DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 127     <-- 127 -->        PDF

PROMJENE ADRESA ZA ŠUMARSKI LIST.


Molimo gg. naše članove i pretplatnike, da nam izvole javiti promjenu adrese.
Uprava ne mjenja adrese bez traženja.


Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU FEBRUARU GODINE 1936.
Redovitih članova:


Andrašić Drago, Srednje1 Din 50.— za I. polg. 1935; Brossig Ljudevit, Zagreb
za god. 1936; Filipović Slavko, Ilok Din 100.— za god. 1936; Ficko Dragutin, Trnava
Din 100.— za god. 1936; Draškovi´ć Rade, Ludbreg Din 100.— za god. 1935; Demokidov
Emanuel, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Dereta Mihajlo, Vinkovci Din 100.—
za godinu 1935; Grahovac Petar, Zagreb Din 100.— za godinu 1934; Jindra
Franjo, Požega Din 100.— za god. 1935; Krišković Lambert, Zagreb Din 100.— za
god. 1936; Knez Ante, Podr. Slatina Din 100.— za god. 1934; Kajfež Drago, Lekenik
Din 100.— za god. 1936; Koprić Andrija, Zagreb Din 50.— za I. polg. 1935; Levaković
dr. Ante, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Lončar Ilija, Zagreb Din 100.— za god.
1935; Lovrić Ninoslav, Zagreb Din 50.— za I. polg. 1935; Miodragović Bogoljub,
Aleksinac Din 100.— za god. 1936; Matijašić Vlado, Rudopolje Din 100.— za god.
1935; Marié Branko, Raška Din 100.— za god. 1936; Mužinić ...., St. Mikanovci
Din 100.— za god. 1935; Nikolašević Julio, Našice Din 100.— za god. 1936; Navratil
Ivan, Zagreb Din 100.— za II. polg. 1935 i 1. polg. 1936; Pajc Miso, Slav. Brod, Din
100.— za god. 1935; Pihler Milan, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Pleša Vinko, Senj
Din 100.— za god. 1935; Plavšić Milenko, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Popović
Radojka, Zagreb Din 60.— za II. polg. 1935; Pere Zvonko, Zagreb Din 100.— za god.
1935; Radošević Josip, Skrad Din 100.— za god. 1936; Ružić Ante, Sušak Din 50.—
za I. polg. 1935; Runje Hinko, Vinkovci Din 100.— za II. polg. 1934 i I. polg. 1935;
Seljak Janko, Zagreb Din 50.— za I. polg. 1935; Strepački Vjekoslav, Novska Din 100.—
za god. 1936; Stipčič Filip, Zagreb Din 100.— za god. 1935; Strapajević Đuro, Zagreb
Din 100.— za god. 1934; Se´kulić Košta, Morović Din 100.— za god. 1934; Studijanov
Nikola, Nikšić Din 100.— za god. 1936; Uzelac Petar, Banova Jaruga Din 100.— za
god. 1935; Vasiljević Đuro, Plevlje Din 100.—. za god. 1934; Vidmar Vilko, Nova Gradiška
Din 100.— za god. 1936; Vujičić Lazar, Kneževo Din 50.— za I. polg. 1936;
Žukina Ivan, Modruš Din 50.— za I. polg. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Miklau Otmar, Brežice Din 100.— za god. 1936; Miklaužić Joža, Maribor Din
200.— za god. 1934 i 1935; Pupis Emil, Sloven Gradec Din 100.— za god. 1936; Radosavljević
Jovan, Ljubljana Din 50.— za II. polg. 1935; Skoupil Kari, Kočevje Din
100.— za god. 1935; Šulgaj Franc, Ljubljana Din 100.— za god. 1936; Ševčik Franjo,
Ljubljana Din 400.— za god. 1932 do 1935; Stigfic Franjo, Kočevje Din 100.— za
god. 1936; Šušteršić Mirko, Ljubljana Din 100.— za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Batić Jakob, Sombor Din 100.— za god. 1936; Ciganović Vladimir, Apatin Din
100.— za god. 1936; Gradojević Mihajlo, Zemun Din 100.— za god. 1936; Hefner
Josip, Zemun Din 150.— za II. polg. 1934 i 1935; Košić Aleksandar, Beograd Din 100.—
za god. 1935; Milovanović T. Dragoljub, Beograd Din 200.— za god. 1935 i 1936;
Schaller Koloman, Tikveš Din 100.— za II. polg. 1936 i za I. polg. 1937; Zastavniković
Slavko, Novi Sad Din 100.—i za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje:


Sazanov Nikolaj, Kriva Palanka Din 100.— za god. 1935; Šalajcv Nikola, Berovo
Din 100.— za god. 1936.


343