DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 24     <-- 24 -->        PDF

mokovskoj i drugdje, predstavljaju najvjerojatnije rezultate postepenog
isušivanja vodenih bazena, koji su negda tu bili. Inače su doline odavna
uzete za ispašišta i oranice. Zbog toga možemo reći, da je tu nestalo
prvobitne vegetacije. Izgleda da je prvobitna šumska vegetacija bila ona,
koja dolazi na obalama, a to je Ulmus campestris, Q. peduncu1
i f 1 o r a, zatim Acer campestre, Acer tataricum, Populus
tremula, Salix, Alnusglutinosaa kao donja sastojina Coryllus
avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europeu
s, Rubus caesius i dr. A kao povijuša Clematis vitalba.


Na nižim dijelovima padina dolaze mješovite sastojine lišća
r a, a onda bukove sastojine, približno slično kao i na padinama
Stare Planine. Međutim na sjevernim padinama Stare Planine, gotovo
po dužini čitavoga toga planinskoga lanca, dolaze reliktn i floris tički
tipovi higrotermičnog karaktera kao jedan od rezultata
obilnijih oborina i vjerojatno veće atmosferske vlage, a to su primjerice
Castanea vesca, Prunus laurocerasus, Aesculus
hyppocastanum, Cercis siliquastrum, Fagus orientalis,
Ilex aquifolium. Tih elemenata ovdje nema. Naprotiv reliktni
elementi, koji su blizu hekistotermičnima, nalaze ovdje svoje predstavnike
i to poglavito u vrstama Pinus peuce i Pinus leucodermis.


Rajon bukove šume ima ovdje dva podrajona:
Umjereno visoki podrajon redovito je mnogo razvijen i tu
bukva često dostiže visoko vertikalno prirodno rasprostranjenje: na sjevernoj
padini Vitoše gornja joj je granica oko 1700 m., nad Dragalevcima
1.500—1.600 m., na južnim padinama kod Čupetlova 1.400—1.500 m.,
a pojedini strukovi dosegnu i 1.600—1.700 m. Donja granica bukve leži
kod Kujačeva oko 700 m., kod Dragalevaca oko 800 m. Na Vitoši je medü
prirodnom gornjom granicom bukove šume i planinskim golim pojasom
razvijen slabi pojas četinara. Na Osogovskim planinama bukva čini gornju
granicu šumske vegetacije i na sjevernoj ekspoziciji dosiže 1.700 m.,
pa i 1.800 m. nadmorske visine.


U Rilo-Rodopskom i Sjeverno-Pirinskom masivu,
koji čini visoki planinskipodrajon u Jugozapadnoj Bugarskoj,
imamo određene kontinentalne fitoklimatske odnose: obilje četinjara,
koji zauzimaju srednji dio tih masiva, ograničava širenje bukve. Četinari
tu čine redovito gornju granicu šume. Prirodna granica bukve
leži kod Sitnjakova na 1.600 m, a kod Obesenika na 1.900 m nad morem.


U Centralnim Rodopima, kod Bele Crkve, pojas hrasta
dolazi do 600—800 nadmorske visine, a pojedini strukovi penju se sve do


1.600 m. Buko v poja s započinje kod 700 m., a gornja mu granica
siže do 1.500 m. Pojas bora, koji je na mnogo mjesta miješan s bukvom
i izgleda da je s njome u stalnoj borbi oko zauzimanja areala, leži
između 1.300—1.600 m.
Jako razvijeni pojas četinara daje karakterističan
biljeg fitoklimatskim odnosima i vidnu razliku između visoko-
planinskog podrajona u Jugozapadnoj Bugarskoj i onoga u Staro-
Planinskom rajonu, u kome je pojas četinara slabo razvijen i gdje je na
gornjoj granici vrlo često bukva .


Druga fito klimatska karakteristika u ovom visokoplaninskom
podrajonu očituje se u tomu, što je gornja granica šume raz


22