DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ad 4. Rajon Crnomorskog primorja.


Sa sjevera je ovaj rajon omedjen Starom Planinom, što nije bez utjecaja
s obzirom na klimatske prilike. Inače samo Crno more ne vrši onako
jak utjecaj na kopno kao Jadransko i Sredozemno. Tome nalazimo objašnjenja
u ovoj interesantnoj pojavi: Crno je more razmjerno maleno, ima
i manje soli nego voda drugih mora. U nj ulazi slanija voda Mramorskog
mora, a koja je osim toga i toplija i gubi se u dubini, dok na površini
ostaje hladnija. Zimi je ponekad voda u dubini i za 2° C toplija nego na
površini. Na izmjene u temperaturi, koje se odigravaju na površini, nema
utjecaja toplija voda, što je u nižim slojevima. Naprotiv, mnogo utjecaja
imaju zračna strujanja, što dolaze najčešće sa sjevera. A te su izmjene na
površini velike i česte. Crno se more u tom pogledu ponaša kao plićak. U
vezi toga imamo činjenicu, da je godišnja temperaturna amplituda vode
Crnoga mora kod Varne 20° C, dok u Britanskom zaljevu iznosi svega
12° C. S time se objašnjava i smrzavanje u Crnom moru, koje je — istina


— češće na sjevernom njegovom dijelu, ali se događa i uz bugarsku
obalu.
Uporedivši utjecaj Crnoga mora sa Jadranskim u pogledu zagrijavanja
odnosno ohladnjivanja bliže okoline, stvar stoji ovako: Jadransko
more povećava zagrijavanje u decembru i januaru, a pomaže ohladnjivanju
obale u julu. Crno more utječe na zagrijavanje u novembru, a na
ohladnjivanje u aprilu i maju. Zimi i ljeti utjecaj Crnoga mora na temperaturu
nije od važnosti.


Na Crnomorskoj obalnoj zoni prema Staikoffu proljeće je produženo
i hladno, a jesen duga i topla. Zima nije ublažena utjecajem mora, vjerojatno
zbog surovih vjetrova.


Prema računu Staikoffa utjecaj Crnoga mora dosiže na kopnu u sjevernoj
Bugarskoj do ovih udaljenosti (izračunato na morski nivo):


zimi s proljeća ljeti s jeseni
285 km 185 km 175 km 185 km
Oborineovako:
su na sjeverno m dijel u obal e okarakterisane


1) oborina ima razmjerno malo (oko 500 m/m ili malo više) godišnje.


2) oborine su raspodijeljene kontinentalno , maksimum je mjeseca
juna, a nekad i s jeseni.


Južn i di o obal e ima više oborina, sa tipičnim jesenjim maksimumom,
pokazujući odlike modificirane mediteranske klime. Taj kraj ne
samo što geografski leži južnije nego je i pod utjecajem Crnog i Mramornog
mora, te Strandža-planine, koja je paralelna s obalom. Jugozapadni
dio stoji naročito pod utjecajem Crnoga mora. Južnije od Bugarskoga
zaljeva vidi se i u flori očita razlika prema ostalim dijelovima primorja.
Taj dio obale Crnoga mora može se smatrati primorje m
Strandža-planine.


Kod Malog Trnova ima najviše oborina zimi a najmanje ljeti, kao u
Mediteranu. U crnomorskoj obalnoj zoni je i srednja vlaga zraka viša nego
u unutrašnjosti.


18