DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 122     <-- 122 -->        PDF

ćuvarskom osoblju, već i da se stara o njemu i da ga svojim autoritetom zaštiti, gde
god je ovo potrebno.


Ponovo napominjemo, da nije zgodno niti probitačno prepuštati važnije stručne
radove (vođenje prorede, čišćenje sastojina, oplodnu seču, veštačko pošumljavanje,
obeležavanje stabala, procenu i izradu u režiji), na terenu isključivo čuvarskom osoblju.
Pojedini od ovih radova mogu se samo delimično poveriti čuvarskom osoblju i to onom
koje je savesno, bistro i koje služi duži niz godina. Izradu u režiji može voditi samo
onakvo čuvarsko osoblje, koje je specijalno upotrebljeno kod izrade u režiji.


f) Odnos šefa šum. uprave u saobraćaju sa šumskim trgovcima j šumskim tvrtkama.
Službeni saobraćaj (bilo pismen ili usmen) šefa šum. uprave sa šumskim trgovcima
i šum. tvrtkama je, bar u današnjim pilikama, vrlo čest, naročito kod onih šum.
uprava, koje imaju veće šumske komplekse i vrednije sastojine za eksploataciju. Ovakav
način eksploatacije državnih šuma sprovodiće se sve dotle, dok se ne zavede obavezna
eksploatacija državnih šuma u režiji. Niti je logično niti je korisno po šumsko gazdinstvo,
da šumarski stručnjaci podižu, gaje i uređuju sastojine, a da te iste sastojine
eksploatišu šumski trgovci i šumske tvrtke, čiji su pogledi i interesi sasvim drugi i u
očevidnoj suprotnosti sa principima intenzivnog i racionalnog gospodarenja sa šumom.
I pored mnogobrojnih stega u ugovorima ipak trgovci i tvrtke nastoje svim sredstvima
da eksploataciju vode na svoj način. Tu su svađe, nesporazumi, intervencije i t. d.
Sve i kad bi se nekako postiglo da ih se natera na str.ktno ispunjavanje ugovora o
kupovini, nije moguće da ispune sve obaveze, iz prostog razloga što to ne ide u njihovu
korist i što nemaju razumevanja i shvatanja o šumarstvu. Niti se ima dovoljno
upravnog stručnog osoblja niti čuvarskog da se vodi stalan i efikasan Nadzor nad
trgovcima, tvrtkama i njihovim radnicima. Nisu ovde u pitanju samo dugoročni ugovori,
već i ostali šumski trgovci kao i malopilanari. Da bi se pak uvela eksploatacija
u režiji, potrebna su četiri uslova i to: 1. Nov zakon o državnom računovodstvu, specijalan
za državno šum. gazdinstvo; 2. potreban stručan i manipulativan kadar za vođenje
režije; 3. osnivanje trgovačkih odseka za prodaju režijskog materijala; 4. stvaranje
potrebnog kapitala za rad u režiji. Ova se četiri uslova moraju ispuniti, ako se
želi zavesti princip eksploatacije jdržav. šuma u režiji. Dalje se ne mislimo ovoga
puta upuštati u raspravljanje eksploatacije drž. šuma.


Kao što vidimo, dok se ne zavede iskorištavanje šume u režiji, šef uprave će
biti upućen svojim službenim položajem da bude u saobraćaju sa šum. trgovcima i
šum. tvrtkama. Taj odnos od strane šefa uprave treba da je korektan i odmeren do
krajnjih granica, bilo u pismenom, bilo u usmenom saobraćaju. Najbolje´ je ako se
šef uprave pridržava striktno sklopljenog ugovora, razume se, sa otstupanjima u nepredviđenim
slučajevima. Kod primene obaveze po ugovoru šef uprave nesme nikako
sprovoditi svoju samovolju niti biti cepidlaka, ali zato nesme biti slabi mekušac. Šef
uprave treba da bude uvek na izvesnom odstojanju od šumskog trgovca ili tvrtke.
Nikakvo drugarstvo niti ma i najnaivnije prijateljstvo ne srne da sklapa sa šumskim
trgovcima ili sa poje´dinim tvrtkinim funkcionerima. Koliko je šefova uprava naselo
i kakvih su kasnije neugodnosti imali baš zbog ove malenkosti! Šumski trgovci i
funkcioneri tvrtke obično su prijazni i ljubazni prema šefu uprave^ Ta prijaznost i
ljubaznost graniči često puta do sniskohodljivosti. Ako šef uprave nije iskusan i čvrstog
karaktera i nehotično upada u klopku šum. trgovca i tvrtke, iz koje se teškom
mukom izvuče, a ponekad i zaglavi. Nikakav poklon ne treba primati od šumskih
trgovaca i šumskih tvrtki; jednom reči, ni voziti se istim kolima. Mi smo protiv uvedene
prakse da službena putovanja po poslu šum. trgovca ili tvrtke isplaćuje dotični
trgovac ili tvrtka, pa ma taj putni račun bio stručno ispitan i vidiran od mesne kontrole.
Bolji je način, ako se od šumskog trgovca ili šumske tvrtke prilikom prodaje
šumskog objekta unapred naplati izvéstan procenat u ime prinosa za službena puto


186