DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 5     <-- 5 -->        PDF

vredi, dok ćemo u šesto m poglavlju iznijeti izvjesne reminiscencije
s našega puta, koje će, držimo, pored onoga, što smo vidjeli u stručnom
pogledu, ostati u najdubljoj uspomeni.


Put ekskurzije članova našega Udruženja ucrtan je na pridruženoj
karti.


Literatura, kojom smo se služili, navedena je na kraju ovoga rada,
ali već ovdje naročito ističemo, da nam jezaprvopoglavlje služilo
djelo Pavić-Cepelić: Josip Juraj Strossmayer, biskup
Bosansko-Djakovački i Srijemski, 1850—1890; za treći di o
studija prof. N. Stojanova: Aklimatizacioni problemi u
Bugarskoj; za četvrti dio Knjiga o bugarskoj šumi, kokoju
je izdalo god. 1934 Ministarstvo Poljoprivrede u Sofiji povodom takozvane
»šumske nedjelje«.


I.
Veza sa Bugarima nije stvorena u isto vrijeme, kada je došlo do zbliženja
medu drugim Južnim Slovenima. I kad je misao o južno-slovenskom
bratstvu osvajala i najšire narodne slojeve, nije se još javila težnja i za
bližom vezom između Bugara na jednoj i ostalih Južnih Slovena na drugoj
strani. Ilirski pokret, koji je obuhvatio i Hrvate i Srbe i Slovence,
nema veze sa Bugarima. Ljudevi t Gaj , koji u pjesmi »Još Hrvatska
nij´ propala« spominje »Kranjce, štajerce, Gorotance, Bosnu,
Srbije, I s t r i j a n c e«, ne osvrće se na Bugare, koji su baš u to doba
bili teško pritisnuti turskim jarmom.


Bližu vezu sa Bugarima, upravo istinsko staranje za njih i za njihov
napredak susrećemo kod apostola jugoslovenske misli J. J. Stross maye
r a. I prije nego se osvrnemo na pojedine momente, koji su u vezi
sa bugarskim šumarstvom, mislimo da neće biti suvišno, ako istaknemo
izvjesne činjenice iz Strossmayerove dobe. One će nam dati u velikoj
mjeri obrazloženje za mnoge izljeve simpatija, kojima su nas obasipali
Bugari, one će nam objasniti u velikoj mjeri, zašto su bugarski intelektualci
i u najšire narodne slojeve — o čemu smo se na svakom koraku osvjedočili
— prenijeli ljubav i duboko osjećanje prema nama. Vidjećemo, da
za vezu sa braćom Bugarima imamo i tradiciju , koja nije bez važnosti
i osnova.


Da damo barem donekle sliku o vezama, kojima je udario temelje
Strossmayer, potrebno je da počnemo sa osnutkom Jugoslovenske Akamije
Znanosti i Umjetnosti i sa osnutkom Univerziteta u Zagrebu.


Strossmayer je udario temelje Akademiji 10. XII. 1860. god., kad je
uputio hrvatskom banu pismo da polaže 50.000 forinti za osnivanj e
jugoslovenskog naučnog društva. U tome pismu biskup
kaže:


»Tome kolu mogli bi se približiti i radini Bugari.
Taj narod, jak do 5 milijuna, već iz toga zaslužuje svu
našu pozornost, što je on njekada upravo na književnom
polju prednjačio ne samo južnim nego i sjevernim
Slovljenom; pa u novije takodjer doba pokazuje,
danijeunjemuutrnuoduhSv. ĆirilaiMetoda, Kiementa,
Ivana Eksarha i Velikoga cara Simeona.«


3