DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 147     <-- 147 -->        PDF

W. VON LAER :
MASSENBERECHNUNGSTAFELN FÜR HOLZVORRATSAUFNAHMEN.


Berlin 1936, Verlagsbuchhandlung P. Parey. Knjiga obuhvata 80 stranica. Cijena, je


5.80 RM.
U predgovoru autor iznosi u kratkim crtama istorijat drvnogromadnih skrižaljki
uopće. Osim toga daje naputak za upotrebu svojih tablica i obrazlaže njihov sastav.


Tablice zapravo sastoje iz tri dijela. Prv i di o (na 15 strana) obuhvata t. zv.
»Derbholz-Formhöhentafeln« t. j . skrižaljke obl.kovisinâ (hf) za hrast, bukvu, bijeli
bor, crni bor, ariš, smreku, jelu, brezu i johu. U njima su za pojedinu vrst drveta po
promjerima i visinama svrstane prosječne oblijkovisine. Promjeri su u stepenima od
4 — 4 cm. Zapravo su za svaku od navedenih vrsta drveta dane po dvije1 tablice.
Jedna za cijelu krupnu drvnu masu stabla (Derholz), a druga za tu drvnu masu umanjenu
za 10%. Ova druga tablica dakle daje iznose, koji su za 10% manji od iznosa
u prvoj tablici. Potonju tablicu autor naziva »Gekürzte Formhöhentafel«. Autor uzima
da prosječno 10% iznosi otpadak kod obaranja stabala (Ernteverlust). Prema tome;
ako se žele drvne mase uz odbitak tog otpatka, vade se oblikovisine iz »Gekürzte
Formhöhentafeln«. U obim tablicama su oblikovisine iskazane na jednu decimalu.
Tablice su izrađene na bazi Grundner-Schwappachovih drvno-gromadnih tablica.


Drug i di o (na 5 strana) sadrži skrižaljku kružnih ploha (Vielfache Kreisflächen)
za promjere od 4 do 4 cm do 148 cm i za brojeve stabala od 1 do 100, dok
preko sto samo za svaku punu stotinu. Kružne plohe1 (G = g. N) Iskazane su na jednu
decimalu. Tablica je zapravo izvađena iz djela »Dr. Kunze: Hilfstafeln für Holzmassenaufnahmen
«.


Treli´i dio obuhvata na 42 stranice t. zv. »Massenmultiplikationstafel« t. j.
tabelu drvnih masa, odnosno umnoške G. hf. Iz nje se po oblikovisini i po kružnoj
plohi debljinskog stepena vadi umnožak tih dvaju faktora t. j . drvna ´masa stepena.


Kad se na pr. želi da nađe drvna masa nekog debljinskog stepena, koji recimo
ima 26 stabala, a srednji mu je promjer 20 cm, visina 16 m, onda se postupa na slijedeći
način:


1) Iz tabele u prvom dijelu se izvadi za 20 cm i 16 m odgovarajuća oblikovisina
8,2 (smreka).


2) Iz tablice kružnih ploha izvadi se za 20 cm i 26 stabala zbroj kružnih ploha


t. j. 0,8 m2.
3) Pomoću nađenih faktora 8,2 i 0,8 traži se u tablici drvnih masa umnožak)
8,2.0,8 i nađe se 7 ms. To je cijela drvna masa debljinskog stepena, zaokružena na
kubne metre.


Kod upotrebe je dakle1 ellminisana potreba ručnog množenja ili množenja računskom
mašinom. Osim toga se u poredbi sa običnim drvno-gromadnim skrižaljkama kod
kubisanja čitavih sastojina zaokruživanje rezultata provodi na podesniji način već
unutar samih tablica. O tome kao i o nekim drugim prednostima upućujemo na predgovor,
koji je autor dao svome djelu.


Uredništvo Šumarskog Lista dobilo je jedan ogledni primjerak Laerovih tablica,
koji je zaveden u knjižnici Jug. šum. udruženja pod brojem 1581.


Dr. N. N.


10


363