DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 61     <-- 61 -->        PDF

za god. 1932, 1933 i 1934; Jerb´ć Zdravko, Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1933;
Jerbić Ivan, Zagreb Din. 100.— za god. 1934; Jovanovac Antun, Zagreb Dm. 100.— za
god. 1935; Kohut Ladislav, Senj Din. 82.— za god. 1935; Körber Rudolf, Dragović Din,
100.— za god. 1935; Krebelj Petar, Bilje Din. 100,— za god. 1935; Lach Gustav, Bjelovar
Din. 100.— za god. 1935; Lovrić Ante, Pakrac Din. 100.— za god. 1935; Marušić
Mijo, Djakovo Din. 100.— za god. 1935; Milekić Sreta, Jakšić Din. 100.— za god.
1934; Matizović Drago, Zagreb Din. 100.— za god. 1935; Moćan Franjo, Čavle Din.
100.— za god. 1935; Malčić Vatroslav, Ljeskovica Din. 100.— za god. 1935; Novićić
Miloš, Vinkovci Din. 100.— za god. 1935; Odžić Vladimir, Zagreb Din. 100.— god.
1935; Popović Radojka, Zagreb Din. 50.— za I. polg. 1935; Pichler Milan, Zagreb Din.
100.— za god. 1935; Pere Zvonko, Zagreb Din. 50.— za II. polg. 1934; Rohr Petar,
lisice Din. 100.— za god. 1935; Rossi Alfred, Kotor Din. 50.— za I. polg. 1934; Ružičić
Antun, Delnice Din. 100.— za god. 1935; Radošević Vjekosl., Bjelovar Din. 100.—
za god. 1935; Srdjić Aleksander Din. 120.— za god. 1935. i upisninu; Savčić Miloš, N.
Gradiška Din. 200.— za god. 1934. i 1935; Sokol Smiljko, Zagreb Din. 50.— za I. polg.
1934; Sulimanović Drago, Levanjska Varoš Din 100.— za god. 1935; Strineka Milan,
Vinkovci Din 100.— za god. 1936; Šverko Ivo, Sušak Din 100.— za god. 1935; Štefović
Josip, Križevci Din. 100.— za god. 1935; Tonković Juraj, Delnice Din. 100.— za god.
1934; Tomičić Božidar, Kutjevo Din. 100.— za god. 1934; Vojvoda Franjo, Voćin, Din.
200.— za god. 1934 i 1935; Weisenzel Eduard, Drežnik Din. 50.— za II. polg. 1931;


REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE BEOGRAD:


Baranac Slobodan, Beograd Din. 72.— za god. 1935; Divjak Tihomir, Beograd
Din. 100.— za god. 1934; Djurić Stjepan, Subotica, Din. 100.— za god. 1935; Janković
Djura, Beograd, Din. 200.— za god. 1934 i 1935; Piršić Vilim, Beograd, Din. 100,—
za god. 1935; Šimunović Živan, Beograd, Din. 100.— za god. 1935;


REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE LJUBLJANA:


K. Auersperg Soteska, Din. 100.— za god. 1935; Glaučnik dr. Franjo, Maribor,
Din. 100.— za god. 1935; Jelenčić Leopold, Boh. Bistrica, Din. 100.— za god. 1935;
Jovanović Vojislav, Bled, Din. 50.— za II. polg. 1935; Krejči Antun, Ruše, Din. 100.—
za god. 1935; Kraut Igo, Kranj, Din. 200.— za god. 1935 i 1936; Lenarčić Josip, Vrhnika,
Din. 100:— za god. 1935; Luckman F., Ljubljana, Din. 100.— za god. 1935;
Melliva Adolf, Ravnik, Din. 100.— za god. 1935; Sodnik Antun, Ljubljana, Din. 100.—
za god. 1935; Skoupil Karol, Kočevje, Din. 100.— za god. 1934; Scheithauer Robert,
Brezice, Din. 100.— za god. 1935; Župane Jernej, Lancovo, Din. 100.— za god. 1935;
REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE SKOPLJE:


Joksimović Branko, Bitolj, Din. 100.— za god. 1935; Marković Nedeljko, Leskovac,
Din. 100.— za god. 1935; Sendić Josip, Djevdjelija, Din. 100.— za god. 1935;
Vasjutin Konstantin, Gostivar, Din. 100.— za god. 1935;


REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE SARAJEVO:


Bojić Savo, Ilidža, Din. 100.— za god. T934; Ditrich Vilim, Nemila, Din. 100.—
za god. 1935; Djukić Dušan, Sarajevo, Din. 100.— za god. 1935; Gorupić Pero, Olovo,
Din. 100.— za god. 1934; Hartman Robert, Zenica, Din. 50.— za I. polg. 1935; Jukić
Jakob, Sarajevo, Din. 50.— za I. polg. 1934; Knežević Milan, Sarajevo, Din. 100.— za
god. 1935; Kurz Josip, Sarajevo, Din. 50.— za I. polg. 1934; Kazakov Vadim, čačak,
Din. 100.— za god. 1935; Kašiković Branko, Hadjići, Din. .....- za god. 1933, 1934
i 1935; Mikša Stjepan, Ilidža, Din 100.— za god. 1935; Metz Albert, Sarajevo, Din.


59