DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 121     <-- 121 -->        PDF

ih previše ne treba preopteretiti poslom. Mogu im se vremenom poveriti i samostalni
radovi, ali je dobro da taj rad bude kontrolisan od šefa uprave i da šef uprave upozori
pripravnika na greške. Šef uprave će naći načina i puta da udesi svoje službeno ponašanje
prema podređenom šum. pripravniku ili potšumaru i nikako ne sme dozvoliti
da se prede granica pristojnosti ili pak da se neizvršuju službene dužnosti Od strane
podređenih stručnih drugova. Ovoliko smo smatrali da treba govoriti o ovom pitanju.


e) Odnos šefa šum. uprave prema područnom čuvarskom osoblju. Ovaj je
odnos također regulisan zakonom, uredbama i službenim položajem. Niti je potrebno
n:ti želimo da opasujemo u tančine službeni odnos između šefa uprave kao neposrednog
starešine i čuvarskog osoblja. Pa ipak nije redak slučaj da dolazi do sukoba i nepoželjnih
incidenata u službenom radu između šefova šumskih uprava i čuvarskog osoblja.
Ako se svi ti sukobi ili incidenti u službenom odnosu rese kod uprave, onda ne povlače
za sobom velike posledice, ali ako se mora pozvati intervencija više šumarske
vlasti (Direkcije, Banske Uprave, ili i samog Odelenja za Šumarstvo), nije redak slučaj
da dođe do odgovornosti i šef uprave. Dužnost čuvarskog osoblja je regulisana posebnim
pravilnikom broj 23.180/30, a ovaj pravilnik je izdan na osnovu zakona o
šumama. Pa i sam Zakon o činovnicima govori o službenoj dužnosti čuvarskog osoblja
u svojstvu zvaničnika ili služitelja. Ne mislimo se upuštati u detalje niti iznositi raniju
praksu u postupku sa cuvarskim osobljem. Danas je položaj i dužnost toga osoblja
regulisana zakonskim propisima. Kao što ti zakonski propisi govore, čuvarsko je osoblje
pomoćno osoblje dodeljeno šefu uprave. U dužnost mu treba stavljati samo
službeni rad. Mi smo već istakli u svojim člancima, da čuvarsko osoblje u današnjim
prilikama nema dovoljne stručne kvalifikacije za čuvarsku službu. Zakon o činovnicima
propisuje da su za zvanje zvaničnika potrebna dva razreda gimnazije ili odgovarajuća
stručna škola. Pogrešno je protivno mišljenje. Dužnost je šefa uprave da od čuvarskog
osoblja stvori razborito, vredno, požrtvovno i poverljivo osoblje. To će se postići samo
korektnim, pravednim i lepim postupanjem sa cuvarskim osoblje´m, a nikako arogantnim
ili pak nekim strogim vojničkim držanjem. Budući da to osoblje ne raspolaže sa duvoljnim
teoretskim i praktičnim znanjem za svoj poziv, šef uprave mora ga stalno
opominjati pismeno, usmeno, u kancelariji, kod svakog sastanka i na terenu, kako će
vršiti što bolje svoju dužnost. Uvek će imati nešto novo i korisno po unapređivanje
šumskog gazdinstva da mu kaže, da mu obrati pažnju. Šef uprave mora imati strpljenja
i volje, pa će i sam uvideti, da će postići dobar uspe´h, da će sebi stvoriti od čuvarskog
osoblja dobre i savesne pomoćnike. Potrebno je da šef uprave češće obilazi
i nadzire rad čuvarskog osoblja na terenu, a naročito da ga primerom pouči, kako će
postupati sa šumskim kradljivcima. Držanje predavanja ili kurseva čuvarskom osoblju
korisno bi poslužilo.


U odmeravanju kazne prema čuvarskom osoblju treba da je pravedan i uviđavan.
Za svaku malenkost ne treba primeniti kaznu. Savesno i dobro čuvarsko osoblje
će ceniti takav postupak šefa uprave, biće mu desna ruka. Ako bi čuvarsko osoblje,
iz neznanja ili naivno učinilo kakvu nekorektnost prema ličnosti šefa uprave, nije zgodno
odmah uzeti pero, preslušati ga i kazniti. Pre bi ga trebalo usmeno ukoriti i opomenuti
da to više ne čini. Nije zgodno u isto vreme biti i tužilac i sudija. Po sebi se
razume, šef uprave nesme biti mekušac niti mlitav prema čuvarskom osoblju. Naše je
mišljenje, da samo zbog prekršaja službene dužnosti treba primeniti kaznu, jednom reči,
šef uprave treba da bude i starešina i čovek prema čuvarskom osoblju. Čuvarsko
osoblje nije dovoljno pismeno, ne razume zakonske propise, nezna ni ono, na što ima
pravo po zakonu i kad stiče zakonsko pravo na periodsku povišicu, na unapređenje
u grupu. Šef uprave je dužan da vodi računa, kako bi čuvarsko osoblje dobilb na
vreme sve ono što mu po zakonu pripada. Šef uprave ne treba samo da zapoveda


185