DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Prima se. Ovlašćuju se gg. predsjednik Dr. Baien , potpredsjednik Dr. Petro vič
i odbornik ing. S, Barana c da stupe u kontakt s navedenim organizacijama.
Eventualno da se formira akcioni odbor između tih društava, koji bi izvršio sve prethodne
radove.


XI Predsjednik razlaže, kako bi bilo dobro, da se u krajevima, gdje je to potrebno,
osnuju rasadnici Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
Nakon kraće debate se zaključuje prepustiti stvar Podružnicama.


XI Tajnik čita odgovore Ministarstva: a) na pretstavku o unapređenju privrede
na kršu. Ministarstvo usvaja glavne točke pretstavke. Glede konferencije o pitanju
privrede na kršu moli za izradu smjernica. Osim toga, da Jugoslov. šum. udruženje
imenuje svog delegata.


Zaključuje se pozvati Podružnice, da izrade mišljenja i dostave ih centrali. Mišljenja
će saobraziti gg. Dr. Petračić, Premužić i Neidhardt. Delegat na konferenciji
biti će gospodin pretsjednik.


b) Na pretstavku u predmetu donošenja uredbe o organizaciji Ministarstva šuma
i područnih ustanova. Ministarstvo javlja, da se projekat uredbe nalazi kod nadležnih
na odobrenju.


c) Ministarstvo javlja na molbu glede´ davanja besplatnih gradilišta za Domove
JugoBlovenskog šumarskog udruženja, da za to davanje nema zakonske mogućnosti.


Zaključuje se zamoliti gosp. Ministra šuma, da se glede zgrade nekadanjeg
samostana na otoku Mljetu ne donosi riješenje´ tako dugo, dok Udruženje o toj zgradi
ne dostavi svoje predloge. Glede tih predloga obratiti se Sarajevskoj podružnici za
m´išljenje. Udruženje bi željelo eventulano zgradu uzeti u zakup za oporavilište svojih
članova.


XIII Na predlog Ljubljanske podružnice se zaključuje održati ovogodišnju Glavnu
skupštinu u Zagrebu dne 3 i 4 septembra t. j . za vrijeme održanja drvarske izložbe u
Ljubljani. Iz Zagreba M ekskurzija posjetila izložbu.


XIV Podijeljuje se izrada poprsja pok. Kesterčaneku i Kozarcu kiparu Bohutinskom
za cijenu od 10.000 dinara.


XV Primaju se novi članovi: Za redovite : Ing. Djapić Dragutin, čin, pripravnik
Skoplje; Ing. Momirović Borislav, čin. pripravnik Bitolj; Ing., Jovanović Nikola, čin.
pripravnik Paraćin; Ing. Varović Ivan, čin. pripravnik Kotor Varoš; Lastrić Vito, trgovac
drvom Banja Luka; GagSć Dragoslav, čin. pripravnik Kotor Varoš; Ing. Mileti.ć
Šime, čin. pripravnik Čajniče; Ing. Kondić Čedomil, čin. pripravnik Han Pijesak, Ing.
Andjić Vladimir, čin. pripravnik Han Pijesak; Ing. Oglobin Juraj, geom. kod suda za
ograničavanje´ Zdravinje; Ing. Isajev D. Ivan, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Šavor Ivan,
šef šum. uprave Đurđevac; Ing. Dimitrijević Časlav, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Jovanović
Milan, čin. pripravnik Šipovo; Ing. Kalac Franjo, čin. pripravnik Sarajevo;
Ing. Plavšić Miloš, čin. pripravnik Sarajevo; Ing. Gašić Vinko, čin. pripravnik Sarajevo;
Ing. Zegarac Vladimir, čin. pripravnik Sarajevo; Ing. Luki-ć Ćedomir, čin. pripravnik
Sarajevo; Ing. Vujičić Lazar, šum. inzinjer Kneževo; Ing. Vasilić Vojin, šum.
inzinjer Našice; Ing. Majer Dragutin, čin. pripravnik Bosanski Novi; Ing. Svetislav
Kadulović, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Živković Radiša, čin. pripravnik Skoplje; Ing.
Lazić Mladen, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Spasić Ljubormr, čin. pripravnik Skopje;
Ing. Popović Miodrag, čin. pripravnik Skoplje; Ing. Kontić Aleksandar, čin. pripravnik
Skoplje; Ing. Mihajlović Miodrag, Beograd, Min. šuma; Ing. Margetić Đuro, čin. pripravnik
Oštrelj; Ing. Vučković Dušan, šum. inzinjer Cetinje.


Za pomagače : Maček Stjepan, stud. forest Zagreb; Kovače´vić Stevo, stud.
forest Zagreb; Šimatić Nikola, stud. forest Zagreb; Fijatović Radoslav, apsolvent
šumarstva Srbobran; Vanjković Srećko, apsolvent šumarstva Zagreb; Emrović Borivoj,
stud. forest Zagreb; Vučetić Vladimir, stud. šumarstva Zagreb; Prelesnik He´liodor.


338