DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Početak tečaja najaviti će se reflektantima na vrijeme već prema prilikama
snijega i to putem dnevnih novina, a i pojedinačno obavijestima.
Tečaj traje cea 10 dana. On će se održati, u koliko se javi najmanje


10 reflektanata.


Pošto je pitanje ukonačivanja, prehrane kao i skijaške opreme
jedan od glavnih uvjeta, da se mogu ovakovi tečajevi uspješno održati,
to smo se u tom pogledu pobrinuli, da gg. učesnici tečaja budu sa svim
potrebnim snabdjeveni, a da cijene budu što umjerenije.


Cijene za čitav panzion, t. j . stan sa loženjem i hrana sa tri obroka,
iznosi dnevno 40—45 Dinara (U hotelu Din. 60).
U koliko gg. kolege ne raspolažu sa potrebnom skijaškom opremom
(daske, vezovi, dresovi, cipele i t. d.), mogu je nabaviti u Delnicama u


vrlo kratkom vremenu i uz slijedeće cijene:
a) Daske sa potrebnim vezovima i štapovima . 200—250 Din.
b) Skijaški dres (kompletno skijaško odijelo sa
kapom) 350—450 Din.
c) Skijaške cipele 250 Din.


Preporuča se gg. učesnicima, da ponesu sobom pulovere i debele
vunene čarape. U pogledu prehrane kao i nabave skijačkog pribora neka
se reflektanti obrate na ing. Josipa Šafara, šumarskog referenta u Delnicama.


S obzirom na činjenicu, da će se u Delnicama održati nekoliko velikih
skijaških utakmica i otvorenje skijaške skakaonice, kao i obzirom
na to, da su Delnice radi zimskog sporta vrlo mnogo frekventirane od
turista, skreće se pažnja gg. kolegama, da nam se prijave najkasnije
do 15 januara 1936, kako bi se mogla za prijavljeni broj reflektanata
osigurati opskrba.


U Delnicama, 4 decembra 1935.


Ing. Juraj Tonković v. r.
Ing. Josip Šafar v. r.


OGLASI


Kupujem knjigu:


Opletal:
Forstliche Bauinvestitionen im Bereiche der K. K.
Direktion der Güter des Bukovianer gr.-or. Religionsfonds.


Ponude na upravu.


624