DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ad 3. Sjevero-trakijski fitoklimatski rajon.


Izuzevši planinske položaje ovaj rajon obuhvata sliv rijeke Marice.
Tu se osjeća dosta jaki utjecaj Sredozemnoga, a još jači Crnoga mora.
Zbog toga se gornjo-trakijski klimatski rajon može u izvjesnoj mjeri
smatrati samo proširenjem crnomorsko-klimatske zone. Ovaj rajon leži
između dvije izrazite fitoklimatske barijere. S jedne je strane Stara Planina,
koja ga štiti sa sjevera, a s druge je Rilsko-Rodopski masiv, koji daje
zaštitu sa jugozapadne strane. Istočni i južni dio nema zaštite. Pri tom
treba imati u vidu razmjerno dosta visoki položaj, koji je samo ponegdje,
u dolnjem toku Marice, ispod 100 m. nad morem. Zbog toga cijeli taj rejon
ima karakteristiku više manje visokog platoa. Istočni dijelovi ovoga
rajona izgleda da su bez šume iz čisto prirodnih razloga. Na to upućuju
izvjesne biljne vrste, koje tu dolaze, a koje su inače tipične za prednjeazijsko
i južno-trakijsko stepno područje (Astragallus arnacantha,
A. thracicus, Phlomis pungen s).


S obzirom na klimatske prilike treba istaći, da je ovdje razmjerno
blaga zima, ohladno proljeće, žarko ljeto i topla jesen. Godišnja je izoterma
oko 13.2° C — 13.5° C, januarska 0« — 1° C, a julska 24.5° - 25" C.


U ovom rajonu možemo razlikovati dva podrajona:
1) Gornjo-Marički i Tundžanski, sa tipičnom kontinentalnom šumskostepnom
klimom i
2) Istočno-Rodopski ili Ardenski, sa modificiranom mediteranskom
klimom.
Klimatske razlike između ta dva podrajona imaju za posljedicu i razliku
u vegetaciji. Približnu granicu između tih podrajona daje linija S akar-
planina — Harmanli.
Općenito uzevši Gornjo-Trakijski fitoklimatski rajon ima u
većem svome dijelu 500—700 m/m oborina. Samo sjevernije od Tatar-Pazardžika
i Plovdiva ima manje od 500 m/m. Predplaninski položaji imaju
više oborina, a to naročito vrijedi za jugozapadne dijelove ovoga rajona,
gdje kod 600 m nadmorske visine ima ponekad 945 m/m oborina.
Gornjo-Marički i Tundžanski rajon ima submediteransko
grmlje i drveće. Tu je formacijašibljaka, koja u stvari predstavlja
izvjestan stepen u degradiranju šume odnosno put ka obešumljavanju.
Vrste Paliurus aculeatus, Juniperus oxycedrus Jasminum
fruticans, Colutea arborescens, Coronilla
emeroides, Pistacia terebinthus, Ruscus aculeatus i dr. dolaze
ovdje. Rasprostranjenje tih vrsta na padinama Stare Planine, Srednje Gore
i Rodopa daje približnu granicu ovoga rajona. Vertikalna granica leži
na južnim padinama Stare Planine i na sjevernim padinama Rodopa izmedju
400—600 m nadmorske visine, a nekada i više.


Za Gornjo-Trakijski rajon karakteristične su kulture pirinča,
pamuka, sušama, afiona i duhana, a u najtoplijim dijelovima
ovoga rajona uspijeva i a n a s o n.


Istočno-Rodopski fitoklimatski podrajon ima biljne zajednice od
Phillyreamedia . Tu dolaze i druge karakteristične vrste Cistus villosus,
Lonicera etrusca i dr. U unutrašnjosti se ove vrste postepeno gube.
Ovdje se javlja i Fagusorientalis, u okolini Harmanlija i
Dar-dere.


17