DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 135     <-- 135 -->        PDF

jako pao). Od piljenog drveta četinara izvozi se u Italiju već nekoliko godina preko
50% čitave produkcije. Taj izvoz dolazi u sukob sa jugoslavenskom i ruskom konkurencijom,
ali je zadnjih godina carinskim i tarifskim pogodnostima od te konkurencije
osiguran. Austrija uvozi iz Jugoslavije piljeno drvo lišćara (god. 1933 uvezla je 205
vagona od ukupnih 576). Od god. 1933 vrši nadzor nad izvozom »Izvozni ured«, a pri
Ministarstvu trgovine osnovan je Savjet za drvo.


Belgij a sa površinom od 30.444 km2 i 8,1 mil. stanovnika, ima 568.958 ha
šume (18.4%). Od toga četinari čine 29%, a lišćari 71%. Visokih je šuma 40,6%,
srednjih 38%, a niskih 21.4%. Veći dio šuma je u privatnom posjedu (55,3%), dok
državnih ima samo 10%, ostale su komunalne i javnih tijela. Cjelokupni godišnji prirast
belgijskih šuma od 2,018.000 m3 nije u stanju da pokrije potrošnju drveta (6,280.000
m3), pa se mora mnogo drveta uvoziti. Broj šumskih industrijskih preduzeća iznosi
1147 sa 38.307 radnika.


Trgovinski bilans je pasivan. Jugoslavija uvozi u Belgiju hrastovo (drvo, željezničke
pragove, ekstrakte te izrade od drveta. Od uvezenog drveta 50% otpada na
piljeno drvo, Najveći uvoznik drveta u Belgiju prije rata bila je Rusija (34% god.
1914, prema 1% god. 1927). Od 1930 uvoz iz Rusije opet raste.


Od god. 1893 postoji u Belgiji Vrhovni šumarski savjet i Centralno šumarsko
udruženje, a 1896 god. osnovan je i Zavod za šumaska istraživanja. Od šuma iz svojih
kolonijalnih posjeda (90 mil. ha) ima Belgija zasad malu korist, jer su one većinom
još zatvorene i daleko od naselja. Najviše se izvozi iz Konga palisandar-drvo.


Buga|(rsk a sa površinom od 103.146 km2 i sa 6,067.000 stanovnika ima
2,825.466 ha šuma (četinara 10,8%, lišćara 87,0% i miješane šume 2,2%). Od lišćara
ima najviše hrastovih šuma (43%), te bukovih (35%), od četinara najviše borovih,
onda dolaze smrčeve i jelove. Po obliku uzgoja najviše je niskih šuma (62,9%),
visokih je 34,3%, a srednjih 2,8%. Većina visokih šuma su državne (75%), dok je
većina niskih u posjedu opština i privatnih lica. Prosječni prirast iznosi oko 2,0 m3
po ha ali ukupno 5,0 mil. m3. Prema podacima od 1926—1930 god, taj se prirast ne
iskorišćava, ali izgleda da se ipak u šumama, koje leže bliže naseljima, siječe više
nego što bi se smjelo sjeći (na račun prirasta šuma u udaljenim brdskim predjelima).


U zemlji ima 37 većih pilana. Trgovački bilans je, kao u svim agrarnim zemijama,
promjenljiv t. j . u godinama dobre žetve i dobre konjunkture´ aktivan, inače pasivan.
Participacija Jugoslavije u spoljnoj trgovini Bugarske je neznatna (radi iste privredne
strukture). Proizvodi šumarstva u bugarskoj spoljnoj trgovini imaju pasivan
bilans. Od cjelokupnog uvoza otpada na drvo 5—7%; uvaža se najviše meko, oblo,
tesano i piljeno drvo (90% iz Rumunije). Tvrdo drvo se više Izvozi nego uvozi.
Mnogo se izvozi ogrijevnog drveta i drvnog uglja. U zadnje vrijeme rade bolgarski
stručnjaci energično na poboljšanju šumskog gospodarstva. God. 1925 osnovan je u
Sofiji Poljoprivredno-šumarski fakultet.


Čehoslovačk a sa površinom od 140.394 km2 i 14,823.000 stanovnika ima
4,662.790 ha šuma (54,6% — četinara, 29,8% lišćara i 15,6% mješovitih šuma).
Većinu šuma posjeduju privatnici (58.5%), na državni posjed dolazi samo 15,7%, dok
je 16,3% u posjedu kolektivnih tijela, a 9,5% u posjedu raznih društava. Najviše ima
smrčevih šuma (39.2%), onda dolaze bukove sa 20,7%, bijeli bor sa 14,2%, hrast
sa 8,2% itd. Visoke šume čine 91,7%, srednje 1%, a niske 7,3% od cjelokupne površine.
Na malim posjedima vodi se preborna sječa, dok se u 87,6% svih šuma vodi
čista sječa. Prosječni godišnji prirast jest 3,4 m3 po ha ili ukupno 14,640.530 m3;
od toga je 53,4% tvoriva i 46,6% ogrjeva. Domaća potrošnja kreće se oko 12 mil. m3.


God. 1930 bilo je velikih i malih pilana 4011, osim toga 1903 razne drvne industrije
(tvornice pokućtva, parketa, furnira itd.). Trgovinski bilans je aktivan (izu


351