DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 4     <-- 4 -->        PDF

 to isto vrijedi i za Bugare u vezi sa nama. Nisu samo stanišne prilike
zapada i Balkana različite, nego je, što naročito ističemo, i socijalna struktura
sasvim različna. A razumljivo je onda, da će i šumsko gospodarstvo
uopće, a naročito u mnogim detaljima, biti drugo kod nas, a drugo na Zapadu.
Rješavajući pitanja šumskog gospodarstva osvjedočićemo se i mi i
Bugari, da se u narodu, gdje su stočarski rajoni od velike važnosti sa narodno-
gospodarskog gledišta, ne može šumsko gospodarstvo posmatrati
samo i jedino sa gledišta proizvodnje drveta kao glavnoga proizvoda šume.
U narodu, gdje ponekad život čovjeka upućuje, da i 80% potreba svojih
namiruje izvan svoga individualnoga posjeda, a gdje nema razvijene
industrije po uzoru država Zapada, ne može se šumsko gospodarstvo u


mnogim svojim dijelovima ugledati u gospodarstvo srednje-evropskih i
zapadno-evropskih država.


Bugari i mi možemo jedni drugima biti mnogo od
pomoći, da stvorimo tip šumskog gospodarstva, koji
će odgovarati s jedne strane našim stanišnim uslovima,
a s druge prilikama i potrebama narodnim.


Naš je boravak u Bugarskoj prošao vanredno lijepo. Sa stručne strane
bio je poučan i interesantan, sa gledišta dodira sa raznim narodnim slojevima
nadasve srdačan, upravo veličanstven. Nadamo se, da će ovaj prvi
jači naš susret otvoriti i vrata i srca jednih drugima tvrdo vjerujući, da će
medjusobne posjete i u budućnosti biti srdačne i iskrene, a s time i jednima
i drugima korisne. A naročito se nadamo, da će mladje generacije sada
stvorene veze još više gajiti i pomagati.


Imajući to pred očima odlučili smo, da se osvrnemo na prilike bratske
Bugarske u vezi našega puta, specijalno na prilike u šumarstvu. Iskrena
nam je želja, da drugovi, koji su bili u Bugarskoj, čitajući ove retke ponove
koji lijepi trenutak — a drugojačijih nije ni bilo — a da oni, koji
kane posjetiti Bugarsku, u ovim redcima nadu izvjesna obavještenja o toj
bratskoj zemlji odnosno o njezinom šumskom gospodarstvu.


Stojeći na gledištu da treba isticati sve ono što nas veže —
držimo, da neće biti suvišno, ako prije svega iznesemo izvjesne činjenice,
danas već istorijske, o našim vezama sa Bugarima i u toku XIX. stoljeća.
Ovo je važno, jer su nam na našem putovanju bugarski intelektualci spominjali
te veze. A ovo je važno i zbog toga, što smo bili svjedoci, kako su
bugarski intelektualci iskreno osjećanje prema nama duboko prenijeli i
medju najšire narodne slojeve — pa objašnjenje za to, barem u dobroj
mjeri, nalazimo i u činjenicama iz XIX. stoljeća, koje ćemo navesti.


Govoreći o bugarskim prilikama nećemo ići hronološkim redom, kako
smo putovali. O tome je bilo riječi u Šumarskom Listu. Mi ćemo nastojati
da iznesemo ono što mislimo da je od važnosti za dobivanje i ako letimične,
a ono koliko toliko vjerne slike o prilikama bratske Bugarske, a
napose o prilikama u šumarstvu. Razumljivo je, da pri tom ne možemo
mimoići važnije podatke i o drugim prilikama specijalno o geografskim i


o prilikama poljske privrede.
Rad smo razdijelili u 6 poglavlja. U p r v o m govorimo o spomenutim
istorijskim vezama iz XIX. stoljeća; u drugo m iznosimo važnije geografske
podatke; u t r e ć e m dajemo sliku o fitoklimatskim rajonima imajući
u vidu potrebe šumskoga gospodarstva; u četvrto m dajemo prikaz
o šumarstvu; upeto m ćemo dati nekoliko napomena o poljskoj pri


2