DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1936 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Za obrazovanje fitoklimatskih rajona igra vrlo važnu ulogu reljef .
Planinski lanci mogu da budu sigurne i trajne barijere za utjecaj mnogih
klimatskih činilaca. Takvu barijeru čini prije svega Stara Planina ili Balkan
, koji siječe čitavu Bugarsku po dužini dijeleći je na dvoje. Istina,
Stara Planina nema naročitih visina, ali je njezin utjecaj u fitoklimatskom
pogledu vrlo određen. Možemo kazati, da Stara Planina dijeli jednu od
druge dvije fitoklimatske oblasti: dunavsku , koja ima izrazito kontinentalnu
klimu i silan utjecaj sjevernih vjetrova, i gornju-trakij s
k u, gdje je kontinentalna klima donekle ublažena sa utjecajem toplih
vjetrova sa Bijeloga mora. U vezi toga imamo na sjevernim ekspozicijama
više oborina i više dana sa snijegom, a vegetacija se javlja kasnije dok
na jugu Stare Planine imamo dosta mediteranskih vrsta, kojima nema ni
traga na sjevernim padinama. Tu su, pored ostalih, Mespillus , O s .ris,
Phillyrea, Zizyphus, a tu dolaze i rentabilne južne kulture:
susam, pamuk i pirinač.


Fitoklimatska barijera, koju čini Stara Planina, iščezava na njezinom
istočnom dijelu. Tu je ona i dosta niska, a tu je dovoljno jak i klimatski
utjecaj Crnoga mora. Zato tu nalazimo i prodiranje mediteranskih elemenata
na sjever.


Zasebnu fitoklimatsku barijeru pretstavlja planinska oblast, koja zauzima
zapadne i južne dijelove Bugarske. Sačinjava je Ihtimanska
planina, Vitoš, Ruj, Osogovo i druge manje planine, pa Rilsko-
Rodopski masiv zajedno sa Pirinom, Ali-botušem i Belasicom, te na istoku
Sakar i Strandža-planina. Ta planinska oblast čini naročitu fitoklimatsku
barijeru — utječući mnogo na klimatske i na florističke prilike. Na jugu
te planinske oblasti dolazi Južna Makedonija i Trakija s mediteranskim
fitoklimatskim uslovima; na sjeveru od nje dolaze nizine sa drugim klimatskim
prilikama, a onda i sa drugim prilikama u vegetaciji. Osobito je
velik utjecaj te barijere na zapadnom dijelu, gdje je ona najšira i najviša
i gdje zajedno sa Starom Planinom odvaja Dunavski kraj od južnih krajeva.
Tu su klimatski uslovi dosta blizu srednje-evrops
k i m a. Ova planinska oblast stoji na putu prodiranju mediteranskih
vrsta u kontinent. Vrste, koje su vječno zelene, odijeljene su od srednjeevropskih,
medu kojima zauzimaju najvidnije mjesto listopadne šume.
Dok je na jugu te barijere, u Solunu, srednja godišnja temperatura 15.9°
C, na sjevernoj padini Stare Planine iznosi ona oko 12° C; srednja temperatura
u januaru iznosi u Solunu + 5.4° C, u Kavali + 5.6° C, a na padini
zapadne Stare Planine oko — 1.3° C. Pomenuta planinska oblast stvara
među ostalim i barijeru širenju kulture masline.


S obzirom na mogućnost prodiranja klimatskih elemenata analognih
onima Srednje Evrope, dolazi u ovoj planinskoj oblasti mnogo biljnih tipova,
koje nalazimo na staništima srednje- i sjevero-evropskim.


Pomenuta barijera nije kompaktna, jer tu i tamo dolazi do prodora,
pa se izvjesne mediteranske vrste protisnu i sjevernije. Tako primjerice
Ph. media prodire sve do Stare Planine. Prodori dolaze od česti na
Strandža-Planin i, a od česti u dolini Marice i Tundže ulazeći
u Gornjotrakijsku oblast. Biljni elementi mediteranske oblasti prodiru
dublje u kontinenat i dolinom rijeka Strume i Meste.


Crn o mor e je naročiti činilac za obrazovanje specijalnih fitoklimatskih
uslova. Sa klimom, koja je blaža od okolnoga mu kopna, daje


11