DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 65     <-- 65 -->        PDF

t IVAN HANIKA,
šum. nadsavjetiijk kneza Thurn-Taxisa u. rn.,


umro je 12. .XII. 1935. god. u Zagrebu u 79-toj godini.


Pokojnik je služio mnogo godina u Lekeniku kod Siska kao upravnik vlastelinske
šumske "uprave.


Na grobu se je od pokojnika oprostio direktor šuma kneza Thurn-Taxisa u Delnicama
g. A. Bergan i zaželio pokojniku, rodom Čehu, laku zemljicu u njegovoj drugoj
domovini Jugoslaviji.


t DUŠAN GAKOVIĆ,
viši šum. savjetnik i šef šum. uprave u Han-Pijesku,
umro je. Pokojnik je cijelo vrijeme službe sproveo u Bosni. On je bio apsolvent bivše


šumarske škole u Sarajevu.


PROMJENE U SLUŽBI.
Unapređeni su:


S m i 1 a j inž. Ivan , savjetnik 4. grupe kod dir. šuma Brodske imovne općine
u Vinkovcima.
P a d j e n inž. Jovan , savjetnik 4. grupe kod dir. šuma gradiške imovne općine
u Novoj Gradiški.


Premješteni su:


N e d i m o v i ć inž. Svetozar, viši savjetnik Dir. šuma 4. grupe 2. stepena
u Sarajevu, k Odeljenju za šumarstvo Min. šuma i rudnika u Beogradu;
B^abić inž. Bogdan , viši savjetnik 4. grupe 2. stepena Dir. šuma Banja
Luka, k Direkciji šuma u Sarajevu;
Fische r inž. M a k s o, šum. savjetnik 5. grupe i šef šum. uprave u Otočcu,
k sreskom načelstvu u Karlovcu;
Runj e inž. H i n k o, šum. savjetnik 5. grupe i sres. šum. referent u Daruvaru,
k sreskom načelstvu u Vukovaru;
Ambrina c inž. Josip , savjetnik 5. grupe i šef šum. uprave Ivanovo Selo,
k šum. upravi u Sokolovcu;
Š e r b e t i ć inž. Adolf , šum. savjetnik 6. grupe i šef šum. uprave Busovača,
k Direkciji šuma u Sarajevu;
D o d e r Ri s tfo, viši šum. povjerenik 6. grupe š. u. Prača-Sjetlina, k šum.
upravi u Ilidžama;
N o v k o v i ć inž. Dušan , šum. viši pristav 7. grupe Dir. šuma, Sarajevo,
k šum. upravi u Vlasenici;
Hranil o vi ć inž. M a k s o, šum. viši pristav 7. grupe kod sres. načelstva u
Gospiću, za šum. referenta sres. načelstva u Slav. Požegi;
Jovanovjić inž. Jovan, šum. viši pristav 7. grupe i sres. šum. referent u
Vukovaru, k sres. načelstvu u Daruvaru;
Toma c inž. M a rujan , šum. viši pristav 7. grupe i šef šum. uprave JamenaMorović,
k šum. upravi u Valjevu;
D r a g i š i ć inž. Petar , šum. viši pristav 7. grupe i šef šum. uprave Sokolovac,
k šum. upravi u Ivanovom Selu;
V u č k o v i ć inž. B 1 a ž i m i r, šum. viši pristav 7. grupe Dir. šuma Čačak, za
šefa šum. uprave u Gornjem Milanovcu;
S t o š i ć inž. Mihajlo , šum. viši pristav 7. grupe i šef šum. uprave Valjevo,
k Direkciji šuma u Čačku;


63