DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U akademiju ulaze i tri Bugarina. Hrvati akademici osvjetljuju pitanja
i iz bugarske istorije, pa je prvi predsjednik akademije Fr.
R a č k i u radnji »Borba južnih Slovjena za državnu neodvisn
o s t u XI. vijeku « osvijetlio i najsjajnije doba iz života naroda
bugarskoga — t. j . epohu cara Samuila. Tajnik akademije P. Matković,
pišući o putovanjima po Balkanskom poluotoku, naročito se zadržava na
zemlji Bugarskoj. Euzebij Fermendžin, starinom Bugarin, iznosi
u Akademiji svoja »Acta Bulgariae ecclesiasticae« (1887.)


Godine 1861. pomoću Strossmayerovom izilaze bugarske narodne
pjesme i to ćirilicom, a ne grčkim pismenima, kako je onda
bilo u običaju zbog jakog utjecaja fanariota Grka, koji su bili duševni
gospodari Bugara. Strossmayer je naime u Beču upoznao Bugarina Konstantina
Miladinova, doveo ga k sebi u Djakovo i dao mu mogućnosti da
spremi za štampu bugarske narodne pjesme, koje su onda u Zagrebu i
štampane, u Jakićevoj tiskari, pod naslovom »Bulgarski narodni
pjesni odbratja Miladinov Dimitrija i Konstantina«.
Knjiga je posvećena biskupu kao velikodušnome pokrovitelju narodne
Književnosti »bez kojega bi pomoći i ove pjesme još dugo
ostale u neizvjesnosti«. Braću Miladinove Grci su kasnije
otrovali.


Godine 1884. dne 25. maja, na praznik Ćirila i Metodija, bugarski
učitelji, sabrani u Sofiji, depešom pozdravljaju svoga prijatelja Strossmayera.
Iste godine prvo učeno »Blgarsko književno d r u ž est
v o« u Sofiji izabire Strossmayera svojim počasnim članom za njegove
velike zasluge učinjene bugarskoj knjizi u njenim najtamnijim časovima.
I »Slavjanska besjeda« u Sofiji bira ga dana 27-XI.-1884. za počasnog
člana.


Dana 15. maja 1885. biskup se zahvaljuje Slavjanskoj besjedi i tom
prilikom uvjerava bugarsku braću, dase»nitkonijeviše radovao
od njega oslobodjenju bratskoga, mukotrpnoga i junačkog
Bugarskog naroda, da nitko nije više od njega
blagosivao onu slavnu junačku ruku, koja je izvela
neumrlo djelo oslobodjenja Bugara — diku i ponos


XIX. vijeka. « Strossmayer ističe, da je uvijek štovao i ljubio vrijedni,
umom i srcem zdravi, osobito radini, čestiti i pošteni bugarski narod i da
može reći, da ga uspomena na pok. Miladinova uvijek dira u srce. To
pismo završuje biskup, da mi svi ovdje . . .
. . . »bugarskome narodu osobito privrženi ostajemo.
Već odavno smo mi vašu dičnu mladež rado medju
nama vidjeli, rado je u Zagrebu primali; pa kad sada
čitamo i slušamo, kako su njeki tih mladića do časti, do
ugleda i do upliva dospjeli i kako se dično i uspješno
sreći i napretku svoga naroda posvećuju, i mi se tomu
izsvegasrcaidušeradujemoivašuslobodunašomslobodom,
vašu sreću našom srećom, Vaš napredak vlastitim
našim napretkom smatram o.«


Ova poruka biskupova mnogo je oduševila Bugare.


Prof. Dr. Al. Teodorov napisao je u »Periodičesko na
književnoto družestvo v Srede c«, sveska XVI., raspravu »M iladinovskite
pjesni i Strossmayer«, u kojoj dokazuje važ


4