DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 151     <-- 151 -->        PDF

izabran, s prelaskom u crkvenoavtonomnu službu priznaće se sve godine državne
službe i najmanje1 ista položajna grupa koju je dotle imao u državnoj službi, s pravom
na napredovanja i penziju po Zakonu o državnim činovnicima, dok se ne donese zasebna
Uredba za crkvenoavtonomne službenike. Penzionisani državni službenik koji
bi eventualno bio na ovo mesto postavljen dobiće onu grupu u kojoj je penzionisan,
no u penziju će mu se uračunati samo ono vreme koje bude efektivno proveo u crkvenoavtonomnoj
službi. Molioci koji se nalaze u privatnoj službi kao i oni koji reflektiraju
na to mesto samo kao honorarni odnosno kontraktualni činovnici valja u molbi
da naznače svoje uslove. Za honorarne i kontraktualne činovnike ne važi propis da ne
mogu biti stariji od 50 godina.


Razvrstani šumarski referent služiće prvu godinu dana u privremenom svojstvu,
a nakon prve godine doneče se odluka u pogledu stalnosti u službi.


Propisno taksirane molbe (25 Din crkvene taksene marke i 2 Din na svaki
prilog) snabdevene svima potrebnim dokumentima, imaju se podneti najduže do
1 III 1936 godine Patrijaršijskom upravnom odboru u Sremskim Karlovcima.


Napominje se, da svaki reflektant u molbi navede sve uslove pod kojima je
voljan ovo mesto primiti, bud.ući da se kasnije u tom pogledu podnesene molbe neće
u obzir uzeti.


Iz sednice Patrijaršijskog upravnog odbora držane u Srem. Karlovcima 11 decembra
1935 godine br. 5360/554 — 1935.


Predsedništvo,


Prof. dr.


Ugrenović, Iskorišćavanje šuma


4 knjige, 1139 strana, 464 slike, sve na najfinijem papiru prostom od drveta.


Cijena
za praktikante, pripravnike i studente:
I Opći dio (materijalna, formalna i finansijska strana unovčivanja),
225 str. 12 slika Din 70.—
II Tehnologija drveta (građa, kemizam, tehnička svojstva, greške
drveta, kvalitet sastojine), 318 str., 189 slika Din 100.—
III Tehnika trgovine drvetom I (oruđe, rad, oblo, tesano, cijepano
drvo, uzanse), 276 str., 132 slike Din 100 —


IV Tehnika trgovine drvetom II (ogrijevno, taninsko drvo, ugalj,
iznošenje, pilane, sanduci, sušenje, furniri i šperovano drvo,
zagrebačke, ljubljanske, tršćanske uzanse, trgovačka terminologija
u pet jezika), 320 str., 131 slika Din 100.—


Za naručitelje koji nisu ni praktikanti, ni pripravnici ni studenti, a plaćaju
ujednoč, cijene su za 20% veće od gornjih.


Svaka se knjiga, izuzevši I, može naručiti zasebno. Pošto je I knjiga nemalo
sva rasprodana, moći će od preostalih primjeraka da dobiju po jedan samo
oni naručitelji koji naruče sve četiri knjige najednoč. Pri pogodnosti plaćanja
na 10 mjesečnih obroka gore naznačene cijene povisuju se za 20%. Poštarina
se ne uračunava naručitelju.


Narudžbe prima: D. TOMIČIĆ, sekretar Tehničkog fak., Zagreb, Wilsonov
trg broj 12 Čekovni račun br. 38.910


215