DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 55     <-- 55 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


DR. ALFRED DENGLER: »WALDBAU AUF ÖKOLOGISCHER GRUNDLAGE«,


II. AUFL., BERLIN 1935.
Pet godina nakon prvog izdanja izašlo je već drugo izdanje ovog odličnog
udžbenika i priručnika iz uzgajanja šuma. U novom izdanju nema bitnih promjena
spram prvog izdanja.* Način obrade i razdioba ostali su posve isti.


Djelo je kompletirano podacima iz stručne literature, koja je objelodanjena u
međuvremenu nakon izlaska prvog izdanja. Naročito je dopunjeno poglavlje o njezi
sastojina, i to prema najnovijim stručnim radovima Wiedemanna, Gehrhardta, Schädelina
i dr. Otsjek o danskom načinu prorjeđivanju proširen je vrlo instruktivnim Metzgerovim
shemama i napucima o proređivanju bukovih sastojina.


U novom izdanju izostavljeni su manje važni podaci i bilješke. Time je omogućeno
da djelo, pored toga što je kompletirano najnovijim spomenutim podacima,
obuhvaća uglavnom jednak opseg kao i prvo izdanje (556 str).


Ovom izdanju dodana je tabla o rasnim područjima bora u Njemačkoj. Osim
toga broj slika je znatno povećan.
Djelo je izišlo u nakladi Jul. Springera u Berlinu.
Ing. M. Anić


»PROPAGANDADIENST« O UPOTREBI DRVETA.


Časopis »P r o p a g a n d a di e n s«, Wien, u svome Heft 2 od maja 1935 vrlo
je interesantan. Svrha je listu, da u kratkim prikazima donese sva najnovija istraživanja
i dogođaje iz raznih država, koji su u vezi sa produkcijom, izradom i upotrebom drva.
U spomenutom svesku nalazimo opće informacije i opise priređenih izložbi, zatim informacije
o drvnim građevinama i zaštiti drva od požara i truleži, o upotrebi drva za
ogrjev, o upojnom plinu od drvnog uglja, o pragovima i novim mogućnostima za upotrebu
drva, te 2 dodatka i to o radu oko poboljšanja šumske privrede u Švedskoj i o
novim putevima u pogledu kemijske preradbe drveta.


1. Opće informacije i izložbe. Privredna kriza, koja je vladala, a još
i danas vlada, prouzrokovala je velike gubitke u šumskoj privredi. To današnje slabo
stanje šumske privrede pogoršavaju još i razni pronalasci, kojima se nastoji potisnuti
drvo sa mnogih njegovih područja. Da bi se stanje šumske privrede i drvne industrije
u zemljama, gdje one postoje, poboljšalo, poduzimaju se razne mjere sa strane nadležnih
faktora kao i stručnih udruženja. Osim službenih propisa mjerodavnih faktora
nastoje i stručna udruženja sa stručnim listovima, predavanjima, sastancima, izložbama,
filmom i reklamom da pobude i podignu interes potrošača i publike, te da im
pruže sliku o važnosti i koristi šumske privrede i drva za čitavu nacionalnu privredu.
U tom pogledu naročito mnogo čine Njemačka i Čehoslovačka. Izložbe u Leipzigu,
Bresslau-u i u Pragu u proljeće pr. g. bite su najbolja propaganda za upotrebu drveta u
tim zemljama. Na izložbi u Bresslau-u bile su izložene sve moguće zgrade izgrađene od
drva za gospodarstvo veličine od 15 ha, a u Leipzigu razna zaštitna sredstva protiv
požara i truleži drvenih zgrada. Na izložbi u Pragu naročito je bila značajna i pohvalna
pojava, da izlagači nisu išli za tim da stvore što veću reklamu za svoje proizvode,
nego da što zornije prikažu važnost i korist šumske privrede i drva. Tim postupkom
dobila je čitava izložba neki kolektivno-propagandni karakter za proizvodnju i upotrebu
* Recenzija od Ing. Z. Vajde u Šum. Listu 1931, str. 131.
53