DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 79     <-- 79 -->        PDF

September — Dr. E. Kern : Der Rechtsunterricht für Forststudenten. (Nastava


iz pravnih disciplina za studente šumarstva.) — Dr. L. Weiss : Die Anfänge des


forstlichen Bildungswesen in der Schweiz. (Počeci šumarskog obrazovanja u Švaj


carskoj.) — Dr. F. We eh s e lb e r ge r: Die Konjunktur in Wirtschaft und Forst


wirtschaft. (Nastavak.) — Dr. Siebert : Der Wildbestand im bayerischen Spessart.


(Stanje divljači u bavarskom Spessartu.) — Prof. Vanselow : Über die Bewährung


verschiedener Methoden bei der Kiefernpflanzung. (O raznim metodama kod sadnje


borovih biljaka.)


Oktober — H. Hausrat h: Dr. Heinrich Weber. (Povodom smrti Dr. H.


W e b e r a, red. profesora šumarstva na Univerzitetu u Freiburgu i dotadanjeg ured


nika ovog časopisa. Uredništvo su preuzeli iza njegove smrti Dr. K. Vanselo w i


Dr. Q. Baader , profesori šumarstva na Univerzitetu u Giessenu.) — Dr. G e h r


hardt : Über den gegenwärtigen Stand der Durchforstungsfrage. (O problemima pro


ređivanja šuma prema sadanjem stanju.) — Dr. F. Wechselberg e r: Die Ko


njunktur in Wirtschaft und Forstwirtschaft. (Nastavak.)


November — Prof. G. Baader : Vergleichende Kiefern-Durchforstungsversuche.
(O pokusima raznovrsnog proređivanja borovih sastojina.) — Dr. F. W e c
h seiberg e r: Die Konjunktur der Wirtschaft und Forstwirtschaft. (Svršetak.) -
Dr. H. Schmidt : Neuzeitliches Beizen des forstlichen Samens gegen Tierfrass. (O
novom načinu obrane šumskog sjemena protiv ptica i miševa.)


Dezember — Prof. G. Baader : Vergleichende Kiefern-Durchforstungsversuche.
(Svršetak.) — Dr. Hering : Theorie und Praxis der Waldbewertung. (O računanju
vrijednosti šuma s teorijskog i praktičnog gledišta.) — F. Sie b er: Holzvorrat und
Zuwachs. (O drvnoj zalihi i prirastu.) — H. W. Schmidt : Forstschändliche Mäuse.
(O miševima kao šum. štetnicima.) Ing. M. Anié.


SKIJAŠKI TEČAJ


ZA ČLANOVE JUGOSLOVENSKOÜ ŠUMARSKOG UDRUŽENJA
U DELN1CAMA


U želji da doprinesemo koliko je više moguće potrebi šumarstva
naročito gledom na skijanje, koje je toliko potrebno našem zvanju, odlučili
smo da se iz kolegijalnih obzira stavimo na raspolaganje onoj gg.
kolegama, koji se žele uvježbati u skijanju — kao treneri u razdoblju
od 15 januara pa do konca februara 1936 godine u Delnicama.


Trening ćemo obavljati za članove Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja besplatno. Izuzev lica predvedena po članovima Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja ne primamo u svoj tečaj nikoga.


Treningom rukovodi ing. Juraj Tonković, šumarski savjetnik kod
Privremene državne uprave ekspropriiranih šuma u Delnicama, uz pomoć
ing. Jurković Fabijana, šumarskog savjetnika kod Direkcije šuma
u Sušaku i ing. Josipa Šafara, sreskog šumarskog referenta u Delnicama.


6.23
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Početak tečaja najaviti će se reflektantima na vrijeme već prema prilikama
snijega i to putem dnevnih novina, a i pojedinačno obavijestima.
Tečaj traje cea 10 dana. On će se održati, u koliko se javi najmanje


10 reflektanata.


Pošto je pitanje ukonačivanja, prehrane kao i skijaške opreme
jedan od glavnih uvjeta, da se mogu ovakovi tečajevi uspješno održati,
to smo se u tom pogledu pobrinuli, da gg. učesnici tečaja budu sa svim
potrebnim snabdjeveni, a da cijene budu što umjerenije.


Cijene za čitav panzion, t. j . stan sa loženjem i hrana sa tri obroka,
iznosi dnevno 40—45 Dinara (U hotelu Din. 60).
U koliko gg. kolege ne raspolažu sa potrebnom skijaškom opremom
(daske, vezovi, dresovi, cipele i t. d.), mogu je nabaviti u Delnicama u


vrlo kratkom vremenu i uz slijedeće cijene:
a) Daske sa potrebnim vezovima i štapovima . 200—250 Din.
b) Skijaški dres (kompletno skijaško odijelo sa
kapom) 350—450 Din.
c) Skijaške cipele 250 Din.


Preporuča se gg. učesnicima, da ponesu sobom pulovere i debele
vunene čarape. U pogledu prehrane kao i nabave skijačkog pribora neka
se reflektanti obrate na ing. Josipa Šafara, šumarskog referenta u Delnicama.


S obzirom na činjenicu, da će se u Delnicama održati nekoliko velikih
skijaških utakmica i otvorenje skijaške skakaonice, kao i obzirom
na to, da su Delnice radi zimskog sporta vrlo mnogo frekventirane od
turista, skreće se pažnja gg. kolegama, da nam se prijave najkasnije
do 15 januara 1936, kako bi se mogla za prijavljeni broj reflektanata
osigurati opskrba.


U Delnicama, 4 decembra 1935.


Ing. Juraj Tonković v. r.
Ing. Josip Šafar v. r.


OGLASI


Kupujem knjigu:


Opletal:
Forstliche Bauinvestitionen im Bereiche der K. K.
Direktion der Güter des Bukovianer gr.-or. Religionsfonds.


Ponude na upravu.


624
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 81     <-- 81 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva Q Rod Glavne pošte
Telefon 59*99


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor.
PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo
ste najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama. —
Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u
pogledu lovačkog oružja.


Šumsk a industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana vi Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia.
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva 1 šumarstva :


RRNDIJA NAŠICE, SLAVONSJA.


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike


u Zagrebu gospodarske i Šumske proizvode


625
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 82     <-- 82 -->        PDF

18411 Športsko odijelo:
sako i pump hlače engleskog
kroja. Ovo odijelo,
osobito praktično za
šetnju, utakmice, šport i
turistiku, izrađeno je od
vunaste tkanine, grube
niti, te se preporuča za
štrapac. Imade ga u raznim
športskim dezenima.
Jeftinoću naših odijela
zahvaljujemo napretku
domaće industrije,
koju u prvom redu zaposlujemo.
Naročito pogodovna
cijena


Din 390.—


18410 — Dvoredno


18412 Jednoredno sako


odijelo veoma pri


odijelo u večernjem kro


stala izgleda. Izra


đeno od finije vuju,
to jest odijelo za
naste tkanine, u štiapac; tamniji dezeni


fazoni krojeno uz


su birani za večer, za


tijelo. Naročito po


kina, kazališta, posjete,


desna je ova fazona
za vitke osobe, male zabave itd. Dvije
jer im daje punokvalitete
od vunaste tka


ću. Odijelo rađe


nine ili od poluvunenog


no je sa vrlo do


brim priborom,kamgarna, raznim


u


imade ga u razni.n svjetlim ili tamnijim bobojama.
U kratko:


a


jama. Pazite na elegantni


veoma lijepo odi


kroj kaputa. Kompletno


jelo jeftine vrste
Din 390 — odijelo stoji Din 450.—


Velegradska odijela
od velegradske kuće


Kästner i Ohler


Zagreb


odio muške mode II. kat. Btzobvezno razgledavanje
novih modela za jesen. Sve udobnosti.
Mušterije izvan Zagreba neka naruče
odijela po svojim ličnim mjerama. Odijela
razašiljemo uz garanciju. Ako ne odgovaraju,
vraćamo novac.