DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 64     <-- 64 -->        PDF

a zatim vojni ekonom. U svjetskom ratu podnio je povlačenje kroz Albaniju. 8in ntd
Uejan bio je četnički vojvoda. Kad su u južnoj Srbiji počele praštati puške na sve strane
da nagovijeste skoro oslobođenje od petstoljetnog ropstva, pao je Dejan u borbi za
oslobođenje. Smrt sina podnio je pokojni čika Jekić teška srca.


Poslije albanske Golgote Jekić je neko vrijeme boravio u Francuskoj. Od francuskih
je šumara bio srdačno primljen. 0 svom boravku u Francuskoj publikovao je
duži referat u Šumarskom Listu 1922.


Pokojnik je bio 50 godina član Šumarskog udruženja, 54 godine član Srpskog
poljoprivrednog društva. U ime potonjeg društva oprostio se od uvaženog pokojnika
na grobu toplim govorom predsjednik Dr. T, M i t r o v i ć.


Članovi Beogradske podružnice J. Š. U. sakupili su u spomen pokojniku umjesto
vijenca oveću svotu i predali je Jugoslovenskom šumarskom udruženju u Fond /a
propagandu šumarstva Viteškog Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja.


Neka je slava Jovanu Jekić u, pioniru i veteranu naše
struke Dr. N. N.


t STJEPAN ŠIMIĆ,
direktor šuma brod. imov. općine u p.


umro je nakon kratke bolesti dne 21. XI. prošle godine u Zagrebu, gdje je i pokopan.
Pokojnik se rodio 20. XI. 1876. god. u Duboviku kraj Slav. Broda. Po svršetku
osnovne i građanske škole upisao se u Krizevačko šumarsko učilište, koje je svršio
1896. god. Zatim je stupio u službu Ogulinske imovne općine. Po dovršenju propisane
prakse (u svojstvu tehničkog dnevničara) položio je praktički ispit 9. XI. 1898. g. Tek
potom imenovan je bio šumarskim vježbenikom iste imovne općine, u kojem je svojstvu
službovao do početka god. 1904. Nakon toga i to do god. 1907. službovao je u
svojstvu nadšumara taksatora. Krajem 1919. god. promaknut je na šumarnika iste
svojstvu nadšumara taksatura. Krajem 1919. god. promaknut je na šumarnika iste
imovne općine, od koje je početkom 1923. g. prešao u svojstvu šum. savjetnika k Brodskoj
imovnoj općini. Ovdje je službovao do 1928. god. i to počevši od g. 1925. u svojstvu
direktora imovne općine.
Po penzioniranju (1928. god.) nastanio se je u Zagrebu, gdje je eto i umro
točno po dovršetku 59. godine života. Bog mu dao duši lako!


62