DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 126     <-- 126 -->        PDF

osnovnu nastavu na osam godina, ide u prilog da se takva predavanja drže1 školskoj
deci, jer će učenici iz starijih razreda moći shvatiti i razumeti važnost tih predavanja.
Vidimo, da današnja Rusija i Italija svim sredstvima nastoje da državna ideja, koju
te države propovedaju, uhvati koren kod omladine. Mišljenja smo dakle, da se popularisanje
šumarstva prenese na omladinu. Korisno će poslužiti izleti sa omladinom u
obližnje šume, gde će joj se i primerom opisati značaj šume. Uostalom postoji i raspis
Odelenja za Šumarstvo da se školska deca pouče u sadnji bilajaka. Kao što smo izložili,
šefa šum. uprave očekuje široko polje rada na popularisanju šumarstva. Treba
imati samo volje i smisla, a ne treba se bojati neuspeha. Strpljiv i dugotrajan rad utrođuje
plodom.


c) Nacijonalan i kulturan rad šefa šum. uprave. 1 na ovom polju rada šefa šum.
uprave očekuje zamašan zadatak. U varoši i gradovima ima kulturnih radnika i mi
vidimo da se mnogi takmiče u raznim kulturnim, nacionalnim i humanim društvima.
Ne mislimo se upuštati u definisanje tih radova niti ih želimo nabrajati ili pak dokazivati
njihovu potrebu. 1 ako se u zadnje vreme pokazuje veća aktivnost da se ove
korisne ideje prošire i na selo, naše selo, u pogledu širenja i razvijanja takvih´ ideja,
još se nalazi u letargiji.


Selo treba probuditi. Drugi narodi su u ovom pravcu daleko ispred nas. Od
intelektualaca na selu vidimo učitelja i popa, a ima sela i bez njih. U zadnje vreme
primećujemo da i lekari (opštinski) dolaze na selo. Međutim šumari su već odavna
po selima.


Šef šumske uprave akademski naobražen moći će više da uradi i od učitelja i
od sveštenika. Mnogobrojna su stremljenja u kulturnom i nacionalnom pogledu. Mi
ćemo istaći najglavnija: rad u Crvenom Krstu, Narodnoj odbrani, Jadranskoj Straži,
širenju Sokolstva i Streljačkih družina, smučanje. Na svim ovim poljima šef uprave
je pozvan da aktivno učestvuje. Rad na kulturnom, nacionalnom i humanom polju treba
da je i dužnost šefa šum. uprave. Najveći broj šumara rekrutovan je sa sela, pa smo
dužni da vratimo nešto od svoga znanja seljaku, iz čije smo sredine ponikli.


d) Bavljenje šefa šumske uprave politikom. Temeljni zakon naše države, t. j .
Ustav, a na osnovu Ustava i izborni zakoni dali su šumarima samo aktivno pravo
glasa. U pogledu pasivnog prava glasa Šumari su stavljeni u isti red sa aktivnim vojnicima,
sa policijom i žandarmima. O ovoj nepravdi bilo je govora u šumarskoj javnosti,
ali zakonodavci niti nas čuju niti pak žele da nas čuju. Izgleda da im ne ide u
račun da i šumari dobiju pasivno pravo glasa. Bojazan od zloupotrebe šumara u zvaničnoj
dužnosti, u dvadesetom veku je ne samo bez osnove, već i smešna. Ovakav
postupak prema šumarima više je od štete nego od koristi za šumsko gazdinstvo. Nadajmo
se, da će´ se ova nepravda nekad popraviti. Pa kad tako stvar stoji, da li se
isplati šefu šum. uprave da se bavi dnevnom politikom i da angažuje svoj upliv i
autoritet za ovoga ili onoga poslaničkog kandidata? Suvišno angažovanje i bavljenje
politikom može mu samo škoditi. Videli smo, da su se do 6. I. 1929. g. politički režimi
često menjali. Ne mislimo da šef šum, uprave kao intelektualac i građanin ne bi trebao
da prati političke događaje i da se koristi svojim glasačkim pravom. Glasovanje na
izborima je donekle i obavezno za šefa šum. uprave1. Po našem mišlenju šef uprave
treba da koristi samo svoje pravo glasa. Suvišnim isticanjem za ovu ili, onu stranku
zamera se okolnom narodu, navlači mržnju poslanika, jednom reči, seče granu na kojoj
sedi. Ako bi savesno i marljivo radio na svima poljima šumarstva ili koja stoje u
tesnoj vezi sa šumarstvom, a koja smo napred istakli, šef šum. uprave neće imati ni
vremena da se bavi politikom. Mnogi šefovi šum. uprava greše što traže intervenciju
poslanika ili istaknute političke1 ličnosti, da budu unapređeni, da dobiju bolje mesto,
da osujete svoj premeštaj. Za nas ne postoje bolje ili lošije šumske uprave t. j . »unosne
ili neunosne«.


190