DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 47     <-- 47 -->        PDF

jer je isparivanje u šumi već prema obrastu mnogo manje od onoga na
otvorenome sa travnim pokrovom — nekada i dva i tri puta manje. Isto
je tako isparivanje kod pokretnoga i živoga pijeska manje nego kod nepokretnoga
pijeska. Velika se razlika vidi između noćnoga isparivanja
kod male temperature i danjega isparivanja kod visoke temperature. Isparivanje
je uopće 1913 god. bilo vrlo slabo zbog hladnijega i vlažnijega
vremena, naročito u ljetu, te iznosi tek oko 60—70% od redovitoga prosječnoga
isparivanja kod normalne temperature i oborina. Isparivanje je
iznosilo 1913 godine u Kajtasovu na otvorenome prostoru 521.1 m/m, a
u šumi 271.8 m/m (gušća šuma), na Flamundi 486.2 m/m i 443.1 m/m (šuma
rijetka).


Velik utjecaj na isparivanje — osim temperature, količine oborina,


vrste tla, pokrova i zasićenosti para — vrši vjetar, što ne smijemo nikako


smetnuti s uma. Vlaga u zraku omogućuje život bilja, pravilnije procese i


izjednačuje jače ekstreme temperature. Vlaga u žilju stoji u istom omjeru


sa zasićenosti zraka sa vodenim parama. Važnost vode i vlage, koju


Deliblatski Pijesak jedino u obliku oborina i veće zasićenosti zraka sa vo


denim parama može da dobije, svakome će biti jasna.


Ako pogledamo podjelu vjetrova (tabela 4), to vidimo da na Deii


blatskom Pijesku najviše piri SE jugoistočnjak ili košava. Za njom dolazi


NW ili sjeverozapadnjak, a za ovim SW jugozapadnjak. Ova oba vjetra


obično donose kišu. Dalje redom dolaze S južnjak, W zapadnjak, N sje


vernjak, NE sjeveroistočnjak, dok je E istočnjak vrlo rijedak. Potpuna


je tišina vrlo rijedka, pa zato vrlo malo vremena i iznosi.


Od osobito je velike važnosti košava, koja je igrala najveću ulogu
kod stvaranja današnjega oblika i stanja Deliblatskog Pijeska. Ona je
najviše utjecala na njegove pedološke i klimatske osobine i na njegovu
floru. Ona će i u buduće igrati vrlo vidnu ulogu kod uzgoja drveća i trava,
koje bi se imale da uzgajaju na Deliblatskom Pijesku. Košava se po
Đ u r i ć u javlja i nastaje onda kad nad ruskim i rumunjskim nizinama
vlada visok pritisak, a nad Sredozemnim morem nizak pritisak. Zračne
ili vazdušne mase usljed opreka Transilvanskih Alpa i Balkanskih Planina
najvećim se dijelom prebacuju dunavskim koritom u okolini Tekije. Prebacivanje
je vazdušnih masa slapovito. Po Dr. C z i r b u s u košava je olujan
vjetar »fen«, koji nastaje iz ukupnoga utjecaja lokalnih maximuma
Male Azije, Južne Rusije, i Balkanskoga Poluostrva i anomalije temperature
Banata (do 7° C toplija nego mjesta sa istom geogr. širinom). Da
košava ima karakteristiku fena vidi se po tome, što se zaštita šume ili
grmlja osjeća tek najviše na trostruku visinu toga drveća ili grmlja. Košava
duva dolinom Dunava, a najjača je od Tekije do Beograda. Međutim
zna biti još uvijek jaka i u čitavoj Bačkoj, Srijemu i Mačvi.


Košava najviše zna duvati nastupom proljeća u martu-aprilu ,a vrlo
cesto i u jesen i zimi, nekad i po nekoliko nedjelja. Ona je suh vjetar i
ne donosi kiše. Jačina vjetra iznosi više puta 5—7, što odgovara brzini
8—44 m na sekundu. Jačina vjetra iznosi ponekad 18—25 m na sek, a po


jedini udari i 30 m
na sek. Vjetar sa takovom brzinom pravi ogromne
štete isušivanjem tla, odnošenjem pijeska sa žilja, kidanjem i povređivanjem
pupova, lišća i ljetorasta, a nekad i lomljenjem grana i stabala, zatrpavanjem
pojedinih vrsta kultura i prometnih sredstava, osiromašivanjem
humusa, pospješivanjem isparivanja i smanjivanjem zasićenosti zraka
vodenim parama. Taj svoj štetan utjecaj vrši košava ne samo za vri45