DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 126     <-- 126 -->        PDF

.... ....... ..... .......... ....... .. .... .....: ..........: ....
........ .... .. .......... ; .............: .... .... ....... .... ..
....... ; ........ .... ....... .... .. ....... ; .........: .... ..
..... ; .........: ........ .... .. ........ ; ... ...... .. .... ...
...... ...... .... .. .........; .... ........ .... X. ..; ... ....
...... ...... .... .. .........; .... .... ....... .... .. ..;...; ...
.... ...... ....... .... .. ..... ; ... .... ...... ...... .... .. ...
a j . o . . . .. .... .......... ......... .... ...... .... C. P a . y . o . . ..


......... je ..... ........... o ......., .. ...... .... ...... y
.........., .... .. y ............ .... .... ........ ......... .... ..........
........... je . ...... .......... .............. .... ...........
... . ...... ... ...... .......


DAR KERESKENJIJEVOJ ZAKLADI.


Jugoslovensko šumarsko udruženje primilo je od svog člana utemeljitelja sveučilišnog
profesora gosp. Dr. Gjur e Nenadilć a 1.000 Din sa slijedećim pismom:


»Godine1 1927 postao sam ulogom od 500 Din članom utemeljiteljem Jugoslovenskog
šumarskog udruženja.
Držim da je taj ulog bio razmjerno malen u poredbi sa koristi, što ju ima član
utemeljitelj, koji doživotno dobiva Šumarski List.


Slobodan sam stoga sa svotom od 1.000 Dinara pomoći plemenitu zadaću Udruženja
i tu svotu priložiti Kereskenjijevoj zakladi za pomaganje siromašnih udova umrlih
članova.


Sa štovanjem Dr. G j uro Nenadić.«


Plemenitom darovatelju izražavamo i ovim putem našu najtopliju zahvalnost. Pripominjemo,
da je gosp. prof. Dr. Nenadić još prije rata sa ulogom od 100 forinti postao
članom utemeljačem našega Udruženja. Međutim god. 1927 uplatio je iznova članarinu
utemeljitelja u iznosu od 500 Dinara, koliko je tada ta članarina iznosila. Naveo je pri
tome, da nekad uplaćenih 100 forinti ne može da pokrije sa svojim kamatima troškove
Šumarskog Lista.


Zahvaljujemo gospodinu profesoru na plemenitom daru i na visokoj članskoj
svijesti. Vivant sequentes!


Uprava JŠU.


DAR UDRUŽENJU.


Gospođa Milka Š i m i ć, udova iza pokoj, direktora Stjepana Šimića, poklonila
je Udruženju više godišta šumarskog Lista. — Srdačna joj hvala.


UPOZORENJE!


Prema članu 10 Pravila Jugoslovenskog šumarskog udruženja dužni su redoviti
članovi kao i članovi pomagači uplatiti članarinu unapred u prvoj četvrti svake godine.


Tko neuplati na vrijeme članarinu pravi Udruženju suvišne troškove za opomerie.


Prema zaključku Upravnog odbora obustaviće se otprema Šumarskog Lista dok
ne otplate dugovanje svim dužnicima, koji duguju članarinu vjše od jedne godine, a
dug će se sudbeno naplatiti preko našeg pravnog zastupnika.


Molimo onu gospodu dužnike, koji su obećali, da će dug otplaćivati u mjesečnim
obrocima, da to obećanje po drugarskoj dužnosti izvrše. Trebamo više revnih članova,
a manje dužnika.


´342
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 127     <-- 127 -->        PDF

PROMJENE ADRESA ZA ŠUMARSKI LIST.


Molimo gg. naše članove i pretplatnike, da nam izvole javiti promjenu adrese.
Uprava ne mjenja adrese bez traženja.


Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU FEBRUARU GODINE 1936.
Redovitih članova:


Andrašić Drago, Srednje1 Din 50.— za I. polg. 1935; Brossig Ljudevit, Zagreb
za god. 1936; Filipović Slavko, Ilok Din 100.— za god. 1936; Ficko Dragutin, Trnava
Din 100.— za god. 1936; Draškovi´ć Rade, Ludbreg Din 100.— za god. 1935; Demokidov
Emanuel, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Dereta Mihajlo, Vinkovci Din 100.—
za godinu 1935; Grahovac Petar, Zagreb Din 100.— za godinu 1934; Jindra
Franjo, Požega Din 100.— za god. 1935; Krišković Lambert, Zagreb Din 100.— za
god. 1936; Knez Ante, Podr. Slatina Din 100.— za god. 1934; Kajfež Drago, Lekenik
Din 100.— za god. 1936; Koprić Andrija, Zagreb Din 50.— za I. polg. 1935; Levaković
dr. Ante, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Lončar Ilija, Zagreb Din 100.— za god.
1935; Lovrić Ninoslav, Zagreb Din 50.— za I. polg. 1935; Miodragović Bogoljub,
Aleksinac Din 100.— za god. 1936; Matijašić Vlado, Rudopolje Din 100.— za god.
1935; Marié Branko, Raška Din 100.— za god. 1936; Mužinić ...., St. Mikanovci
Din 100.— za god. 1935; Nikolašević Julio, Našice Din 100.— za god. 1936; Navratil
Ivan, Zagreb Din 100.— za II. polg. 1935 i 1. polg. 1936; Pajc Miso, Slav. Brod, Din
100.— za god. 1935; Pihler Milan, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Pleša Vinko, Senj
Din 100.— za god. 1935; Plavšić Milenko, Zagreb Din 100.— za god. 1936; Popović
Radojka, Zagreb Din 60.— za II. polg. 1935; Pere Zvonko, Zagreb Din 100.— za god.
1935; Radošević Josip, Skrad Din 100.— za god. 1936; Ružić Ante, Sušak Din 50.—
za I. polg. 1935; Runje Hinko, Vinkovci Din 100.— za II. polg. 1934 i I. polg. 1935;
Seljak Janko, Zagreb Din 50.— za I. polg. 1935; Strepački Vjekoslav, Novska Din 100.—
za god. 1936; Stipčič Filip, Zagreb Din 100.— za god. 1935; Strapajević Đuro, Zagreb
Din 100.— za god. 1934; Se´kulić Košta, Morović Din 100.— za god. 1934; Studijanov
Nikola, Nikšić Din 100.— za god. 1936; Uzelac Petar, Banova Jaruga Din 100.— za
god. 1935; Vasiljević Đuro, Plevlje Din 100.—. za god. 1934; Vidmar Vilko, Nova Gradiška
Din 100.— za god. 1936; Vujičić Lazar, Kneževo Din 50.— za I. polg. 1936;
Žukina Ivan, Modruš Din 50.— za I. polg. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Miklau Otmar, Brežice Din 100.— za god. 1936; Miklaužić Joža, Maribor Din
200.— za god. 1934 i 1935; Pupis Emil, Sloven Gradec Din 100.— za god. 1936; Radosavljević
Jovan, Ljubljana Din 50.— za II. polg. 1935; Skoupil Kari, Kočevje Din
100.— za god. 1935; Šulgaj Franc, Ljubljana Din 100.— za god. 1936; Ševčik Franjo,
Ljubljana Din 400.— za god. 1932 do 1935; Stigfic Franjo, Kočevje Din 100.— za
god. 1936; Šušteršić Mirko, Ljubljana Din 100.— za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Batić Jakob, Sombor Din 100.— za god. 1936; Ciganović Vladimir, Apatin Din
100.— za god. 1936; Gradojević Mihajlo, Zemun Din 100.— za god. 1936; Hefner
Josip, Zemun Din 150.— za II. polg. 1934 i 1935; Košić Aleksandar, Beograd Din 100.—
za god. 1935; Milovanović T. Dragoljub, Beograd Din 200.— za god. 1935 i 1936;
Schaller Koloman, Tikveš Din 100.— za II. polg. 1936 i za I. polg. 1937; Zastavniković
Slavko, Novi Sad Din 100.—i za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje:


Sazanov Nikolaj, Kriva Palanka Din 100.— za god. 1935; Šalajcv Nikola, Berovo
Din 100.— za god. 1936.


343
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo:


Doder Risto, Pazarić Din 50.— za s/4 1935; Gorupić Pero, Olovo Din 100.— za
god. 1935; Hajliček Hubert, Sarajevo Din 50.;— za 1. polg. 1935; Hartman Robert,
Zenica Din 20.— a conto 1936; Kure Josip, Sarajevo Din 50.— za 1. polg. 1935; Koužik
Većeslav, Tomislav Grad Din 50.— za 1. polg. 1935; Klimesch Josip, Sjetlina Din 100.—
za god. 1936; Stanimirović Jovo, Sarajevo Din 63.— za I. polg. 1935; Španović Teodor,
Sarajevo Din 100.— za god. 1936; Šonta Teodor, Sarajevo Din 100.— za II. polg.
1935 i 1. polg. 1936; Tomac Marijan, Valjevo Din 100.— za god. 1936; Topić Marko,
Prijedor Din 100.— za god. 1935.


Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka:


Balić Mehmed, Banjaluka Din 50.— za II. polg. 1935; Marković Vladimir, Derventa
Din 100.— za god. 1936; Moskaluk Aleksander, Teslić Din 100.— za II. polg.
1935 i I. polg. 1936; Majer Drago, Bos. Novi Din 120.— za god. 1936 i upis; Pregl
Ladislav, Banjaluka Din 50.— za I. polg. 1935; Zubović Jovo, Banjaluka Din 100.—
za god. 1936; Zarić Petronije, Teslić Din 100.— za god. 1936.


Uplata članarine članova pomagača:


Brinar Miran, Celje Din 50.— za god. 1935; Butorac Mirko, Daruvar Din 30.—
za II. polg. 1935; Brkljačić Nikola, Zagreb Din 20.— za I, polg. (1934; Dimitrijević
Časlav, Skoplje Din 50.— za god. 1936; Emrović Borivoj, Zagreb Din 70.— za god.
1936 i upis; Fukarek Pavao, Zagreb Din 50.— za god. 1936; Hodorovski Sergije, Beograd
Din 50.— za god. 1935; Korent Drago, Brežice Din 50.— za god. 1936; Kovačević
Stevo, Zagreb Din 25.— za I. polg. 1936; Ljujić Miodrag, Beograd Din 50.— za god.
1936; Mamontov Boris, Maribor Din 50.— za god. 1936; Markunović Josip, Sarajevo
Din 50.— za god. 1936; Petrovič Slobodan, Zemun Din 50.— za god. 1936; Peleš
Teodor, Maribor Din 50.— za god. 1936; Prelesnik Heliodor, Kotor Din 70.— za god.
1936 i upis; Ržehak Viktor, Prijedor Din 50.— za god. 1935; Simeunović Dušan,
Beograd Din 50.— za god. 1936; Schank Johan, Surčin Din 25.—i za I. polg. 1936;
Špoljarić Zvonimir, Zagreb Din 50.— za god. 1936; Vanjković Srećko, Zagreb Din 45.—
za I. polg. 1936 i upis.


Uplata na pretplati za šumarski List:


Stanić Radovan, Trstenik Din 75.— za god. 1934; Šumska uprava Kranjska
Gora Din 98.50 za god. 1936.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU MARTU GODINE 1936.
Redovitih članova:


Asaj Franjo, Našice Din 100.— za god. 1936; Abramović Ante, Zagreb Din 100.—
za god. 1934; Antohin Pavle, Kle´nak Din 50.— za II. polg. 1935 i Din 50.— za I. polg.
1936; Cenić Antun, Cerna Din 100.— za god. 1932; Drnić Milan, Zagreb Din 100.—
za god. 1936; Denisov Gabriel, Ogulin Din 100.— za god. 1935; Frković Ivica, Zagreb
Din (100.— za god. 1936; Filipan Franjo, Nova Kapela-Batrina Din 100.— za god.
1935; Gjurdjić Teodor, Vinkovci Din 100.— za god. 1936; Grahovac Petar, Zagreb
Din 50.— za I. polg. 1935; Jovanović Slavko, Kneževo Din 100.— za god. 1935; Katić
Krešimir, Zagreb Din 200.— za god. 1935 i 1936; Močnik Ignjacije, Mljet. Jezero Din
100.— za god. 1936; Maksić Svetozar, Prilep Din 100.— za god. 1936; Marković M.
Miodrag, Kraljevo Din 25 za I. četvrt 1936; Mifka Krešimir, Podgorać Din 100.— za
god. 1933; Metlaš Jovo, Zagreb Din 50.— za I. polg. 1936; Neidhardt Nikola, Zagreb
Din 100.— za god. 1936; Neihold Rihard, Perušić Din 100.— za god. 1936; Ogloblin
Juraj, Zagreb Din´ 50.— za I. polg. 1936; Res-Koretić Antun, Zagreb Din 100.— za god.
1935; Ružić Ante, Sušak Din 50.— za II. polg. 1935; Serdar Stjepan, Sušak Din 200.—


344