DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 118     <-- 118 -->        PDF

stoji li slučaj da je kod šumske uprave jedini stručnjak šef uprave, onda sav kancelarijski
rad tereti njega. On nema u koga da se uzda niti da očekuje, da će ko drugi
mesto njega svršiti neki posao. Da bi sav stručan i administrativan posao, bar u granicama
fizičke i tehničke1 mogućnosti, na vreme svršavao, u mnogo slučajeva šef uprave
moraće raditi u kancelariji po 2—3 časa dnevno više, nego što je propisano zakonima
i uredbama. Prema ovome od takvih šefova uprava ne može se ni tražiti da dolaze
na minutu ili da izlaze na minutu iz kancelarije.


Smatramo da smo po ovom predmetu rekli u glavnom sve, što bi se imalo reći.


b) Terenski rad šefa uprave. Šta spada u delokrug terenskog rada šefa uprave,
to je također pobrojano u Upustvima za šumske uprave´, kao i upustvima za uređivanje
državnih šuma. Stoga ne nalazimo za potrebno da ih ponavljamo. Ograničićemo se da
rasvetlimo, kako se vrši taj terenski rad.


Svaka uprava je podeljena na čuvarske rajone, koje čuvaju čuvari \šuma. No
treba imati na umu, da je za svaku neispravnost u šumskim srezovima šef uprave suodgovoran.
Ova suodgovornost je velika, naročito u pogledu velike šumske štete ili
šumskog požara. Da bi se izbegle neugodnosti i zakonske posledice´, šef uprave treba
da je često na terenu. Drugim recima, potrebno je često obilaženje i pregledavanje
čuvarskih rajona. Doduše, prema današnjem stanju stvari, terenski rad šefa uprave
je sveden na minimum, a to je od neizmerne štete po samo šumsko gazdinstvo. Glavni
razlog treba tražiti u putnim troškovima, koji su svedeni ispod dozvoljenog minimuma,
a zatim preopterećenost šefa uprave kancelarijskim radom, koji apsorbira 70—80%raspoloživog
radnog vremena.


Protiv ovakvog stanja treba se boriti svim legalnim sredstvima. No dok se ovo
žalosno stanje1 kod šumskog gazdinstva ne popravi, šef uprave nesme se ograničiti
na minimalan broj službenih putovanja od pet dana mesečno*), šef uprave treba da je
u stalnom dodiru sa čuvarskim osobljem na terenu, a i sa okolnim građanstvom, koje
dolazi u šumu po raznim poslovima.


Samo tako i na takav način šef uprave će biti u stanju da odgovori svojoj dužnosti
u pogledu zaštite i odbrane poverenog mu gazdinstva od čoveka, elementarnih
nepogoda, insekata i požara. Osobitu pažnju treba šef da posveti neprestanim usmenim
i pismenim opomenama čuvarskog osoblja, a preko ovoga čobanima, drugom
građanstvu, šumskim radnicima i ugljarima, da se u šumi ne bi desio požar.


Koliko su truda i napora morali uložiti i kakvu su odgovornost morali snositi
oni šefovi šumskih uprava, koji su imali tu zlu sreću, da im se u šumama pojavio
požar? Nije potreban odgovor s naše strane na ova pitanja, jer bi nam to mogli odgovoriti
oni sami.


Pratiti zdravstveno stanje sastojina, voditi prore´de, seče glavnih prihoda, veštačko
pošumljavanje, gajiti sastojine, osigurati prirodno pošumljavanje, voditi brigu


o šumskim rasadnicima i eksploataciji šume, o uređenju šume, sprečavati uzurpacije,
povredu šumskih međa, sprovoditi čišćenje od suvara, bolesnih i nepoželjnih stabpla
i još mnogi drugi stručni radovi spadaju u terenski rad šefa uprave. Svi ovde nabrojani
radovi ne mogu se vršiti iz kancelarije, još manje na osnovu izveštaja čuvarskog
osoblja. Na veliku štetu i žalost šumskog gazdinstva izvođenje mnogih od pobrojanih
radova još se i danas prepušta čuvarskom osoblju. Sa tom rđavom praksom u interesu
šumskog gazdinstva trebalo bi jednom prestati. Kad bi čuvarsko osoblje moglo
i imalo potrebno znanje da izvodi mnoge važne radove, onda nisu potrebni šefovi
šumskih uprava sa fakultetskom spremom.
*) Raspisom Odelenja za Šumarstvo br. 9.808/34 putni paušali šefova Š. uprava
su reducirani na 65% dosadanjih iznosa, pa je minimum putovanja sveden mesečno na


..2 dana!


182