DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1936 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Ovde smo primorani da učinimo nekoliko primedbi. Komparacija po našem
mišljenju nije na svome mestu iz više razloga. Komparacija se pre svega može vršiti
samo između vrednosti istog roda, što ovde nije slučaj. U francuskim šumama, koje su
pomenute, a koje smo videli, te u nekima od njih i radili, ne radi se o hrastu lužnjaku
kao kod nas, već o kitnjaku. Zatim slavonski hrastici ne nalaze se na istoku Evrope,
nego u njenom pravom srcu odnosno u centralnoj Evropi.


Reljef i topografija pomenutih šuma u dolini Loare i Sarthe je drugačiji, ispresecanijji,
nervozniji, življi i više talasast nego slavonski, gde naš lužnjak nalazi svoj
optimum samo u onoj nepreglednoj i monotonoj ravnici periodički plavljenoj, a mestimice
i močvarnoj. Pedološki uslovi su dosta različiti. Najzad šume, kao što su Foret
de Bercé, Foret de Blois, Foret de Perseigne, imaju svoj kulturni postupak i uređajne
osnove još iz XVII veka (1660), dok su naši hrastici još u toku prve generacije uzgojnog
i uređajnog tretiranja.


Nedostatak bukve u slavonskim hrasticima nije neka uzgojna i kulturelna greška
ili name´rno zapostavljanje te vrste drveta od strane naših šumara, kao što bi se moglo


zaključiti iz piščevog prikaza, već samo rezultat klimatskih, pedoloških i topografskih
uslova, koji dejstvuju u Slavoniji, tom optimumu hrasta lužnjaka. U tim plavljenim
i natopljenim ravnicama bukvi naprosto nema mesta. Ali odmah tu u srcu Slavonije,
čim se reljef promeni i ravnica ustupi mesto brežuljcima, lužnjaka nestaje, a mesto
njega /pojavljuje se kitnjak sa svojim sadrugom bukvom.


U jednoj mešovitoj šumi kitnjaka i bukve sredina je nesumnjivo zdravija i svežija,
a otpornost sastojine jača od monokulture hrasta lužnjaka sa oazama jasena i bresta
i ovde onde podsastojinom graba. Tu mi mnogo ne možemo da učinimo, sem da za
zaštitu tla favorizujemo i podižemo, gdegod je to moguće, podstojnu sastojinu i sousétage
graba, zatim klena i drugih sporednih pratilaca našeg lužnjaka, što se u poslednje
vreme nesumnjivo praktikuje.


Smatrali smo za potrebno da ovo nekoliko pretpostavki i tvrdnji uvaženog švajcarskog
stručnjaka korigujemo i stavimo na pravo me´sto. One su potekle iz nedovoljnosti
raspolaganja u pogledu svih elemenata potrebnih za objektivno rasuđivanje ovih
pitanja, koja su se pred našim ekskurzionistima redala i menjala kaleidoskopskom
brzinom, pa ih je i pored najbolje volje i najveće kompetencije bilo nemoguće sve
odjednom i dovoljno produbiti.


Prikaz je snabdeven sa dva uspela snimka iz Trstike i Trizlova.


Inače čitav prikaz pisan je sa simpatijom i uvaženjem po naš narod J naše


napore.


Treća po redu publikacija o ovoj ekskurziji ugledala je svetio sveta u francuskom
časopisu »L´Arbre« (organu Udruženja prijatelja drveta) iz pera g. Dijona. Ovaj časopis
tretira sva šumarska pitanja, koja interesuju širu javnost i sve prijatelje šume,
drveta i šumarstva, baveći se naročito pošumljavanjem i propagandom šumarstva, a
ne ulazeći u tehničke detalje. Časopis, koji bi i nama bio toliko potreban.


Njegov prikaz je sažet i zbijen opis putovanja, poglavito za onaj broj francuskih


šumara, koji je »u mislima morao da prati učesnike ovog lepog naučnog putovanja


u Jugoslaviju, koje je organizovalo već pomenuto Šumarsko udruženje, žaleći što i oni


nisu mogli učestvovati na tome putu. Radi njih samo smo i sastavili ovaj izveštaj«.


Čitav nje´gov izveštaj sastavljen je iz kratkih, markantnih, zbijenih i jasnih rečenica.
Ničeg izlišnog, bez narativnih opširnosti, ali sa podvlačenjem, sa jačim markiranjem
onoga, što je glavno i važno, a lakim notiranjem onoga što je sporedno. Tako
ovaj izveštaj, koji je sastavljen »za drugove, koji nisu mogli učestovati na ekskurziji«
sa malo reči pruža sliku onoga, što se videlo na tome putovanju.


Opisi su protkani primedbama i opaskama pisca uz kritiku, polemiku ili razjašnjenje
samo gde je to potrebno ili gde bi jednom zapadnom šumaru bilo nešto ne


328