DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 72     <-- 72 -->        PDF

F. Hoyer : Die Auswertungsmöglichkeit von westafrikanischen Urwaldhölzern für die-
Papierfabrikation. (O određivanju vrijednosti drveća u zapadno-afričkim prašumama
podesnog za fabrikaciju papira.) — Ing. H. Schwarz : Die klimatischen Bedingungen
des besten Gedeihens der österreichischen Schwarzföhre in Niederösterreich. (Klimatski
uslovi najboljeg uspijevanja crnog bora u Donjoj Austriji.)
Hft 7 — Prof. Bernhard : Probleme der Forstgesetzgebung in unentwickelten.
Ländern. (Problemi šumskog zakonodavstva u zemljama nerazvijenih gospodarskih
prilika.) — Dr. A. Kahl : Die Forst- und Holzwirtschaft und die Jagd in Elsass-
Lothringen von 1871 bis 1918. (Šumarstvo i lov u E.-L. od 1871 do 1918 god.) — Ing.


F. Fre i se : Beobachtungen aus brasilianischen Küstenurwäldern. (Opažanja iz prašuma
u blizini brazilskih obala.)
Hft 8/9 — Dr. A .Hof mann: Die forstlichen Vegetationsverhältnisse des südöstlichen
mediterranen Spanien im Vergleiche zu Süditalien und Griechenland. (Šumskovegetacijski
odnosi jugoistočnog dijela mediteranske Španije u poređenju s Južnom
Italijom i Grčkom.) — Ch. L. Wicht : Zur Methodik der Durchforstungsversuche (O
metodici istraživanja iz područja proređivanja šuma.) — Dr. J. Mildbraed : Botanische
Untersuchungen im Tropenwalde in ihrer Bedeutung für die Forstwirtschaft.
(Botanička istraživanja u tropskoj šumi i njihovo značenje za šum. gospodarstvo.) —
Dr. F. Je n t seh : Boden und Wald in warmen Ländern. (Tlo i šuma u toplim krajevima.)
— Dr. W. Junghans : Die Forstgesetzgebung Neu-Rumäniens. (Šum. zakonodavstvo
u Rumunjskoj.) — Zacharias : Die rurnelische Weymouthskiefer,
Pinue peuce Gris. (O moliki u Sjev. Grčkoj.)


Hft 10/12 — Prof. R. Fischer : Silvicultural expérience with white pine on
the Harvard Forest. (Šumsko-uzgojna iskustva o borovcu u šumi Harvard.) — F.
Fairchild : Forest taxation in America. (O oporezivanju šuma u Sjed. Američkim
Državama.) — S. Dana : Trends in forest éducation in the United States. (Smjernice
šumarske nastave u Sjedinjenim Američkim Državama.) — Lühr : Die wirtschaftliche
Bedeutung der Jagd in Lettland. (Gospodarsko značenje lova u Lotiškoj.) —
Dr. W. Bavendamm : Forstlicher Unterricht und forstliche Forschung in den Vereinigten
Staaten. (Šumarska nastava i šum. istraživanja u Sjed. Amer. Državama.)´


— Ing. H. Schwarz : Der Anbau der Schwarznuss in Deutschland im Lichte ihrer
klimatischen Grenzbedingungen in Nordamerika. (Uzgoj crno g orah a u Njemačkoj
prema granici njegovog prirodnog rasprostranjenja u Sjev. Americi.) — Weltforststatistik.
(Svjetska šum. statistika.) — Ing. F. Čermak : Ein neues Verfahren zur
Herstellung von Holzkohlenbriketts. (Novi način dobivanja briketa drvnog ugljena.)
— Dr. W. Junghans : Waldwirtschaftsprobleme Finlands. (O šumsko-gospodarskim
problemima Finske.) — Waltmann : Die Wälder der Hohen Tatra. (Šume Visokih.
Tatra.) — W. Die Waldverbreitung im südlichen Teil Jugoslawiens . (Rasprostranjenje
šuma u južnom dijelu Jugoslavije . Ovdje je donesena karta rasprostranjenja
šumskog drveća u Južnoj Srbiji, izrađena prema karti Drag. S. Petrovića
u Šumarskom listu od 1934, str. 457.)
Forstliche Rundschau. Izvještaji o cjelokupnoj šumarskoj literatur
i Njemačke i drugih evropskih i izvanevropskih zemalja. Počeli su izlaziti 1928
god. Dosad je izišlo 5 svezaka. Izdaje ih Prof. Dr. H. Webe r iz Freiburga u nakladi


J. Neumann a u Neudammu. Od svakog sveska izlaze po 4 broja. U pojedinom
broju prikazana je najprije literatura zemalja gdje se govori njemački, a zatim literatura
ostalih zemalja svrstanih alfabetskim redom. Materijal za pojedino govorno područje
odnosno zemlju složen je prema ovim poglavljima: općenito o šumarstvu,
nauka o stojbini i pedologija, meteorologija i klimatologija, botanika i dendrologija,.
uzgajanje šuma, obrana šuma, iskorišćivanje šuma, mehanička i kemijska tehnologija,.
trgovina drvom, uređivanje šuma, dendrometrija, računanje vrijednosti šuma i šum.
statika, šum. politika, uprava šuma, povijest šumarstva i dr. Za svaku pojedinu radnju,
616