DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 130     <-- 130 -->        PDF

pa Čak i epohalnog značaja ostaju neregistrirana u onoj rubrici stručnih časopisa, kojoj
je jedini zadatak baš ta pravovremena i sistematska registracija književnih noviteta
svoje struke. Međutim ta paradoksna, na prvi pogled, činjenica lako se može tumačiti
naprijed rečenim: opsegom, originalnošću i zamahom samog djela. Za knjigu g. Dra
Mafinovića »šumsko-privredna geografija«, koja je izašla početkom pretprošle godine,
već imamo jednu prognozu iz pera drugog našeg stručnjaka (Ministra na raspoloženju


g. Dra Ulmanskoga) : »prava ocjena te knjige moći će se dati tek poslije godine dana
i više«. Sada, kad je već prošla ta godina dana i nastaje ono neodređeno i rastezljivo
»više«, koje bi se moglo protegnuti i u nedogled, odlučio sam da u nekoliko zbijenih
redaka prikazem okosnicu tog novog i originalnog djela. Činim ovo bez ikakvih pretenzija
da to bude definitivna ili] kako se izrazio g. dr. Ulmanski, »prava« ocjena, a
još manje´ da to bude zadnja riječ povodom iznešenih u knjizi opažanja, zaključaka i
konstatacija, jer će se na njih neminovno vratiti svaki, koji će htjeti raditi na području
tih dviju disciplina: šumarske statistike i šumarske geografije.
Na ovaj me je posao potakla još jedna činjenica: svojevremeno sam pokazao,
kakvim neželjenim posljedicama mogu uroditi ležerne i tendenciozne ekskurzije »kroz
šume cijelog svijeta«; sada me neki moji prijatelji nagovaraju da progovorim koju
riječ i ovim povodom. Ne klonim se toga. Dapače prema prvotnoj zamisli t. j . u konceptu
ove recenzije obradio sam mnogo šire i detaljnije analizu pojedinih poglavlja,
kao što su na pr.: »dinamika šuma« i »šume sovjetske unije«. Poslije sam odustao od
te zamisli u vezi sa novom namjerom: da posvetim i jednom i drugom pitanju po
jedan poseban prikaz.


»Djelatnost čovjeka, kojom on po smišljenom planu podmiruje svoje životne
i kulturne potrebe, naziva se ekonomijom ili privredom«. Za autora je ova definicija
privrede ishodište njegova rada. Tu njezinu suštinu on ne pušta iz vida ni onda, kad
prelazi na šumsko-privrednu ge´ografiju kao posebnu granu, a to je poglavlje »pojam,
važnost i zadatak šumsko-privredne geografije«. Autor se zadržao na metodima istraživanja
i podjeli materije te nove i mlade discipline istaknuvši prednost kazualnodinamičkog
metoda pred statističko-mehaničkim (deskriptivnim, kako ga zove autor).
Dalje je poglavlje »definicija šume«. Ali ne kratka definicija šume kao ekonomskog
objekta, kao što bismo možda očekivali. Ne, vrlo opsežan i kritički pregled svih definicija
šuma. Na prvi pogled čini se da je to detaljiziranje suvišno, ali ako se sjetišmo
da statistika ipak ostaje podlogom mnogih naših znanosti, čak i obrađenih pomoću
kazualno-dinamičkog metoda, sa interesom pratimo svaki redak ovog poglavlja.


Potreba tačne i uniformne definicije šume pored opće i specijalne važnosti,
koju već davno brane1 mnogi naši i strani autoriteti, spada sad u probleme internacionalnog
značaja. Mješovita komisija (četiri člana međunarodnog instituta za poljoprivredu
i četiri člana međunarodnog instituta za statistiku) u prvom je redu uzela
u pretres i rješavanje definiciju pojma površina šume.


Poglavlje »Šuma kao geografska pojava« obrađeno je kratkim, ali vrlo jasnim
i zaokruženim potezima.


Na »Prirodnim uslovima šumsko-privredne djelatnosti« pisac se zadržao dulje
obradivu posebno: 1) klimu, 2) edafske faktore i 3) reljef, dok je biotskim faktorima
(ili »antropogeografskoj osnovici šumske privrede«) posvetio posebno poglavlje knjige.
Dalje slijedi jedan od najinteresantnijih i najljepše obrađenih odsjeka »Dinamika šuma
i sadašnje njihovo raširenje«. Ovamo spadaju poglavlja: »Rasprostranjenje šume u
korizontalnom i vertikalnom pravcu«, »Kratak pregled raširenja važnijih vrsta (istorijski
razvitak i sadašnji areali). U trećem otsjeku: »Stanište šumske industrije« autor
ističe važnost triju poznatih faktora (prirodnih preduslova, fizičke i intelektualne radne
snage i obrtnog i investicionog kapitala) i njihov refleks na jednu važnu fazu šumske
privrede: prerađivanje1 šumskih proizvoda.


194