DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 60     <-- 60 -->        PDF

davni odbor ima stalnog tajnika. Za troškove odbora određen je godišnji budžet od


15.000 švedskih kruna, a godišnji budžet za radove istraživanja iznosi 100.000 švedskih
kruna. Tu pomoć pruža država i drvna industrija, koja je mnogo interesirana na radovima
i rezultatima istraživanja odbora.
8. Novi putevi kemijske preradbe drva. (Prof. Dr. A. Nowak).
Kaznim kemijskim metodama i sredstvima može se drvo rastaviti na svoje glavne
sastojine: celulozu i lignin. Provede li se dalje, hidroliza celuloze, dolazimo do šećera.
Na toj mogućnosti dobivanja šećera iz drva podići će se industrija za proizvodnju
»drvnog šećera« prema tvrdnji prof. A. Nowaka. Ovaj navedeni postupak potječe od
Bergiusa. Daljnjim rafiniranjem dolazi se do čistog grožđanog šećera. Dodatkom kvaščevih
gljivica grožđanom šećeru preći će on vrijenjem u alkohol. Osim te metode
postoje i druge metode kao: metoda Schollera, Frehdenhagena i Kocka. Metoda od
Schollera je vrlo podesna, jer se po njegovoj metodi direktno dobiva alkohol iz razređene
rastopine šećera pomoću razređene sumporne kiseline pod tlakom i visokom tem


peraturom.


Prof. Nowak navodi, da je ta mogućnost dobivanja alkohola iz malo vrijednih
drvnih otpadaka od neprocjenjive vrijednosti. Dodavanjem 25—40% alkohola benzinu
za pogon motora smanjit će se uvoz benzina, a potrebne devize za njegovu nabavku
moći će se upotrijebiti za druge potrebnije svrhe. Taj momenat dolazi osobito u obzir


za
vrijeme rata, te je od velike strateške važnosti.
Nakon svega dosad navedenog vidimo, na koje se sve načine mogu upotrijebiti
vredne vrsti drva, a i malo vrijedni drvni otpaci, te da je drvo dobro od neprocjenjive
važnosti za čovječanstvo i njegov napredak.


Ing. M. Plavšić.


IZ UDRUŽENJA


APEL
Molimo članove J. š. U. i pretplatnike »šumarskog Lista«, da uplate članarinu
za 1936 (redovni članovi 100.— din., studenti šumarstva 50.— din.), čekovne uplatnice
prileže.
Ujedno ponovno apelujemo na stare dužnike, da uplate dug. U protivnom samo
sebi povećaju troškove, a i Udruženju (poštarina, opomene, advokat).
Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU NOVEMBRU GODINE 1935.


Redovitih članova:
Anderka Julio Vinkovci Din. 100.— za god. 1935. Asančić Ivan, Drenje Din.
100.— za god. 1935; Briksi Stjepan, Varaždin Din 100.— za god. 1935; Berleković
Stjepan, Vinkovci Din. 100.— za god. 1935; Behm Viktor, Kostajnica Din. 100.— za
god. 1935; Dereta Borislav, Aleksinac Din. 50.— za I. polg. 1935; Draščić Ivan, Split
Din. 100.— za god. 1935; Dragišić Petar, Ivanovo Selo Din. 50.— za II. polg. 1934 i
Din. 100.— za god. 1935; Dražić Jure, Zagreb Din. 100.— za god. 1935; Dubravčić
Venco, Pitomaca Din. 100.— za god. 1935; Franješ Eugen, Bjelovar Din. 50.— za I.
polg. 1935; Hranilović Dane, Zagreb Din. 100.— za god. 1935; Ištaković Blaž, Vinkovci
Din. 50.— za II. polg. 1934; Janković Mirko, Nova Raca, Din. 100.— za god. 1935;
Jovanović Jovan, Daruvar Din, 100.— za god. 1935; Janković Ilija, Djakovo Din. 300.—,


58
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 61     <-- 61 -->        PDF

za god. 1932, 1933 i 1934; Jerb´ć Zdravko, Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1933;
Jerbić Ivan, Zagreb Din. 100.— za god. 1934; Jovanovac Antun, Zagreb Dm. 100.— za
god. 1935; Kohut Ladislav, Senj Din. 82.— za god. 1935; Körber Rudolf, Dragović Din,
100.— za god. 1935; Krebelj Petar, Bilje Din. 100,— za god. 1935; Lach Gustav, Bjelovar
Din. 100.— za god. 1935; Lovrić Ante, Pakrac Din. 100.— za god. 1935; Marušić
Mijo, Djakovo Din. 100.— za god. 1935; Milekić Sreta, Jakšić Din. 100.— za god.
1934; Matizović Drago, Zagreb Din. 100.— za god. 1935; Moćan Franjo, Čavle Din.
100.— za god. 1935; Malčić Vatroslav, Ljeskovica Din. 100.— za god. 1935; Novićić
Miloš, Vinkovci Din. 100.— za god. 1935; Odžić Vladimir, Zagreb Din. 100.— god.
1935; Popović Radojka, Zagreb Din. 50.— za I. polg. 1935; Pichler Milan, Zagreb Din.
100.— za god. 1935; Pere Zvonko, Zagreb Din. 50.— za II. polg. 1934; Rohr Petar,
lisice Din. 100.— za god. 1935; Rossi Alfred, Kotor Din. 50.— za I. polg. 1934; Ružičić
Antun, Delnice Din. 100.— za god. 1935; Radošević Vjekosl., Bjelovar Din. 100.—
za god. 1935; Srdjić Aleksander Din. 120.— za god. 1935. i upisninu; Savčić Miloš, N.
Gradiška Din. 200.— za god. 1934. i 1935; Sokol Smiljko, Zagreb Din. 50.— za I. polg.
1934; Sulimanović Drago, Levanjska Varoš Din 100.— za god. 1935; Strineka Milan,
Vinkovci Din 100.— za god. 1936; Šverko Ivo, Sušak Din 100.— za god. 1935; Štefović
Josip, Križevci Din. 100.— za god. 1935; Tonković Juraj, Delnice Din. 100.— za god.
1934; Tomičić Božidar, Kutjevo Din. 100.— za god. 1934; Vojvoda Franjo, Voćin, Din.
200.— za god. 1934 i 1935; Weisenzel Eduard, Drežnik Din. 50.— za II. polg. 1931;


REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE BEOGRAD:


Baranac Slobodan, Beograd Din. 72.— za god. 1935; Divjak Tihomir, Beograd
Din. 100.— za god. 1934; Djurić Stjepan, Subotica, Din. 100.— za god. 1935; Janković
Djura, Beograd, Din. 200.— za god. 1934 i 1935; Piršić Vilim, Beograd, Din. 100,—
za god. 1935; Šimunović Živan, Beograd, Din. 100.— za god. 1935;


REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE LJUBLJANA:


K. Auersperg Soteska, Din. 100.— za god. 1935; Glaučnik dr. Franjo, Maribor,
Din. 100.— za god. 1935; Jelenčić Leopold, Boh. Bistrica, Din. 100.— za god. 1935;
Jovanović Vojislav, Bled, Din. 50.— za II. polg. 1935; Krejči Antun, Ruše, Din. 100.—
za god. 1935; Kraut Igo, Kranj, Din. 200.— za god. 1935 i 1936; Lenarčić Josip, Vrhnika,
Din. 100:— za god. 1935; Luckman F., Ljubljana, Din. 100.— za god. 1935;
Melliva Adolf, Ravnik, Din. 100.— za god. 1935; Sodnik Antun, Ljubljana, Din. 100.—
za god. 1935; Skoupil Karol, Kočevje, Din. 100.— za god. 1934; Scheithauer Robert,
Brezice, Din. 100.— za god. 1935; Župane Jernej, Lancovo, Din. 100.— za god. 1935;
REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE SKOPLJE:


Joksimović Branko, Bitolj, Din. 100.— za god. 1935; Marković Nedeljko, Leskovac,
Din. 100.— za god. 1935; Sendić Josip, Djevdjelija, Din. 100.— za god. 1935;
Vasjutin Konstantin, Gostivar, Din. 100.— za god. 1935;


REDOVITIH ČLANOVA SA PODRUČJA PODRUŽNICE SARAJEVO:


Bojić Savo, Ilidža, Din. 100.— za god. T934; Ditrich Vilim, Nemila, Din. 100.—
za god. 1935; Djukić Dušan, Sarajevo, Din. 100.— za god. 1935; Gorupić Pero, Olovo,
Din. 100.— za god. 1934; Hartman Robert, Zenica, Din. 50.— za I. polg. 1935; Jukić
Jakob, Sarajevo, Din. 50.— za I. polg. 1934; Knežević Milan, Sarajevo, Din. 100.— za
god. 1935; Kurz Josip, Sarajevo, Din. 50.— za I. polg. 1934; Kazakov Vadim, čačak,
Din. 100.— za god. 1935; Kašiković Branko, Hadjići, Din. .....- za god. 1933, 1934
i 1935; Mikša Stjepan, Ilidža, Din 100.— za god. 1935; Metz Albert, Sarajevo, Din.


59