DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 114     <-- 114 -->        PDF

ni najsitniji tehnički detalji pojedinih objekata, ni historijati pojedinih pitanja kao
na pr. pitanja imovnih opština, kolonizacije, pošumljavanja krša, dugoročnih bosanskih
ugovora, uslovi rada, historijat i opis naprava i instalacija »Šipada« i fabrike Celuloze,
sušenje i podmlađivanje hrastika, cene koje se dobivaju za pojedine vrste´ drveta u
šumi na panju i za drvo izrađeno u režiji, nadnice radnika (sve, razume se, izraženo
u dinarima, a prevedeno na fr. franke). Nisu zaboravljeni ni najsitniji detalji pojedinih
dočeka kao na pr. onih u Jesenici, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Jajcu, Banja Luci,
Drvaru itd. Govori sa pojedinih banketa i dočeka doneti su ili u celini ili u najvažnijim
odlomcima. Tako je na primer govor g. Ministra Ulmanskog donet u odlomcima;
govor g. Ing*. Đure Jankovića, sadašnjeg Ministra šuma i rudnika, donet je takođe
u odlomcima i za njegov govor se kaže da je proizveo Silno uzbuđenje kod svih
slušaoca. üovor g. kolege Kaudersa donet je u celini. Zatim delovi govora držanih
u Zagrebu od gg. Grünwalda, Ugrenovića i Šora.


Tu su opisi čitavih krajeva i stanovništva, sve1 ono što je na putu viđeno i primećeno,
a što je interesantno značajno i lepo. Delovi Bosne, put od Sarajeva do Han
Pijeska od Sarajeva preko Mostara do Dubrovnika, zatim sam Dubrovnik, Boka,
Lovćen i Cetinje, Dalmatinska obala, sve je to tako reljefno i slikovito opisano, da je
pravo zadovoljstvo čitati.


Nije čudo, da smo tokom zime 1934/35 dobili saopštenje od istog društva, da
jedna još veća grupa francuskih šumara, koji nisu mogli da dođu u mesecu maju 1934,
želi da poseti Jugoslaviju tokom 1935...


Dnevnik ovoga puta štampan u pomenutom organu Udruženja je1 pravi šumarskoturistički
Bedecker onih krajeva naše zemlje, koji su viđeni prilikom ove ekskurzije.


Kada su već pomenuti govori, ne treba zaboraviti da se spome´ne i doček, što
su ga članovi austrijskog Reichsforstvereina na čelu sa g. lPreihal-om, generalnim
direktorom austrijskih šuma i pretsednikom pomenutog Udruženja, priredili ovoj francuskoj
ekspediciji u Jugoslaviju u Schwarzach-St. Veit. Tom prilikom posećeno je i
čuveno ždrelo Liechtenstein kod Sv. Jovana Pongao, a u podne na železničkoj stanici
priređen je banket, na kome je generalni direktor austrijskih saveznih šuma održao
govor, koji je´ donet takođe u celini. Govor je održan u ime kancelara Dolfussa (tada
još živog), obnovitelja Austrije. Pošto je spomenuo veze i odnose, koji su u prošlosti
spajali šumare Francuske, Svajcarske i Austrije, i dragoceno uzajamno iskorišćavanje
njihovih šumarskih ekonomija kao i specijaliziranje austrijskih šumara u Francuskoj
školi u Nanciju u bujičarstvu i pošumljavanju, g. direktor saveznih šuma posvetio je
ostatak svoga govora — odnosno najveći deo istog — pitanju austrijskog kontingenta
drveta i carinskog preferencijala u Francuskoj apelujući na francuske šumare da
praktično pomognu Austriji pri prodaji austrijskog drveta u Francuskoj.


Ovde treba istaći, da je Austrija jedna od posleratnih država, koja ve´ć više godina


formalno devastira svoje šume, da seče daleko iznad etata, a da to forsirano plasiranje


austrijskog drveta ne traži neki predstavnik austrijskih izvoznika 1. industrijalaca,


već šef šumarske struke.


Ovaj smo slučaj spomenuli ne zbog toga, da bismo o tome raspravljali, koliko
je to ukusno ili ne, nego da podvučemo taj kontrast između shvatanja gostoprimstva
kod jednog germanskog i jednog slovenskog naroda.


Za vreme 14-dnevnog bavljenja u našoj zemlji naši gosti nisu mogli ni je´dnom


prilikom da osete ovakvo iskorišćavanje gostoprimstva, a palo je za to vreme nekih


50 govora, pozdrava i zdravica, među kojima i nekoliko govora naših industrijalaca i


izvoznika drveta, koji vrlo dobro osećaju posledice sadašnje trgovinske´ politike Fran


cuske, koja nimalo ne favorizira neku veću trgovinsku razmenu sa našom zemljom.


To je pre svega stvar zelenog stola i kompetentnih i odgovornih pretstavnika


respektivnih vlada dveju zemalja. S druge strane to je stvar takta i ukusa, kad, pred


kim i na kom mestu treba i to pitanje pokrenuti.


330