DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 48     <-- 48 -->        PDF

jeme vegetacije nego i zimi. Koliko je utjecaja košava vršila kod stvaranja
današnjega reljefa zemljišta na Deliblatskom Pijesku, vidimo po tome,
što vjetar sa brzinom 4.5—6.7 m na sek. diže već zrna pijeska od 0.25 mm,
sa jačinom 6.7—8.4 m/sek. zrna od 0.50 mm, sa jačinom 9.8—11.4 m na sek.
zrna od 1 mm, sa jačinom od 11.4—13 m. sek. zrna pijeska od 1.50 mm. O
utjecaju košave na stvaranje nanosa i uvala u smjeru jugoistok-sjeverozapad
već je govoreno.


Utjecaj se ostalih vjetrova na stvaranju današnjega stanja Deliblatskoga
Pijeska zato nigde ne osjeća, što kraće vrijeme duvaju i što su slabi.


(Nastavit će se — A suivre).


SAOPĆENJA


POPULARIZACIJA ŠUMARSTVA.


Značaj šumarstva i stanje, u kome se ono danas nalazi, ukazali su već dosta
jasno potrebu popularisanja ove važne privredne grane u najširim slojevima naroda. U
tome pravcu učinjeni su dosada već mnogi pokušaji, pa je mnogo i raspravljano o načinima,
na kojima bi se ovo popularisanje izvodilo sa što većim uspehom. Poznavanje
narodnog mentaliteta i poznavanje onoga nivoa u razmatranjima, sa kojime naš narod
raspolaže, neophodno je potrebno, da bi se mogla stvoriti jedna praktična i realna baza,
na kojoj bi se osnivala sva akcija na propagandi i popularisanju šumarstva.


Opažanja dosadanjeg rada u ovome pravcu ističu, da je ovakav rad dao vrlo slabe,
gotovo ništavne rezultate. Propaganda šumarstva, s obzirom na opšte privredne prilike,
bila je i suviše otkrivena, nije imala toliko sugestivnosti u sebi i promašila je cilj. Zbog
čega je sve to došlo, nemoguće je u jednom pogledu obuhvatiti. Ovakva propaganda,
daje često utisak neke limunade. Jako izraženi ton apela, koji je tu zastupljen u obilnoj
meri, nemože naići na razumevanje u narodu. Propaganda na taj način pokazuje sve
one rdjave osobine neke birokratizirane administrativnosti, koja je u današnjem teškom
vremenu jako kompromitovana u najširim slojevima.


U mnogobrojnim plakatima letcima izdatim i rasturenim od Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja teško se može naći nešto, što bi se sa većim uspehom moglo asimilirati
u narodnim slojevima. U takvoj propagandi nalazimo na krupno odštampane
parole »Čuvaj, gaji i štedi šumu!« Čuvajmo šume! i t. d. Sve to može izgledati lepo,
ali nesumnjivo potseća na onih biblijskih 10 Božjih Zapovesti i tada moramo priznati,
da je sve to nažalost iluzorno. Jer ako priznamo, da se u današnjem ži)votu niko ne
obzire na 10 Božjih Zapovesti, onda vidimo, da taj metod nije ni najmanje pogodan za
uspešnu propagandu. Parole, koje smo gore istakli kao primer šumarske propagande,
predstavljaju uistinu i čitav problem naših šuma i sam cilj ovakve propagande. 1 sada
naravno ostaje samo, da takva jedna parola nadje odjeka u narodu i onda bi ceo problem
bio povoljno rešen i mi bi bili bezbrižni za budućnost naših šuma. Ali nažalost
baš u tome leži iluzornost i slaba strana jedne ovakve akcije. Narod to oseća samo
kao jedan službeni gest, kao akciju po dužnosti, i onda nastavlja da tamani i dalje,
kao što je to radio i pre propagande i svih apelovanja. Tome se međutim nesmemo
čuditi. Najširi narodni slojevi, a naročito oni nastanjeni u šumovitim krajevima, stoje
na vrlo sumnjivom kulturnom stupnju uopšte, a svakodnevni život daje vrlo rdjave


46