DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Riječ
»godišnje« je pogrješna. Umjesto nje treba da stoji »godine«.


T. j. upisnina se plaća jedamput za uvijek, a ne godišnje. Ali o visini upisnine
je
zaključeno na skupštini 15 IX 1935 godine .
Molimo gg. članove, da pogrješku isprave.


Uprava.


GG. ČLANOVIMA!


Prema zaključku prošlogodišnje glavne skupštine postaviće J. Š. U. na zgradi
Šumarski Dom poprsja pokojnog Kesterčanek a i (Kozarca. Za izradu su
potrebne fotografije tih dvaju pokojnika. Mole se članovi, koji su u posjedu takovih
fotografija, da ih na posudbu pošalju Udruženju, Zagreb, Vukotinovićeva 2. Svaka,
ma i malena slika, na kojoj se pokojnici nalaze, dobro je došla (eventualno slike u
grupama sa ekskurzija).


Tajništvo J. Š. U.


ZAPISNIK
II redovne sjednice Upravnog odbora J. š. U., koja je održana 19 decembra 1935 u,
Beogradu.


Prisutni: pretsjednik Dr. J. Baien, potpretsjednik Dr. Dragolju b Petrovič,
tajnik Nikola Neidhart, blagajnik M. Dr nič; odbornici: Mik la u,
Sitnila j, Pahernik, Begić, Stjepanović, Beltram, Mihaliček.


Ispričao se prof. Dr. Petračić, ing. Prpić.


I. Pretsjednik Dr. Baie n komemorira život umrlog začasnog člana, direktora
šuma u penziji Jovan a Jekića , koji je preko 50 godina bio revnim i agilnim članom
Udruženja. Komemorira zatim život umrlog direktora šuma u m. Šimić a Stje pana,
šum. savjetnika u m. Haniku Ivana i višeg šum. savjetnika Gakovica
Dušana.
Prisutni slušaju stojeći riječi pretsjednika u spomen umrlih drugova i kliču
»Slava im«.


II. Ovjerovljuju se zapisnici ranijih odborskih sjednica i to> sjednice održane
14 septembra 1935 u Splitu i sjednice održane u Jelsi 18 septembra 1935.
III. Tajnik čita dopis bratskog Bugarskog šumarskog društva u kome to Društvo
izražava tople pozdrave Jugoslovenskom šumarskom udruženju, zahvaljuje na
ekskurziji kroz Jugoslaviju i raduje se velikom djelu zbliženja, koje je ove godine izvršeno
između jugoslovenskog i bugarskog šumarstva.
Sa toplim simpatijama uzima se gornji dopis na znanje.


IV. Blagajnik čita blagajnički izvještaj. U vezi s time, ovlašćuje se pretsjedništvo
da sklopi najamni ugovor za 1936/37 za prostorije Doma, iznajmljene Šum.
fakultetu u Zagrebu.
Zaključuje se popravak krova na zgradi Društva platiti iz depozita za popravke.


Blagajnik čita spisak starih dužnika. Zaključuje se pozvati članove, koji1 više
godina duguju članarinu, da što skorije likvidiraju dug. U protivnom zamoliti njihove
pretpostavljene, da i oni nastoje djelovati da se dug uplati. Ukoliko ni to neće pomoći,
dug će se´ ubrati sudbenim putem.


Zaključuje se uputiti g. Ministru šuma molbu za materijalnu pomoć. Udruženje
je kroz minulu godinu imalo dosta izdataka u općem interesu struke.


203
18