DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Tema ovog predavanja, nadamo se, biće korisna i za naše drugove, koji u da


našnjim prilikama služe kod šumskih uprava, a naročito će korisno i poučno poslužiti


mladjim drugovima, koji se tek spremaju bilo praktično ili teoretski da steknu potrebnu


sposobnost, kako bi jednog dana zauzeli položaj šefa uprave. Nije to ni tako prosta,


još manje laka stvar biti na čelu šumske uprave. Odmah ćemo naglasiti, da je položaj


šefa uprave ne samo zavidan, pun časti i dostojanstva, već da je on i težak i delikatan,


a pri tome skopčan sa velikim moralnim i materijalnim odgovornostima.


Imajući u vidu sve ovo, što smo napred rekli, naša je želja da raspravimo delikatno
pitanje o delokrugu i radu šefa šumske uprave. Nastojaćemo da ga rasvetlimo
što bolje možemo, koristeći se našim dugogodišnjim i neprekidnim iskustvom službovanja
na čelu šumske uprave, koje zalazi u desetu godinu.


Tema današnjeg predavanja raspravljana je u našim člancima: »Delokrug i rad
šumske uprave« (Š. L. br. 4/1930) i »Državno šumsko gazdinstvo i Zakon o državnom
računovodstvu« (Š. L. br. 3/1934), te bi se moglo pomisliti da je tamo sve rečeno i da
se ne bi imalo više šta reći o tome pitanju. Medjutim naše je mišljenje, da je pitanje
rada šefa šumske uprave u navedenim člancima dodirnuto samo u toliko, u koliko je
govoreno o delokrugu i radu šumske uprave, a da nije tačno preciziran i preglednije
opisan rad samog šefa uprave. Ovim predavanjem želimo nadopuniti i zaokružiti sve
ono, što smo govorili u našim člancima, kako bi se dobila jedna celina.


Današnje naše predavanje podelićemo u glavnom u dva dela.


A. Službeni rad šefa uprave.
a) Kancelarijski rad. šta sve spada u kancelarijski delokrug i rad šefa šum.
uprave, propisano je u Upustvima o primeni Zakona o Šumama za šumske uprave Br.
30541/1930. Ova su upustva kasnijim raspisom dopunjavana. Sem toga kancelarijski
rad šefa uprave propisan je i u Upustvu za uredjivanje državnih šuma Br. 33.820/1931.
Pored navedenih upustava postoje mnogobrojni raspisi i naredbe, koje govore o kancelarijskom
radu šefa uprave.
Mi ne mislimo nabrajati kancelarijski rad i dužnosti, koje su propisane navedenim
upustvima, raspisima i naredbama.
To bi nas daleko odvelo, a smatramo da je svaki šef uprave pročitao citirana
upustva i da po istima postupa, jer ona sadrže glavni kancelarijski rad. U koliko je
koji od šefova uprava što izgubio iz vida, upućujemo ga na upustva, koja se nalaze u
Zborniku Šumarskih Zakona i Propisa str. 130 i 289 (ing. Borošić i ing. Sarnavka). Na
kancelarijski rad po drugim raspisima i propisima šefovi šum. uprava se stalno i na
vre´me upozoravaju od strane nadležne Direkcije, Banske Uprave, pa i samog Odelelenja
za Šumarstvo. Oni pak naši drugovi, koji se tek spremaju da zauzmu položaj šefa
uprave, prilikom preuzimanja te dužnosti biće upozoreni na navedena upustva. Na ostale
raspise upozoriće ih pretpostavljena viša vlast, a i sami mogu naći potrebno u
takozvanim normalnim naredbama, koje vodi svaka šumska uprava.
Mi ćemo u kratkim potezima potsetiti na to, kakav treba da bude kancelarijski
rad, jer smatramo da će to biti važnije nego li samo nabrajanje toga rada. Kao princip
svakom šefu uprave treba da bude pred očima ona narodna mudra i pametna izreka:
»Što možeš uraditi danas, ne ostavljaj za sutra« ili: »Propušteno vreme´ neda se
nikad nadoknaditi«.
Reći će nam mnogi »pa to nije ništa novo, to mi znamo«. Nije dovoljno znati,
već se treba držati te izreke i striktno je primenjivati. Koliko je naših drugova u svojstvu
šefa šumske uprave imalo okapanja, natezanja i nekorisnog piskaranja u davanju
izjašnjenja Direkciji, što ovaj ili onaj kancelarijski posao nije na vreme svršen, što
izvestan važan izveštaj nije na vreme poslan. Mnogi izveštaji i kancelarijski radovi
izgledaju, na oko, sporedni i nevažni, a kad tamo, Direkcija pravi pitanje od toga.


180