DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 123     <-- 123 -->        PDF

student šumarstva Zemun; Dragaš Veljko, student šumarstva Zagreb; Švaganović
Ivan, student šumarstva Zagreb.


Istupil i iz Jug. šum. udruženja: Pregl Ladislav, pom. knjigovođa Banja Luka;
Bergan Rudolf, direktor šuma u p. Delnice; Ing. Jovanović Jovan, sres. šum. referent
Daruvar; Eböncheh Franc, Rogatec; Dmitrašinović Rade, šum. tehnički činovnik Čačak;
Ševčik Franc, Ljubljana; Kosler Josip, Ljubljana; Banjac Petar, pomoćni knjigovođa
Banja Luka.


Umrli : Ing. Vlatković Petar, šum. inspektor u p. i narodni poslanik, Zagreb;
Bogdan Svoboda, gr. šum. inspektor u p. Varaždin; Čajkanović Žarko, šum. savjetnik
Beograd.


XVI Raspravlja se o pretstavkama, koje je podnijelo Udruženje šum. zvaničnika.


Tajnik čita predstavke.


Nakon kraće rasprave primaju se u glavnom svi zahtjevi, koji su u tim pretstavkama
izneseni. Zaključuje se, da Udruženje izradi apel na Gospodina Ministra šuma po
pitanju: a) teškog položaja lugarskog osoblja uopće; b) po pitanju projekta uredbe´


o
imovnim općinama.
Stilizaciju tih apela izvršit će pod a) gosp. direktor Balbić, dok pod b) gg. Ing.
Jasić i ing. Smilaj.
Osim toga će Jugoslovensko šumarsko udruženje na nadležnom mjestu i zasebno
poduprijeti pretstavke Udruženja šum. zvaničnika.


XVII. Zaključuje se1 iduću sjednicu održati u mjesecu julu u Beogradu.
XVIII Tajnik čita dopis Beogradske podružnice, u kome moli, da Udruženje isplati
240 Dinara za 24 komada knjiga Šematizam, koje su podijeljene bugarskim šumarima
prigodom njihovog boravka u Beogradu. Nakon kraće debate odobrava se
isplata.
XIX Tajnik čita pozdravni brzojav sa II redovne skupštine Skopske podružnice.
Zaključuje se zahvaliti podružnici. Pretsjedništvo Jugoslovenskog šumarskog udruženja
je na skupštini zastupao potpretsjednik Dr. Petrovič.
Tajnik čita godišnji izvještaj o radu Skopske podružnice, koji se s odobravanjem
uzima do znanja.
XX Čita se poziv Srpskog poljoprivrednog društva na 62-godišnji zbor 29 marta.
Izabiru se za delegate Jugoslov. šumarskog udruženja na tome zboru gg. pretsjednik
Dr. Baien i potpredsjednik Dr. Petrovič.


....... .......... .............. ......... ........


....... .......... .............. ......... ........ ....... je


16 ........ ..... II. ....... .......... .......... je .......... ..........


.... C. H o . a . o . . .. ........ ........ je ........ ............. ...


. p a . o . y . . . . p o . . h, a ............ .... ........ ... .. M . . . . . h.


lio ......... ........ ......... ..... .......... ......, ...... je
........ ........ .... .. . a . . . . o . . . ....... o ........ y ..........
......... ....... je ........ o ......... . ....... ......, ... .... je ........,
.. ...... .......... ........ ..... ....... ............ ..... .......
..... .. .... ...... .. ..... ....... . .......... ........, .. je ........
.. ce ..... ........... . ....... ....... ......... .. .... .......
........ je ...... ........ ...... y .... .. ......... .........>1 .......
. ............. ......, ..... je ...... ....... ........ ..... ..... ......
. ....... ......., ........ .. .. ....... ........ y ..... ..... ..... ......
.... ........, .. je ........... ... ....... .... .... ........ ......


339