y ....... ,


(2) ........ ...... ...... ........ ........ .... . ......., a ........
....... ...... no ........ ........ ........
... 88. .. .... ....... ...... ... ............ .... ce ......... ....
.... .. ......... ....... ........
... 89. Ha .... ........... ............. . .......... ..... ... .............,
.... ........ ........ .... . ....... y ........... .. .........
..........


... 90. (i) Ha .... ......... .... ..... ........, .... .... ........ y
...... ...... . ....... .........


(2) Ha .... ...... ......... .... ..... ..., .... je ....... .. ....
... ....... .... ......, .. .. ..... o ........., ........ . .............
......... ........ . .. ......... ... .... .. .......... ......... ..
.......
(3) .... ...... ........ ........ ......... .....
... 91. Ha .... ...... ...... ..... ..., ....... ........ ........
VII .. IV-2 ......... ..... ........, ... .......... ........ y ......... ......,
....... . ..... .. ..........


... 92. Ha .... ...... ........ ..... y ......... ..... ........ ....
je ....... .. ce ..... o ......., ....... . .......... ......... .. ........
......


... 93. Ha .... ....... ...... ............ ..... ........ .... ..
....... .. ...... ... ....... ...... ....... . .......... y .........
......... .......... ......... .. ce ........ ... ......... ........... .
.......... ......


... 94. (l) Ha .... ........ ...... ....... ...... ......... .....
........ .... .... .......... ...... .. ... 81 ... .......


(2) (). je ..... .. .. ..... o ......... ........ . .......... . .........
je .. ........ ...... ........ .. .......
... 95. (i) ........ ...... . ........ .......-........ ...... ... ..........
(.........) ...... .... ........ ........ . ..... .... ..... no
....... ...... ............ ...... . ....... ... ...... ....... ......
na ......... ........... ..... ......... ........


(2) . ........ .... .. ......... .......... ............ ....... ....
ce .......... .. ....... ......... ....... ... . ....... ......... ......
... ......... ........... . ......... .......... ........ ........ ..
......... ........ ........ ....... . ....... ............ .......
y ........
... 96. (i) Ha .... ......... .......... ..... ........ ......, ........
.. ........ .. ....... ......


(2) ......... ......... .......... .. ......... .. ........ .. .......
......
(3) Ha .... ........ .......... ..... ..., ........ .. ........ .. .......
..... IV/1 . IV/2 ......... ......
(4) ....... je ......... ....... . .... .......... .. .... ... .......
..... ......... y ...... ........ ......... . ....... ...... . .......
........ ... . .. ce ....... o ......... , ........ . ............. pema382
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 167     <-- 167 -->        PDF

..... ........ . .. ........... ... .... .. .......... ......... .. .........
.........
... 97. (i) Ha .... ......... ......... ........ ......... .........
..... ......... ........ ........ ......... ..........


(4) Ha .... ............ ........ .......; ..... ........ ..........
(.) ..... ...... . ......... ......... ........ ....... . .........
........ ce .......... ......... ....... .............. .......... .... .....-,
... . ........ .......


... 98. (i) ........ ........ (..........) ....... ........, ........
(..........) ........


(2) ..... ......, ........ . ....... ......... ......... ........ ..
......... ........ .... ......... (...........) . ...... ........, .........
........., ........., ......... . ........... ........., ..........
. ..........
... 99. ........ je ....... .... ........ .......... a ....... .........
. ....... .., ....... y .... ......... ........ ......, .... .............
......, .......... . ..... ... .... .........


... 100. . ...... ............ .... . ....... . ......... .. ........
....... ce ........ .... .............. . .......... ......... . ..........,
.... .. .. .... ..... ...... ....... ...........


VII ........... .........


... 101. (i) Kao ........... ...... ....... .... . ......., .... .. ..
..... ........ ...... ....... no .... ......, ........ . ......... ........
....... ........ ....... ........ ......, ...... ce ... ...... .......
....... ..... y .... ..... ........ . ... ....... .......


(2) .... ........ ...... ... ce .... ......... ... ....... ...... a y
....... ....... . ... ..............
... 102. Kao ........... ..... .. ........ ......, .... .. .. ........
.. .... ...... ........ ....... ........ ....... ce .. ..... ........ ....
. ....... ....... ....., .... ........ ...... ....... ...... ........


VIII ........ .........


... 103. .............. ............ .... . ....... no .... ...... ...
ce ......... ....... .. .... ...... a ......... ........ ....... .. ......
.... no ....... .. ..... ... .......


... 104. (i) ......... ce ........ .... . ....... .. ....... .. ......
.... no ....... .. ..... ... ...... ..... ......... .... y ....... .
......... . .. ...... .... ......... .... y ..... .... . ....., ... . ..
........ ....... ......... .... .. ......... y ....


(2) . ..... .... ... ce ........ .... ............. ......... .... .........
.... ..... ......-.......... . ............ ..........
(3) . .... .. ....... ..... ......, .......... .. .... ....... .. .....
... ......, ..... ce ...... ...... no ......... ......... ........ . .........
......... ..... ....... ..... 26 ..... 4 .... .......
... 105. (i) ......... ........ ...... ..... . ........... ... ce ..
......... .......... ....... .......... ....... .. ...... ...... .... ..
..... ......... y .... .. ... ...... .........


(2) ........ .... ce ........ .... . ......... ....... ...... .........,
.. .... ce .... ......... ........ .. .... ........ ...... ......, ´
....... .. ....... ...... ......... ......... ....... ......... .. .........
........ ........ .......
... 106. ......... ce ........ .... . ....... .. y .... .. .... ......
no ....... na ..... ... ...... ...... ........ .......... y ........ .


383
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 168     <-- 168 -->        PDF

...... . ........ .......... y ......, ...... . ........, a ...........
.. ..... ........ ......... y ....... C .... y .... ........ ........
.... . ....... .... ............. ...... .... ........... . ...........


... 107. (i) ........ .... . ....... ......... ......... ......... ..
..... ...... ..... ....... ......... ........ ......... . ......... ......,
..... . .......


(2) . .... .. ..... ...... no ....... .. ..... ........ .. ..........
..... ... .. .......... ...... ........ ........ ...... . .......... ........
....... ............ . ........ ......... ........., .........
. ........ ...... ....... ......, ......... .... ....
(3) ........ ........ .... .......... ce ......... ..... ...... .........
..........
... 108. (i) .......... .... .. ce im ... ....... .. ..... ... ......
....... .. ..........., .. .... ...... ...... .. .... ......, .......... cnoje
.........


(2) ............... ......, ........ .. ... ....... .. ..... ... ......
y .... ......, ........ ..... .........
... 109. ..... . ........... ...... ........ .. ....... y ..... ...
...... ...... ... ..... ...... ...... . ............ ....... ............
.... . ....... no ...... .. 1986/37 ......, a y ...... ... ........., .....pahe
ce .. ......... . ......... ........


... 110. (i) ......... ce ........ .... . ....... .. ...... ....... .
......... .. ........ ... .......


(2) ....... . ......... .......... ....... ..... ce ........ y .........
.. ......... ..........
... 111. ... ...... ..... .. ..... .. ..... ............ y »........
........«, .... ........ ....... .... ......., .........., ......., ......
. ...... ....... .. y ........... .. .... ........


.......
23 ...... 1936 ...... ........ .... . .......,
.. J a . . o B . h c. p.


........... ..... na ...... ....... .. 23 ...... 1936 .... ...... .......
§ 81 ... 1 a) . .) ........... ...... .. 1936/37 .... y ..... je ....... .
....... ...... ...... .. ......... ...... o ........... ............
..... . ....... . ......... ........ . o ...... ........ ...... . ........
......... ............


........... .....
.. .. ... 268
y ........
.......... ............ ......
. ........ .......... .......,
... M. M. C . o j a . . . o . . . .. ..
(....... ....... ...... .. .. .........)


384