DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 149     <-- 149 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


ING. JOSIP LENARČIČ, veleposestnik in veleindustrijalec na Vrhniki pri Ljubljani,
bivši predsednik Jugoslov. šumarskega udruženja in ljubljanske podružnice


J. Š. U. je slavil 22. t. m. svoj 80. rojstni dan nenavadno čvrst in čil.
Šumarski list, štev. 3 iz leta 1926 je priobčil ob priliki njegove sedemdesetletnice
kratek spis o njegovem življenju in delovanju. — Kot prej do 70 let, ostal je slavljenec
tudi v osmem desetletju svojega življenja inicijativen in neumorno delaven na polju
našega gospodarstva, tako da ob zaključku te dolge življenske dobe lehko z vsem
ponosom gleda na vsestranske uspehe svojega delovanja.


Mnogoštevilni njegovi prijatelji in čestilci mu iskreno žele: naj mu bo usoda še
nadalje naklonjena do skrajnih mej življenja. R.


PROMJENE U SLUŽBI:


Unapređeni su:
Z e kovi ć G o j k o, za višeg sekretara Ministarstva 5 grupe kod odelenja za šumarstvo
Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.


Postavljeni su:


Suči č Ma t o, za potšumara 3 klase 10 grupe kod Direkcije šuma u Banjaluci;
uorđević M. Bogdan, za potšumara 3 klase 10 grupe kod šumske uprave1 u
Valjevu;
L o g´e r inž. L a v o s 1 a v, za šum. pristava 8 grupe kod Direkcije šuma brodske
imovne općine u Vinkovcima.


Premješteni su:


Bićanik ; Nikola , knjigovođa 8 grupe od računovodstva Direkcije šuma u Sarajevu
k Direkciji šuma u Vinkovcima;
Savi ć inž . Jovan , šum. savjetnik 5 grupe1 i šef šum. uprave Doroslovo k šumskoj
upravi u Beogradu;
Milosevi c Ante , tehnički inspektor 5 grupe od šum. uprave Šipovo k Direkciji
šuma u Banjaluci;
Lazarević Dragomir, račun, inspektor 6 grupe od Direkcije šuma Sušak k Direkciji
šuma u Zagrebu;
Se j ba l inž. Antun , viši šum. pristav grupe od šum. uprave Potoci k Direkciji
šuma u Banjaluci;
Ćop inž. Vjekoslav, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Livno k šum.
upravi u Kruševcu;
P š o r n i n ´ž. Josip , viši šum. pristav 7 grupe od šum. odsjeka kr. banske uprave
Banjaluka k šum. upravi u Potocima;
uojkovi ć inž. Živojin, šum. viši pristav 7 grupe i šef šum. uprave Bajina
Bašta k banskoj upravi u Nišu;
Begović inž. Branisl\av, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Nemila
k šum. upravi u Livnu;


Polferov inž. Vasilije, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Prijedor
k šum. upravi u Bos. Petrovcu;
Jele´ni ć inž. Ivo, šum. viši pristav 7 grupe šef šum. uprave Plaški k šum. upravi
ogulinske imovne općine u Ogulinu;


213