DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 79     <-- 79 -->        PDF

September — Dr. E. Kern : Der Rechtsunterricht für Forststudenten. (Nastava


iz pravnih disciplina za studente šumarstva.) — Dr. L. Weiss : Die Anfänge des


forstlichen Bildungswesen in der Schweiz. (Počeci šumarskog obrazovanja u Švaj


carskoj.) — Dr. F. We eh s e lb e r ge r: Die Konjunktur in Wirtschaft und Forst


wirtschaft. (Nastavak.) — Dr. Siebert : Der Wildbestand im bayerischen Spessart.


(Stanje divljači u bavarskom Spessartu.) — Prof. Vanselow : Über die Bewährung


verschiedener Methoden bei der Kiefernpflanzung. (O raznim metodama kod sadnje


borovih biljaka.)


Oktober — H. Hausrat h: Dr. Heinrich Weber. (Povodom smrti Dr. H.


W e b e r a, red. profesora šumarstva na Univerzitetu u Freiburgu i dotadanjeg ured


nika ovog časopisa. Uredništvo su preuzeli iza njegove smrti Dr. K. Vanselo w i


Dr. Q. Baader , profesori šumarstva na Univerzitetu u Giessenu.) — Dr. G e h r


hardt : Über den gegenwärtigen Stand der Durchforstungsfrage. (O problemima pro


ređivanja šuma prema sadanjem stanju.) — Dr. F. Wechselberg e r: Die Ko


njunktur in Wirtschaft und Forstwirtschaft. (Nastavak.)


November — Prof. G. Baader : Vergleichende Kiefern-Durchforstungsversuche.
(O pokusima raznovrsnog proređivanja borovih sastojina.) — Dr. F. W e c
h seiberg e r: Die Konjunktur der Wirtschaft und Forstwirtschaft. (Svršetak.) -
Dr. H. Schmidt : Neuzeitliches Beizen des forstlichen Samens gegen Tierfrass. (O
novom načinu obrane šumskog sjemena protiv ptica i miševa.)


Dezember — Prof. G. Baader : Vergleichende Kiefern-Durchforstungsversuche.
(Svršetak.) — Dr. Hering : Theorie und Praxis der Waldbewertung. (O računanju
vrijednosti šuma s teorijskog i praktičnog gledišta.) — F. Sie b er: Holzvorrat und
Zuwachs. (O drvnoj zalihi i prirastu.) — H. W. Schmidt : Forstschändliche Mäuse.
(O miševima kao šum. štetnicima.) Ing. M. Anié.


SKIJAŠKI TEČAJ


ZA ČLANOVE JUGOSLOVENSKOÜ ŠUMARSKOG UDRUŽENJA
U DELN1CAMA


U želji da doprinesemo koliko je više moguće potrebi šumarstva
naročito gledom na skijanje, koje je toliko potrebno našem zvanju, odlučili
smo da se iz kolegijalnih obzira stavimo na raspolaganje onoj gg.
kolegama, koji se žele uvježbati u skijanju — kao treneri u razdoblju
od 15 januara pa do konca februara 1936 godine u Delnicama.


Trening ćemo obavljati za članove Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja besplatno. Izuzev lica predvedena po članovima Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja ne primamo u svoj tečaj nikoga.


Treningom rukovodi ing. Juraj Tonković, šumarski savjetnik kod
Privremene državne uprave ekspropriiranih šuma u Delnicama, uz pomoć
ing. Jurković Fabijana, šumarskog savjetnika kod Direkcije šuma
u Sušaku i ing. Josipa Šafara, sreskog šumarskog referenta u Delnicama.


6.23