DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 54     <-- 54 -->        PDF

e) u Tirolu zak. od 14. V. 1924. od 1. II. do I. IX.


f) u Voralbergu zak. od 29.XI. 1904 od 1. II. do 1. IX.


g) u Koruškoj zak. od 4. VII. 1902 od 1. I. do 1. IX.


11.) u Francuskoj je zec zaštićen od 1. II. do 23. VIII.


Jednako pozitivno znademo, da je zec zaštićen najnovijim zakonom u Italiji, a
jednako u Engleskoj, Belgiji, Holandiji i Španiji, čiji nam zakoni momentano nisu
pri ruci.


Dapače i u Egiptu, gdje je na drugu divljač lov posve slobodan i neograničen,
smiju se zec , gazela i kozorog ubijati samo na temelju posebne dozvole nadležne
vlasti.


Uočimo li dakle, da su sve evropske države najnovijim zakonima zaštitile zeca,
tada se moramo pitati: Zar su sve ove evropske države toliko zaostale u poljoprivredi,
da im zec na njihovim »bezvrijednim« poljoprivrednim produktima ne pravi nikakve
štete, i zar se samo naša država u kvalitativnoj i kvantitativnoj proizvodnji poljoprivrednih
produkata toliko uzdigla nad sve ostale evropske države, da samo njoj prijeti
pogibelj, da će joj te produkte zec u tolikoj mjeri uništiti, da ga zato mora utamaniti?


Naš novi lovni Zakon toliko je moderan, da pruža mogućnost potpune obrane
poljoprivrednih produkata od svake divljači, koja se nakoti u tolikoj mjeri, da zaprijeti
većom štetom poljoprivrednim proizvodima.


Propis §-a 18 Zakona o lovu doslovno kaže:
»Ban se ovlašćuje da poslije saslušanja Saveza lovačkih udruženja produži ili skrati lovostaju
navedenu u §-u 17 (zabranjeno vrijeme) kao i da za nove vrste divljači uvede
lovostaju za cijelu banovinu ili za pojedine srezove«.


Iz ovog zakonskog propisa slijedi, da ban može u svako doba priteći u pomoć
našem zemljoradniku u zaštiti njegovih proizvoda.
Nu još bolju sigurnost za obranu poljoprivrednih proizvoda pruža propis §-a 20
Zakona o lovu, koji kaže:


»Opšte upravne vlasti prvog stepena obraćaće pažnju da ovlaštenici lova ne
gaje divljač prekomjerno na štetu poljoprivrede i šumarstva. Gdje se bude utvrdio preveliki
priraštaj divljači, vlast će pozvati ovlaštenika lova, da je u odredjenom roku
srazmjerno umanji.


Za slučaj da ovlaštenik lova i poslije ponovnog poziva ne bi izvršio odstrel u
dovoljnoj mjeri, opšta upravna vlast prvog stepena izvršiće otstrel pomoću ovlaštenih
lovaca na trošak i opasnost ovlaštenika lova.


U tom cilju, kao i radi potrebnog gajenja divljači (regulisanje srazmjera spolova
itd.) ban će moći izuzetno dozvoliti otsrel izvjesne vrste divljači i u vrijeme lovostaje,
no uvijek uz tačnu naznaku broja komada kao i roka u kojem se ima izvršiti otstrel.«


Uočimo li ove zakonske propise, vidimo, da je u svakom slučaju naš zemljoradnik
zaštićen ne samo od zeca, već i od svake druge divljači, koja bi ugrožavala i
oštećivala njegove zemaljske proizvode.


Slobodni smo dakle izraziti mišljenje, da bi Srpsko poljoprivredno društvo trebalo
nastojati, da taj novi Zakon o lovu stupi na snagu u cijeloj državi, t. j . naročito
na teritoriju rada toga društva, pak će baš putem toga novog zakona o lovu biti potpuno
zaštićeni interesi zemljoradnika u cijeloj državi.


52