DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI h sr


GOD, 60 JANUAR


1936


Dr. JOSIP BALEN (ZEMUN) :


POGLEDI NA ŠUMARSTVO BUGARSKE


(VUES SUR L´ÉCONOMIE FORESTIERE DE LA BULGARIE)


U nizu manifestacija o zbližavanju bugarskoga i našega naroda uzela
su učešća i šumarska udruženja i s naše i s bugarske strane. I članovi Bugarskog
šumarskog udruženja i članovi našeg udruženja priredili su uzajamne
ekskurzije. Braća Bugari bili su kod nas od 22 jula do 2 augusta
1935., a predstavnici Jugoslovenskog šumarskog udruženja vratili su im
posjetu u vremenu od 22—31 augusta 1935 god.


I jedna i druga ekskurzija imale su puni uspjeh. A to je i sasvim ra


zumljivo. Jer malo ima staleža, koji se zaista mogu tako dobro razumjeti
kao šumari naši i bugarski, malo u kome staležu ima toliko jakih uslova
za zbližavanje baš kao u staležu šumarskom. Evo zašto je tome tako. Velik
je broj bugarskih šumara svršio svoje studije u Jugoslaviji (u Križevcima
i u Zagrebu), pa su im veze sa nastavnicima i sa drugovima, a onda
i sa zemljom, u kojoj su proveli najljepše svoje godine, jake i žive. K tome
treba dodati da su izvjesni stupili i u bliže porodične veze s nama. Ali
osim toga ima još jedan vrlo dubok i neoboriv razlog, koji zbližava šumare
jedne i druge zemlje, a to je rad u gotovo podjednakoj sredini, na
rješavanju više ili manje podjednako teških i važnih pitanja. Ako se zamimislimo
u odnos šume prema najbrojnijem staležu i kod nas i u Bugarskoj
— prema staležu seljačkom — brzo ćemo doći do osvjedočenja, da je
tome doista tako: ne samo namicanje drveta za ogrijev i gradju, pa namicanje
sijena sa šumskih čistina, nego naročito pitanje o namicanju stočne
hrane iz lisničkih šuma, satihšumskihlivada zasebne vrste, davanje
zaposlenja u šumi, zaštićivanje produktivnih zemljišta vezanjem i umirivanjem
bujica i vododerina pa pošumljavanje golijeti — pitanju su, koja
se javljaju u malone istim stanišnim prilikama, a u svakom slučaju u gotovo
identičnim socijalnim prilikama i kod nas i u Bugarskoj. I na jednoj
i na drugoj strani veliki je dio naroda vezan za šumu. Ona mu je u mnogo
slučajeva izvor uslova za život, bilo direktno bilo indirektno, ona ga hrani
i brani. I upravo su ti momenti od naročite važnosti, kad govorimo o
osnovici za zbližavanje šumarskih stručnjaka: radeći gotovo u podjednakim
prilikama moći će jedni drugima da budu pri ruci u stručnoj saradnji.
Jer nema zbora, da su nam rezultati rada susjedne Bugarske daleko bliži
i korisniji nego velik dio rezultata u šumarstvu zapadno-evropskih država.


1