DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 70     <-- 70 -->        PDF

se ima postupati kod odabiranja vrsta drveća za pričuvke, te kod vođenja sječa. U
ostalim člancima opisani su rezultati najnovijih istraživanja o prostornom i vremenskom
snalaženju ptica selica, pčela, nekih riba itd. Interesantne su upute o postanku vjetrova
i oborina, pa o međusobnoj povezanosti organizama u životinjskom carstvu. Qovori se


o razlikama između smrekovog i jelovog drva, o važnosti piljevine u današnjoj industriji
i gospodarstvu, itd.
U poglavlju »Nešto iz poljoprivrede« govori se o važnim i korisnim uputama iz
područja povrtlarstva, stočarstva i si. Isto tako u poglavlju »Narodno zdravlje« nalaze
se interesantne pouke i upute, koje će mnogome dobro doći kod čuvanja i njege svog
zdravlja. Pod napisom »Razno« donesene su poučne bilješke i razne sličice iz života
ljudi, životinja i bilja.


Kalendar se može nabaviti kod izdavača, prof. Dr. D. N e n a d i ć a, Zagreb,
Vukotinovićeva ul. br. 2, uz cijenu od 25 dinara po komadu. Ing. M. Anić.


Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1934. Hft 9 — Dr. F. Hart mann:
Naturverjüngung des Waldes auf ökologischer Grundlage im Hochmoorwaldgebiete
von Fürstenfeld in Steiermark. (Nastavak.) — Ing. H. Penther : Holz statt Benzin.
(Drvo umjesto benzina.) — Dr. Fiat s ch er: Der Holz - Aussenhandel Österreichs
im letzten Jahrfünft. (Vanjska trgovina drvom u Austriji za posljednjih pet godina.) —
S c h i m i t s c h e k: Die Altersbestimmung des Rothirsches. (O određivanju starosti
jelena.)


Hft 10 — Dr. F. Hartmann : Naturverjüngung des Waldes auf ökologischer
Grundlage im Hochmoorwaldgebiete von Fürstenfeld in Steiermark (Svršetak.) — Dr.


L. Vorreiter : Einige Zeitbeobachtungen im Sägewerk. (Nekoliko opažnja o potrošku
vremena u pilani.) — H. Hönlinger : Wo steckt im Sinne des jährlich nachhaltigen
Betriebes der Fehler des Faustmannschen Bodenwertes? (Gdje je u smislu
potrajnog godišnjeg gospodarenja griješka Faustmanov e formule o vrijednosti
zemljišta?)
Hft 11 — S ch im i t s ch e k: Prof. Dr. Karl L e e d e r. (Povodom 70-godišnjice
L e e d e r a, profesora lovstva na Visokoj školi za kulturu tla u Beču.) — W. G r a fari
e r r: Der Einfluss des Feuers auf die Wälder Tirols in Vergangenheit und Gegenwart.
(Utjecaj požara na tirolske šume u prošlosti i sadašnjosti. Uzroci šumskih požara;
gustoća požara; štete od šumskih požara.)


Hft 12 — W. Grabherr : Der Einfluss des Feuers auf die Wälder Tirols in
Vergangenheit und Gegenwart. (Svršetak.) — Dr. L. Vorreiter : Neuere Betriebsversuche
mit Holzgasmotoren. (Noviji pokusi pogona motora drvnim plinom.)


Zeitschrift für Weitforstwirtschaft počeo je izlaziti u oktobru 1933. g. Ovo je
prvi stručni časopis koji je preduzeo za zadaću da donaša preglede šum. prilika u.
pojedinim državama diljem cijele Zemlje. U uvodnom članku ističe se da je cilj časopisu:
prikazivanje važnijih šumsko-gospodarskih pothvata u raznim zemljama, te kritično
prosuđivanje o rezultatima raznih radova na polju šumarstva, i to sve u namjeri
iznalaženja ispravnih principa u budućem radu. Izlaganjem važnih zasada općenitijeg
karaktera, koje su uz mnogo žrtava stečene u zemljama s naprednim šumarstvom,
pružit će se mogućnost aplikacije tih zasada pod podjednakim prilikama u zemljama
gdje je šumarstvo u počecima. Časopis izdaje i ureduje Prof. Dr. Ing. F. Heske, .
Tharandt. Izlazi u nakladi J. Neumann a u Neudammu i Berlinu.


Bd. I Hft 1 (1933) — Dr. A. Hof mann: Forstpolitik Italiens. (Šum. politika
Italije.) — F. Lühr : Wald und Forstwirtschaft in Lettland. Šume i šumsko gospodarstvo
u Lotiškoj.) — F. Lühr : Wald und Waldwirtschaft in Estland. (Šume i šumsko
gospodarstvo u Estonskoj.) — Heske : ....... (O šum. prilikama otoka Cipra.)1


— K. St.reubel : Forstmiliz und Forstwirtschaft in Italien. (Šum. milicija i šum.
gospodarstvo u Italiji.) — W. Freischütz : Russische Holzwirtschaft im zweiten´
614