DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 73     <-- 73 -->        PDF

navedeno je ime pisca, gdje je štampana, te ukratko glavni njezin sadržaj na nje


mačkom jeziku. Svakom svesku pridodan je glavni sadržaj, stvarno kazalo i kazalo


po autorima. Izvjestitelj za Jugoslaviju je g. Dr. Aleksandar Ugrenović,


red. prof. Univerziteta u Zagrebu.


Tharandter Forstliches Jahrbuch, 1933 ffit 11 — Dr. H. Prell : Die rechtliche


Stellung der Pflanzenhygiene. (O važnosti biljne higijene.) — Prof. Bernhard :


Anteil sächsischer Forstleute an der Bewirtschaftung der elsass-lothringschen Forsten


unter deutscher Herrschaft 1871—1918. (Učešće saskih šumara u gospodarenju elsasko


lotrinškim šumama od 1871—1918.) — Dr. W. Neubauer : Massenlinienverfahren und


Verfahren nach Stammklassen gleicher Masse. (O metodi kubisanja pomoću drvno


gromadnog pravca i metodi razvrstavanja stabala u razrede jednakih masa.)


Hft 12. — Dr. Loetsch : Eine Methode bestandsgeschichtlicher Forschung,


durchgeführt auf dem sächsischen Staatsforstrevier Wermsdorf. (O metodi povjesno


sastojinskih istraživanja u saskoj drž. šumi W.)1 — Dr. W. Oierisch : Die chemische


Natur des Lignis. (O ligninu s kemijskog gledišta.)


1934 Hft 1 — Dr. H. Prell : Die rechtliche Stellung der Pflanzenhygiene. (Svr


šetak.) — H. Gra s er : Zum Zöblitzer Wirtschaftsverfahren. (O zobliškom načinu


gospodarenja. Osvrt na istoimeni članak u broju za oktobar 1933 ovog časopisa.) —


Dr. Vorreiter : Studien zur Bestgestaltung der Sapine. (Studija o najboljem


obliku capina.)


Hft 2 — Dr. Pritsche : Über Genauigkeit und Zeitaufwand bei Bestandsaufnahmen
für Zwecke der Leistungskontrolle. (O točnosti i potrošku vremena kod
snimanja sastojina s gledišta kontrole učinka.) — Dr. H. Weck : Beiträge zur Geschichte
des Forstamtsbezirks Grimma bis zum Auftreten C o 11 a s. (Prilog k povijesti
šuma na području šum. ureda Grimma do C o 11 e.)


Hft 3 — Dr. H. Weck : Beiträge zur Geschichte des Forstamtsbezirks Grima...
(Svršetak.) — Ing. F. Hiksch : Beitrag zur forstlichen Schadenfrage der arsenigen
Säure im weissen Hüttenrauch der Arsenikhüttenwerke. (0 štetama od arzenske kiseline
u šumama oko talionice arzenika. O štetama od arzenske kiseline prema navodima
u literaturi. Priđolazak As2 03 u prirodi. Utjecaj Ass 03 na životne funkcije
biljaka i mikroorganizama u tlu. Stanje šuma u blizini talionice arzenika »Reicher
Trost«.)


Hft 4 — Dr. K. Mantel : Der Geist des neuen Rechtes in seiner Auswirkung
auf die Forstwirtschaft. (Duh novog pravnog poretka u Njemačkoj i njegov utjecaj
na šum. gospodarstvo. Utjecaj nacionalnog socijalizma na šumarstvo.) — J. S c h m i thüsen
: Vegetationskundliche Studien im Niederwald des linksrheinischein Schiefergebirges.
(Vegetacijske studije niskih šuma u Š. na lijevoj obali Rajne.)


Hft 5 — J. Schmithtisen : Vegetationskundliche Studien im Niederwald des
lbkrheimischen Schiefersgebirges. (Svršetak.) — R. Putscher : »Beiträge zur Fortentwicklung
des sächsischen Forsteinrichtungsverfahrens.« — (O razvitku metode
uređivanja saskih šuma. Povodom istoimenog članka u Hft 8/9 od 1933 ovog časopisa,
i Hft 5—7 od 1932 časopisa Allg. Forst- u. Jagdzeitung.)


Hft 6/7 — W. Wobst : Über Anlage und Durchführung forstlicher Standortsimtersuchungen
im Rahmen der Forsteinrichtung. (O istraživanju šumskih staništa u
okviru uređivanja šuma.) — Dr. K r a u s s - W. Wobst : Humusauflage und Bodendurchwurzelung
im Eibenstocker Granitgebiet. (O množini humusa i razgranjivanje
korijenja u granitnom području E. O primjenjenim metodama rada. Općeniti stojbinski
odnosi istraživanog područja. Istraživanje humusa po množini i obliku. Istraživanja o
ukorjenjivanju smreke, bora i bukve, u poredbi s ukorjenjivanjem na drugim staništima.)
— Holzpreisbewegung in den sächsischen Staatsforsten 1933. (Kretanje cijena
drvu u saskim drž. šumama god. 1933.)


61?