DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 9     <-- 9 -->        PDF

II.
Površina je Bugarske 103.146 kv. km., od čega otpada na Sjevernu
Bugarsku 43.400 kv. km, na Južnu 42.259, a na Jugozapadnu 17.487 kv.
km. Bugarska zahvata Vs Balkanskoga Poluotoka.


Do 500 m. nadmorske visine iznosi površina 66.584 kv. km.; između
500—1000 nadmorske visine ima 23.659 kv. km, a iznad 1.000 m. nadmorske
visine 12.911 kv. km.


Prema statistici iz 1926. god. imala je Bugarska oko 5,480.000 stanovnika.
Računa se, da danas broji preko 6 milijuna stanovnika.
Bugarska je podijeljena na 16 okruga; ima 93 gradske općine, 2566
seoskih općina, 93 grada, 4.278 sela i 1.384 zaselka.


Velik dio Bugarske leži s jedne strane u slivu Dunava i Crnoga mora,
a još veći u slivu Bijeloga mora. Tako sliv crnomorski sa Dunavom obuhvata
40.313 kv. km., a bjelomorski preko 46.000 kv. km, pri čemu sliv Marice
iznosi 35.192 kv. km, sliv Strume 8.617 kv. km., a sliv Meste 3.497
kv. km.


Od bugarskih rijeka najduža je Marica (530 kim.) Onda dolazi Tundža
(416 km.), Isker (401 km.), Struma (392 km.) te Osm (332 km.)


Od najviših vrhova napomenućemo El-Tepe u Pirin-planini (2.918 m.),
Musala u Rili (2.935 m.), Čadi-Tepe u Rili (2.789 m.), Popova Sapka u Rili


(2.699 m.), Manča u Rili (2707 m.), Belmeken u Zapadnim Rodopima
(2640 m.)
U Bugarskoj se može približn o dobro odijeliti 6 klimatskih
oblasti:


1) Podunavska suha i studena oblast. To je srazmjerno niski
kraj uz Dunav sa malo oborina, svega (najčešće) oko 500 mm., sa studenom
i surovom zimom i žarkim ljetom. Tu je i najviša godišnja amplituda
u temperaturi na bugarskim staništima.


2) Umjeren o-k ontinentalna oblast zauzima preostali južni
dio podunavskog kraja. Oborina ima prosječno oko 650 mm. I tu je studena
zima, dosta duga i surova, ljeto je duže i dosta toplo. U toj oblasti
česte su štete od tuče.


3) Gornjo-trakijska nizina zauzima gotovo čitavu Južnu Bugarsku.
To je izrazita kontinentalna oblast. Uporedivši je sa umjerenom
kontinentalnom oblasti, ovdje je srednja godišnja temperatura viša, a godišnja
amplituda manja. Proljeće je meko, hladno, ljeto je toplo, jesen i
proljeće su produženi na račun zime. Godišnja količina oborina manja je
nego u ranije pomenutoj oblasti.


4) Crnomorska oblast zauzima razmjerno uski pojas uz Crno more.
Utjecaj mora očituje se u malim amlitudama temperature. One su malene
između dana i noći kao i godišnje. Utjecaj mora očituje se i u tome,
što je jesen toplija nego proljeće, a i oborine su veće s jeseni nego s proljeća.
U ovoj se oblasti vidi tendencija da zimske oborine budu veće. Godišnja
količina oborina je razmjerno malena; maksimum je u junu, minimum
u južnoj polovini te oblasti mjeseca septembra. Razmjerno je vrlo
yelika relativna vlažnost zraka i vrlo malene amplitude u relativnoj vlazi.


7