DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Glavni je istočni morski vjetar, koji donosi kišu. Dolazi i crn i v j et
a r s juga kao i drugdje na obali.


Primorski crnomorski rajon može se podijeliti u
dvoje: sjeverni dio s kontinentalnim klimatskim osobinama
i južni s modificiranom mediteranskom klim
o m. Granica leži otprilike u Burgaskom zaljevu. Ova dva dijela bitno se
razlikuju medu sobom i u pogledu vegetacije. Sjeverni dio crnomorskog
primorja, osobito onaj što leži sjeverno od Stare Planine, razlikuje se od
susjednih staništa Sjeverne Bugarske u glavnom po južnim vrstama, koje
se tu drže obale: Ci s tus villosus, Celtis australis, Jasminum
fruticans, Colutea arborescens, Coronilla emer
o i d e s i d r.


Granicu u rasprostranjenju mediteranskih vrsta u Sjevernoj Bugarskoj
čine vrste Trifolium : T. Purpureum, T. multistriatum i dr. Od
kulturnih vrsta karakteristična je tvrda pšenica — Triticu m duru m
Des.


Ad 5. Rajon Strandža-planine.


Ovaj rajon nije jasno odijeljen od Crnomorskog obalnog rajona. I on
bi se mogao pribrojiti k obalnoj klimatskoj zoni u širem smislu, jer se i
ovdje vidi jasan utjecaj mora.


U biljno-geografskom pogledu predstavlja Stradža-planin a je


dan od najinteresantnijih dijelova Evrope. Dosta je napomenuti, da ovdje


dolazi Fagus orien tališ i Rhododendron ponticum.


Strandž a nije detaljnije proučena, nema o njoj prije svega detaljnijih


meteoroloških podataka, a ni podataka o florističkim prilikama Ni gra


nica ovoga rajona nije točno određena, a prema tome niti areal raširenja


važnijih biljnih vrsta, koje su karakteristične za ova staništa. Za istočnu


granicu može se uzeti linija više manje proizvoljna, koja ide paralelno sa


obalom Crnoga mora, koja dijeli asociacije subkserofilne flore na obali od


mesofilnih, koje su rasprostranjene uveliko u Strandži. Kako se medjutim


i na jednoj i na drugoj strani nalazi i subkserofilnih i mesofilnih eleme


nata, ne može pomenuta granica biti tačno povučena, pa je treba još de


taljnije proučavati. Izgleda, da bi ta granica mogla biti otprilike 10 km od


obale.


Jednako nemamo podataka za ustanovljenje sjeverne granice, koja ne dopire
do Sozopolja i leži 10—20 km. južno od Burgaskog zaljeva. Sjeverozapadna
granica nije uopće proučavana i samo može da se zamisli negdje
u slivu rijeke Fakije. Južna granica ovoga rajona leži na turskoj teritoriji,


o njoj
nemamo podataka.
Prostranstvo, koje ovaj rajon zauzima na bugarskoj teritoriji, nije
veliko. Granice mu se podudaraju otprilike sa granicom Malko-Trnovskog
okruga. Prema tome bi čitavi ovaj rajon u Bugarskoj iznosio oko 850 do
900 kv. km.
U orografskom pogledu ovo je brežuljkast kraj. Najviši je vrh Mahijada
(1.100 m.), koji leži na turskoj teritoriji, a to bi bio i fitoklimatski
centar ovoga rajona. Na bugarskoj teritoriji najviša je kota u ovom rajonu
687 m. Opća je ekspozicija sjeveroistočna. Čitav kraj ima obilje dubokih
dolina, u kojima je uvijek razmjerno jako zadržavanje vlage.


19